کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

مجموعه پرسش ها و پاسخ های مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری

مجموعه پرسش ها و پاسخ های مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری

۱) نحوه برخورد با آرای شعبات دیوان که تناقص دارند چگونه است ؟ و با آرایی که  استخدام فرزند را جایگزین پدر صادر می‌نماید چگونه باید برخورد کرد؟

پاسخ : در صورت تناقص در آرای دیوان بهترین راه ممکن ، ارایه آرای متناقص به ریاست دیوان عدالت جهت صدور رای هیات عمومی است .ضمنآ دستورالعملی جهت استخدام فرزند جایگزین پدر وجود ندارد.

۲) آیا سوابق مدیر عامل شرکتهای تعاونی مسکن ، مصرف ، فرش ، سهامی زراعی ، کانون جهادگران سنگرسازی  جزء سوابق مدیریتی است یا خیر؟

پاسخ : کارکنان مورد نظر  که قبلآ سوابق مدیریتی در شرکتهای مورد اشاره را داشته اند سابقه آنان ملاک اعطای امتیاز تبصره ۱ بند ۶ دستورالعمل تطبیق نخواهد بود.

۳) آیا اضافه کار جهت نیروهایی که تابع تامین اجتماعی هستند مشمول کسور بازنشستگی می شود؟

پاسخ : با توجه به مفاد ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کار در شمول کسور بازنشستگی قرار نمی گیرد.لیکن نظریه های صادره توسط سازمان تامین اجتماعی به کسر کسور بازنشستگی از اضافه کار ساعتی با توجه به مقررات تامین اجتماعی تاکید شده که این وزارت در حال پیگیری این مهم می باشد.

۴) آیا حق عائله مندی همسران متکفل که مستمری بگیر هستند قابل پرداخت است یا خیر؟

پاسخ : حق عائله مندی به زنان کارمند مستمری بگیر که فرزندان وی بابت پدر مرحوم خود مستمری  دریافت می کنند قابل پرداخت نمی باشد.

۵) اعمال گروه گردان عاشورا در سال جاری به چه صورتی است ؟

پاسخ : اعمال گروه گردان عاشورا در سال جاری با عنایت به دستورالعمل ابلاغی از سوی معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری  مجاز نمی باشد.

۶) آیا پرداخت حق ایاب ذهاب پرسنل شهرستانهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت مجاز است ؟

پاسخ :  مطابق دستورالعمل پرداخت کمک های رفاهی کارمندان دولت پرداخت فوق العاده مذکور برای شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر مقدور می باشد.

۷) پرداخت حق سنوات مربوط به سالهای قبل نیروهای قرارداد کار مشخص به چه صورتی است ؟

پاسخ : حق سنوات نیروهای مذکور بابت هر سال خدمت یک ماه مزد ثابت بر اساس مزد  سال ۸۸ قابل پرداخت می باشد.

۸) بکارگیری نیروهای قرار داد کار مشخص و معین به چه صورتی است ؟

پاسخ : بکار گیری نیروهای مورد نظر بر اساس مقررات ابلاغی بوده و لیکن تعداد همکاران با عنوان قرارداد کار مشخص و معین چه مربوط به سالهای گذشته و چه در سال جاری نباید از ۱۰% پست های سازمانی مصوب و قابل تخصیص آن واحد بیشتر باشد. لذا در زمان عقد قرارداد بایستی درصد مذکور در نظر گرفته شود.

۹) چرا جانبازان فوق لیسانس از یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار نیستند ؟

پاسخ : مشکل جانبازان عزیز مرتفع و موضوع طی نامه شماره ۳۷۱۴۱/۱۰/۲۰ مورخ ۲۰/۵/۸۸ سرپرست دفتر امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری منضم به بخشنامه شماره ۸۲۴۸/۲۵۰ مورخ ۳۱/۵/۸۸ به کلیه استانها ابلاغ گردیده است .

۱۰) آیا دستورالعمل انتصابات در سال جاری همانند سالهای گذشته است ؟

پاسخ : در خصوص انتصاب و ارتقاء فعلا دستورالعملی ابلاغ نگردیده است .

۱۱) مزایای همکارانی که به صورت سرباز وظیفه و یا به صورت بسیجی داوطلب به جبهه اعزام می شوند چگونه است ؟

پاسخ : خدمت سربازان وظیفه در جبهه طبق نظریه ستاد کل نیروهای مسلح داوطلبانه محسوب نمی گردد. اما از برخی امتیازات مانند کسر خدمت و معاوفیت فرزندان آنان از نظام وظیفه بهره مند می گردند .

