کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

تمدید قرارداد و اعاده به خدمت (کارکنان قرارداد کار معین)

تمدید قرارداد و اعاده به خدمت (کارکنان قرارداد کار معین)

قوانین

۱ ۱۳۸۶/۷/۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/‍۰۷/‍۰۸ کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی
۲ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴- ۱۳۹‍۰) مصوب ۱۳۸۹/۱‍۰/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام
۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴‍۰‍۰ – ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی

مقررات

۱ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی (بخشنامه شماره ۱۴‍۰۵۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
۲ ۱۳۹۷/۷/۱۰ ابلاغ مواردی در خصوص ساماندهی، شرایط جابه‌جایی و انتقال، ذخیره مرخصی استحقاقی و اضافه کار کارکنان قرارداد انجام کار معین دستگاه های اجرایی (بخشنامه شماره ۵۳۳۵۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۱‍۰/‍۰۲ سازمان اداری و استخدامی کشور)

آراء هیات عمومی

۱ ۱۳۷۷/۶/۲۱ رای شماره ۱۲۸ مورخ ۱۳۷۷/‍۰۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     الزام اداره به اعاده به کار مستخدم قراردادی پس از انقضاء قرارداد و عدم تمدید آن فاقد وجاهت قانونی است
۲ ۱۳۸۷/۴/۲۳ رای وحدت رویه شماره ۲۴‍۰ مورخ ۱۳۸۷/‍۰۴/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری    الزام بنیاد مستضعفان به استخدام و اعاده به خدمت کارکنان خرید خدمت که بر اساس قرارداد خرید خدمت با حق فسخ و برای مدت معین به خدمت اشتغال داشته اند، وجاهت قانونی ندارد.
۳ ۱۳۸۹/۹/۱۵ رای وحدت رویه شماره ۳۸۳ مورخ ۱۳۸۹/‍۰۹/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     لغو قرارداد کار کارکنان
۴ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ رای شماره ۴۹۴ و۴۹۵ مورخ ۱۳۹‍۰/۱۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     تعدیل منابع انسانی – لغو و فسخ قراردادهای پیمانی کارکنان هلال احمر
۵ ۱۳۹۱/۴/۲۶ رای وحدت رویه شماره ۲۲۶ مورخ ۱۳۹۱/‍۰۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     نداشتن الزام به بازگشت به کار در صورت اعلام عدم نیاز در فرض اشتغال بدون عقد قرارداد
۶ ۱۳۹۲/۵/۷ رای وحدت رویه شماره ۳۳۲ مورخ ۱۳۹۲/‍۰۵/‍۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     عدم تکلیف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به تمدید قرارداد خرید خدمت در صورت اعلام خاتمه قرارداد
۷ ۱۳۹۲/۵/۲۸ رای وحدت رویه شماره ۳۷۱ و ۳۷۲ مورخ ۱۳۹۲/‍۰۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     عدم تغییر ماهیت قرارداد کار از موقت به دائم در صورت تجدید قرارداد کار
۸ ۱۳۹۲/۵/۲۸ رای وحدت رویه شماره ۳۷۴ مورخ ۱۳۹۲/‍۰۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     عدم تکلیف شرکت پست به تمدید قرارداد انجام خدمت مشخص با مدت معین پس از انقضاء مدت قرارداد قبلی
۹ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ رای شماره ۱۳‍۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱‍۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری    نیاز واحد مربوطه به ادامه خدمات کارمند و وجود اعتبار لازم مصداق استمرار پست سازمانی کارمندان و عدم محکومیت بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری از مصادیق کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند است.
۱۰ ۱۳۹۶/۵/۱۰ رای شماره ۴۶۶ مورخ ۱۳۹۶/‍۰۵/۱‍۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     بخشنامه شرکت فرودگاه های کشور در خصوص تمدید قرارداد کارکنان کار معین و کارگری (موقت) مغایر قانون تشخیص داده نشد.
۱۱ ۱۳۹۶/۵/۲۴ رای شماره ۴۸۲ مورخ ۱۳۹۶/‍۰۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     توسعه حکم قانونگذار و تمدید مدت اعتبار قراردادهای با مدت موقت تا پایان شیردهی زنان کارگر و ممنوعیت اخراج آنان تا پایان دو سالگی کودک مغایر قانون کار است.

آراء هیات های تخصصی

۱ ۱۳۹۴/۷/۱۳ رای شماره ۲۵۵ مورخ ۱۳۹۴/‍۰۷/۱۳ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری 
۲ ۱۳۹۸/۷/۲۰ رای شماره ۴۸‍۰ تا ۴۸۳ مورخ ۱۳۹۸/‍۰۷/۲‍۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری     ۱-    دستگاه‎های اجرایی تکلیفی در انعقاد یا تمدید قراردادهای نیروهای قراردادی نداشته و میتوانند با رعایت مقررات قانونی و شروط مندرج در قرارداد به آن پایان دهند ۲-    ابطال نامه موردی بوده و در صلاحیت شعبه دیوان است

عناوین خواسته و رای صحیح

ردیف عنوان خواسته رای صحیح دادخواست
۱ الزام به تمدید قرارداد استخدامی کار معین حکم به رد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام