کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

راهنمای صدور چک و فرایندهای مربوط به استعلام و انتقال چک با اس ام اس (پیامک)

راهنمای صدور چک با اس ام اس (پیامک)

شناسنامه قانون- صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک های جدید (بنفش‌رنگ) می‌توانند با ارسال پیامک به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، نسبت به «ثبت»، «تایید دریافت»، «انتقال»‌، «استعلام» و همچنین «معرفی شماره تلفن همراه برای اطلاع از ثبت یا انتقال چک به نام فرد» اقدام کنند.

بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، در این سرویس، امکان «ثبت»، «تایید دریافت» و «انتقال» تا سقف مبلغی ۱۵۰ میلیون ریال از طریق پیامک فراهم شده است.

همچنین امکان انواع استعلام بدون سقف مبلغی برای اطلاع از وضعیت چک و صادرکننده چک نیز با استفاده از ارسال پیامک فراهم شده است.

راهنمای انجام فرآیندهای مرتبط با چک از طریق ارسال پیامک

برای آن‌دسته از مشتریان که به گوشی‌های هوشمند دسترسی ندارند، امکان انجام فرآیندهای مرتبط با چک از قبیل: ثبت، تایید، انتقال، استعلام و معرفی شماره تلفن همراه برای اطلاع از ثبت یا انتقال چک به نام فرد از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، فراهم شده است. راهنمای مراحل به شرح زیر است.

۱) ثبت چک از طریق پیامک:

صادرکننده چک به‌منظور صدور آن ملزم به ثبت پیام به شرح زیر و ارسال آن از طریق پیامک به شماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ می‌باشد:

(از راست به چپ)

*۳*شناسه/کدملی صادر کننده*شناسه صیادی*تاریخ سررسید (۸ رقم:چهار رقم سال، دو رقم ماه، دو رقم روز)*مبلغ به ریال (کمتر از ۱۵۰۰۰۰۰۰۰)*شناسه/کد ملی گیرنده چک#

مثال:

شناسنامه قانون | 11