۱۲)ذخیره مرخصی نیروهای قرارداد کار مشخص به چه قانونی استناد می شود؟

پاسخ : نیروهای مذکور از قانون خاصی تبعیت نمی کنند و اعمال برخی مقررات موجود در راستای سیاست وزارتخانه می باشد .

۱۳) آیا در قانون مدیریت خدمات کشوری تعطیلات بین مرخصی ها جزء مرخصی حساب می شود؟

پاسخ : در ماده ۸۴ فعلآ ذکری از تعطیلات بین مرخصی به میان نیامده ، چنانچه در آئین نامه های ابلاغی به این موضوع اشاره شود به استانها ابلاغ خواهد شد.

۱۴) سقف مزایای قابل پرداخت به کارکنان قرارداد کار مشخص چگونه است ؟

پاسخ : میزان سقف جهت پرداخت مزایای نیروهای مذکور با توجه به اعتبارات استانی خواهد بود.

۱۵) صدور احکام اعضای هیات مدیره و مقامات برای سال ۸۸ به چه نحوی است ؟

پاسخ: تاکنون دستورالعمل خاصی در این خصوص توسط معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری صادر نگردیده است .

۱۶) همکاری با وجود عدم رضایت دستگاه از عملکرد وی  از گزینش  پاسخ مثبت دارد در صورت شکایت ایشان به دیوان پاسخ مستند سازمان چیست ؟

پاسخ : با توجه به اینکه مقرر شده بود که در صورت رضایت از عملکرد همکار نسبت به ارسال اسامی افراد به گزینش جهت تغییر وضعیت اقدام شود ، حال پس از دریافت نظر مثبت گزینش امکان عدم تغییر وضعیت نمی باشد. علی ایحال در صورت تخلف و کم کاری می توان نامبرده را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نمود .

۱۷)بکار گیری نیرو بعنوان قرارداد کار معین چگونه است ؟

پاسخ : نحوه بکارگیری نیروهای مذکور کمافی السابق قابل پیگیری می باشد.

 ۱۸)بازنشستگی بیش از موعد همکاران در صورت پرداخت پاداش توسط صندوق ها  چگونه است؟

پاسخ : پاداش پایان خدمت برای پیش از موعد و عادی بایستی توسط دستگاهها پرداخت گردد.

 ۱۹)کارشناسانی  را که برای سازمان موثر نیسیتند چگونه می توان بازنشسته بیش از موعد نمود؟

پاسخ : مطابق مقررات جاری تا مادامی که همکار خود درخواست بازنشستگی بیش از موعد را ننماید نمی توان وی را به اجبار بازنشسته کرد.

۲۰)با توجه به عدم امکان افزایش رقم تحت عنوان سایر در احکام نیروهای قرار داد کار مشخص علت درج این عنوان در حکم چیست؟

پاسخ : همانگونه که بند ۸ بخشنامه شماره ۴۴۶۸/۲۰۰ مورخ ۷/۴/۸۸ معاون محترم وزیر نیز تاکید گردیده است. پرداخت مزایای رفاهی در صورت تامین اعتبار و رضایت از عملکرد همکار صرفآ در فیش حقوقی افراد بر اساس بند ۵/۵ به عنوان سایر  قابل پرداخت خواهد بود .  لذا در صورتی که مبلغ مزبور قرار بود در حکم درج گردد , در هر صورت می بایست پرداخت گردد و دیگر بحث در صورت اعتبار و رضایت از عملکرد فرد منتفی می نمود.

۲۱) وضعیت همکاران سابق کشاورزی که ابلاغیه مدیریتی بدون پست سازمانی دریافت کرده اند چگونه است؟

پاسخ : صرف داشتن ابلاغیه مدیریتی دال بر بهره مندی از  مزایای مدیریتی و سرپرستی موضوع جدول شماره ۶ به همکار نخواهد بود و مزایای مربوطه صرفآ به دارندگان پستهای سازمانی و… کارشناس مسئول و معاون اداره اختصاص می یابد.

۲۲)آیا می توان بازنشستگی نیروهای ۳۰ سال سابقه خدمت را به دلیل عدم توانایی پرداخت پاداش پایان خدمت و پاداش مرخصی توسط سازمان به تعویق انداخت ؟

پاسخ: مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی موظفند کارمندانی را که دارای سی سال خدمت برای مشاغل غیر تخصصی می باشند را بازنشسته نماید . و عدم اعتبار سازمانها  جهت بازنشستگی و پرداخت پاداش این افراد منعی برای اجرای قانون نخواهد بود.

۲۳) آیا نیروهای پیمانی  شرکتهای خصوصی می توانند به سازمانها منتقل شوند؟

پاسخ : انتقال و یا ماموریت نیروهای شرکتهای خصوصی به دستگاههای دولتی ممنوع می باشد.

۲۴) آیا  مرخصی جانبازان بابت کسر کار قابل ذخیره است؟

پاسخ : با توجه به اجرایی شدن قانون خدمات کشوری و عدم امکان ذخیره مرخصی بیش از ۱۵ روز، امکان ذخیره مرخصی مورد نظر نبوده و جانباز می­بایست از حالتهای دیگر برخوردار شود.

۲۵) آیا نگهبانان قرارداد کار مشخص به علت ضرورت کار می توانند مشمول بند ۱۱ قرارداد کار مشخص از اضافه کار مربوطه استفاده کنند؟

پاسخ : نیروهای مذکور می توانند تا سقف ۲۵ درصد مبلغ کل قرارداد برای طول مدت قرارداد اضافه کار دریافت نمایند.

۲۶) افرادی که عضو هیات تخلفات بوده و در حال حاضر مدت عضویت آنان به پایان رسیده کسر درصد فوق العاده مذکور چگونه خواهد بود؟

پاسخ : با توجه به اینکه تفاوت تطبیق در سال ۸۸ ثابت می باشد در نتیجه تا پایان سال ۸۸ کسر فوق العاده مذکور امکان پذیر نمی باشد.

 ۲۷)با توجه به اینکه در نرم افزار جدید اصلاح احکامی که اشتباه در آنها صورت گرفته نمی باشد تکلیف چیست ؟

پاسخ : این دفتر تا تاریخ ۲۲/۴/۸۸ طی بخشنامه شماره ۵۷۷۳/۲۵۰ مهلت هر گونه اصلاح و تغییر در احکام کارگزینی نیروهای تحت امر را به سازمان ها و واحدهای تابعه داده و تاکید نموده است که هر گونه تغییر بعد از این تاریخ در سیستم نرم افزاری امکانپذیر نمی باشد. علی ایحال بناست در جلسه کمیته تدوین مقررات که بزودی برگزار خواد شد در این خصوص تصمیم گیری شود.

۲۸) آیا مدت زمان مرخصی بدون حقوق ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه جز سنوات فرد محسوب می شود یا خیر؟

پاسخ : براساس تبصره ذیل ماده ۳۰ آئین نامه مرخصی کارکنان جهادکشاورزی چنانچه فرد در بخش خصوصی مشغول بکار باشد در صورت واریز حق بیمه سابقه خدمت جز سنوات خدمت وی محسوب خواهد شد .ولی از آنجایی که در قانون مدیریت خدمات کشوری سخنی از ماده ۱۴۷ به میان نیامده است  لذا تا پایان برنامه چهارم معتبر است.

۲۹ )  با توجه به عدم وجود پارامتر « حقوق مبنا »  در تعیین حقوق و مزایای کارکنان در حال حاضر، خواهشمند است راجع به نحوه اجراء حکم « بازخرید خدمت با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنا » صادره از هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری موضوع بند (ح) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، سازمان را راهنمایی فرمائید :

پاسخ : در این خصوص به ردیف  (۲) بند (ب) دستور العمل شماره ۳۴۰۸۸/۱۷/۲۰۰ مورخ ۱۰/۴/۸۸ دبیرخانه هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری (موضوع تعیین وضعیت و نحوه اجرای برخی تنبیهات اداری موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری) که طی نامه شماره ۸۶۶/۳ مورخ ۲۲/۴/۸۸ توسط دفتر هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری به کلیه استانها نیز ابلاغ گردیده است مراجعه شود .

۳۰)  با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری که مرخصی سالیانه کارکنان وفق آن ۳۰روز و تنها ۱۵ روز آن قابل ذخیره می باشد. خواهشمند است درخصوص ذخیره مرخصی کارکنان مراکز خدمات کشاورزی که یکماه مرخصی اضافه علاوه بر مرخصی استحقاقی دارند نیز اعلام نظر فرمائید :

پاسخ : در قوانین و مقررات مربوط به مراکز خدمات کشاورزی، …. مستندی که مجوز «اعطای یکماه مرخصی اضافه علاوه بر مرخصی استحقاقی کارکنان آن مراکز باشد» وجود ندارد و صرفاً کارکنان نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی وفق قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم … (مصوب ۱۳۶۷ ) دارای یکماه مرخصی علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه بودند . در اینصورت این مرخصی قابل ذخیره نخواهد بود.

۳۱) با عنایت به حذف « گروه » از حکم کارگزینی کارکنان به جهت عدم وجود آن در قانون مدیریت خدمات کشوری و دستور العمل مربوط به آن ، خواهشمند است نحوه اجراء حکم « بازنشستگی …………. با تقلیل یک یا دو گروه » صادره از هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری موضوع بند ( ط ) ماده ( ۹ ) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را به سازمانها اعلام نمائید .

پاسخ : با توجه به ردیف ( ۴ ) بند ( ب ) دستور العمل شماره ۳۴۰۸۸/۱۷/۲۰۰ مورخ ۱۰/۴/۸۸دبیرخانه هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اقدام لازم معمول فرمائید .

۳۲) آیا ارتقاء مدرک تحصیلی نیروهای قرارداد کار مشخص و پرداخت پاداش ازدواج به آنان امکانپذیر می باشد یا خیر ؟

پاسخ : ارائه مدرک تحصیلی جدید موجب ارتقاء و تغییر شغل همکاران مزبور نبوده و در حکم کارگزینی آنان تأثیری ندارد . پاداش ازدواج به اینگونه همکاران امکانپذیر نمی باشد .

۳۳) آیا انطباق افرادیکه بدون ابلاغ انشایی و انتصاب طی حکم کارگزینی مسئولیتی در اوایل جهادداشته اند با مشاغل مدیریتی و سرپرستی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری امکان دارد یا خیر ؟

پاسخ : چنانچه کارکنان مورد نظر در اوایل تأسیس نهاد جهاد سازندگی با صدور ابلاغ انشایی دارای مسئولیتهای مندرج در بندهای الف، ب و ج ردیف ( ۲۴ ) بخشنامه شماره ۴۰۲۶/۲۵۰ مورخ ۲۰/۳/۸۸ ) بوده باشند با ردیف یاد شده تطبیق می­گردند. لیکن در صورتیکه دارای ابلاغ انشایی نیز نباشند به جهت عدم وجود مدارکی دال بر مدیریت و سرپرستی، تطبیق اینگونه افراد با مشاغل مدیریتی و سرپرستی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری و دستور العمل های موضوع آن امکانپذیر نیست .

۳۴) پرونده کارکنانیکه در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری قابل بررسی و صدور رأی می باشد ( رسمی ، ثابت ، دائم ، پیمانی ) را اعلام نمائید :

پاسخ : مطابق ماده ۹۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و تعیین مجازات آنان را وفق قانون رسیدگی به تخلفات اداری ( مصوب ۱۳۷۲ ) اعلام نموده است ووفق تبصره ماده ( ۱ ) آیین نامه اجرایی قانون اخیرالاشعار موضوع مصوبه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴هـ مورخ ۲/۸/۷۳ هیأت وزیران ، کارمندان مشمول رسیدگی منصرف به کارمندان رسمی، ثابت ، دایم، پیمانی و قراردادی گردیده است . لذا تنها پرونده کارکنان مزبور در هیئت مزبور قابل رسیدگی می باشد . قابل ذکر است  همکاران قراردادکار مشخص که به نوعی با آنان قرارداد منعقد می گردد نیز مشمول حکم ماده مزبور خواهند بود .

۳۵) با توجه به مشخص نبودن نرخ اضافه کاری  همکاران قراردادمشخص ، نحوه اقدام چگونه است ؟

پاسخ : مبلغ اضافه کار ساعتی همکاران قرارداد مشخص براساس ضوابط زیر تعیین و برقرار می گردد .

میزان ساعت کار اضافی ×   مزد فرد =  مبلغ اضافه کار همکاران قرارداد کار مشخص

                         ۱۷۶

مشروط بر اینکه از سقف ۲۵% مبلغ کل قرارداد ( حقوق و مزد ) بیشتر نباشد

۳۶)  تکلیف پرداخت حق جذب اعضاء هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری را مشخص نمائید :

پاسخ : حق مزبور که در سال ۸۷ برای این عزیزان دایر گردید در حال حاضر در حکم سال ۸۸ ملحوظ می باشد ولی برای اعضاء جدید با توجه به اینکه شاخص های قابل پرداخت به کارمندان منصرف به فصل دهم (بحث حقوق و مزایا ) قانون مدیریت خدمات کشوری گردیده است . فلذا هرگونه پرداخت خارج از مجوزهای مزبور امکانپذیر نمی باشد . بنابراین پرداخت حق مزبور به افراد یاد شده نیز به جهت عدم پیش بینی آن فاقد مجوز قانونی است .

۳۷) علت عدم پرداخت حق مسئولیت به مسئول دبیرخانه و مسئول دفتر را اعلام فرمائید :

پاسخ : پست های مزبور با هیچ یک از مشاغل مدیریتی و سرپرستی مصوبه هیئت وزیران و بند (۱۳)بخشنامه شماره ۴۰۲۶/۲۵۰ مورخ ۲۰/۳/۸۸ معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ، قابل تطبیق نمی باشند . لذا پست مدیریتی و سرپرستی محسوب نمی گردد ، تا حق مزبور به آنها قابل پرداخت باشد. علی الیحال آخرین سطح مدیریت کارشناس مسئول است و معادل اداره می­باشد که در سیستم اعمال نشده.

۳۸) نحوه افزایش حقوق و دستمزد همکاران قراردادی که از محل طرحهای عمرانی حقوق دریافت می نمایند (بکار گرفته براساس مصوبه شماره ۱۳۸۲۷/ت۴۱۷۱۴هـ ۱۷/۱۱/۷۴ ) را اعلام فرمائید :

پاسخ : چنانچه مجوز تغییر وضعیت کارکنان مورد نظر به پیمانی صادر گردیده است . افزایش حقوق و دستمزد آنان مطابق مصوبه تعیین ضریب حقوق برای سال ۸۸ ( مصوبه شماره ۴۳۳۰۸/۴۲۶۲۶هـ مورخ ۱۳/۲/۸۸ هیأت وزیران ) باید در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری و ضریب و حداقل و حداکثر حقوق اعلامی موضوع مصوبه مزبور انجام گردد ، در غیر اینصورت نیروهای مورد نظر توسط امور اداری ناشناخته می باشد.

۳۹) آیا سنوات ایثارگری مثلاً کسی که ۶ ماه سابقه جبهه دارد و در سنوات بازنشستگی توسط تأمین اجتماعی یا صندوق جهاد پذیرفته می شود  در پاداش پایان خدمت موثر است ؟

پاسخ : آن قسمت از سنوات از لحاظ پاداش مزبور قابل قبول است که در اجرای قوانین و مقررات از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سنوات خدمت مستخدم محسوب شده باشد.

۴۰) چرا پست های مسئول مثلاً مسئول کارپردازی ، مسئول واحد و مشابه آن که در سال قبل حق مدیریت می گرفتند ولی در سال ۸۸ امتیاز مدیریت ندارند ؟

پاسخ : پستهای مزبور با هیچیک از مشاغل مدیریتی و سرپرستی مصوبه هیأت وزیران و بند ( ۱۳ ) بخشنامه شماره ۴۰۲۶/۲۵۰ مورخ ۲۰/۳/۸۸ معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی قابل تطبیق نمی باشند . لذا پست مدیریتی و سرپرستی محسوب نمی گردند تا حق مزبور به آنان قابل پرداخت باشد.

۴۱) آیا بخشنامه انتقال به کلانشهرها لغو می شود :

پاسخ : با توجه به اینکه وفق مصوبه شماره ۴۱۸۵۳/ت۸۵۳/۴هـ مورخ ۲۰/۱/۸۸ قید « مدت اعتبار آیین نامه
مزبور » یعنی آیین نامه « شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹هـ مورخ ۱۲/۶/۸۶ » حذف گردیده است . لذا بخشنامه مزبور به قوت خود باقیست.

۴۲) آیا مبلغ ۱۰۰ یا ۱۵۰ هزار تومان حق نخبه موضوع آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه    قابل پرداخت می باشد یا خیر ؟

پاسخ : بحث نخبه و مزایای مربوط به آن مندرج در آیین نامه جذب و نگهداری ( موضوع مصوبه شماره ۱۷۸۱۴/ت۳۰۹۸۷هـ مورخ ۱۲/۷/۸۳ ) و بخشنامه هایی که مستند به آن صادر گردیده است در قانون مدیریت خدمات کشوری و دستور العمل نحوه تطبیق کارمندان با قانون مدیریت خدمات کشوری ( بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۸۸ معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور ) منتفی گردیده است و مطابق قسمت اخیر تبصره ماده ۶۵ قانون یاد شده از این تاریخ به بعد نخبگانی هم که طبق ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می شوند پس از تصویب آیین نامه مربوط به آن توسط هیئت وزیران ، از طی برخی از رتبه ها معاف و در یکی از رتبه های دیگر قرار خواهند گرفت.

۴۳) آیا فوق العاده بازرسی درحال حاضر قابل پرداخت است یا خیر ؟

پاسخ : پرداخت فوق العاده مزبور با توجه به اجرای قانون خدمات کشوری قابل پرداخت نمی باشد .

۴۴) نرخ مأموریت سقف دارد یا خیر ؟

پاسخ : وفق بند  (۱۱ ) فصل اول دستور العمل نحوه تطبیق کارمندان با قانون مدیریت خدمات کشوری
(بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۸۸ معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور ) ، میزان فوق العاده مأموریت روزانه کارمندان تا ابلاغ دستورالعمل های مربوطه به ازای هر روز مأموریت معادل یک سی ام  حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی تعیین گردیده است . ضمناً لازم به ذکر است وفق جوابیه شماره ۳۸۹۹۹/۱۰/۲۰۰ مورخ ۱۰/۵/۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که به کلیه استانها ابلاغ شد . با توجه به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با آن ، رعایت حداکثر سقف مذکور در بخشنامه شماره ۷۳۹۳۵/۱۱ مورخ ۱۸/۱۲/۸۷ سازمان امور اداری و استخدامی سابق در مورد محاسبه میزان فوق العاده مأموریت روزانه کارمندان ، موضوعیت ندارد.

۴۵) آیا در صورت اعمال ماده ( ۱۸ ) آراء دیوان قطعی و لازم الاجراء است ؟

پاسخ : آراء صادره از شعب دیوان وفق ماده ( ۷ ) قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب ۱۳۸۵ ) ، قطعی می باشد، لیکن چنانچه رأی صادره وفق مواد ( ۱۶ ) و ( ۱۸ ) قانون یاد شده واجد اشتباه شکلی یا ماهوی و اشتباه بین شرعی یا قانونی باشد ، دستگاه می بایست با توجه به وجود اشتباهات مزبور ، دادنامه را با قید اشتباهات مزبور و دلایل و مستندات مربوطه جهت طرح آن در شعب تشخیص و نقض آن و صدور رأی مقتضی به ریاست دیوان عدالت اداری منعکس نماید.

۴۶) علت عدم لحاظ مدرک تحصیلی p.h.d  در mis را اعلام نمائید .

پاسخ : با توجه به اقدامات انجام شده ، این مهم بزودی دربرنامه mis ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت .

۴۷) اجازه دهید برای همکاران قراردادکار مشخص نیز بیمه کسر و به تأمین اجتماعی واریز شود ؟

پاسخ : کسر بیمه از همکاران قراردادکار مشخص و واریز آن به تأمین اجتماعی لازم است و حتماً می بایست این مهم صورت پذیرد.

 ۴۸) همکاران قرارداد کار مشخص تابع کدام قانون هستند ؟ از نظر حمایتی چطور ؟

پاسخ : وفق بند (۶) بخشنامه شماره ۴۴۶۸/۲۰۰ مورخ ۷/۴/۸۸  موضوع نحوه تمدید و عقد قراردادکار مشخص، و همچنین نظریه دفتر حقوقی ، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منضم به بخشنامه مزبور همکاران مورد نظر تابع هیچ یک از قانون کار و مقررات مرتبط با همکاران پیمانی و رسمی نمی باشند و صرفاً از مقررات داخلی وزارت تبعیت می نمایند . ضمناً از نظر حمایتی ، بیمه و کسور بازنشستگی آنان وفق بند (۷ ) بخشنامه مزبور کسر و به تأمین اجتماعی واریز می گردد.

۴۹) پیشنهاد می شود از همکاران قرارداد کار معین بیمه کسر تا با مشکل قراردادهای سابق مواجه نشوید ؟

پاسخ : با توجه به اینکه با افراد مورد نظر قرارداد حجمی انعقاد می­شود مشمول پرداخت ، بیمه توسط دستگاه نیستند( بزودی فرم قرارداد این نیروها ارسال خواهد شد) فلذا اصلاح است برای جلوگیری از مشکلات این نیروها پرداخت هر مرحله از مبلغ قرارداد مستلزم ارائه واریزی حق بیمه این نیروها (بیمه خویش فرما) خواهد بود موضوع مورد نظر در دست بررسی است که انشاء الله به نتیجه مزبور خواهد رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام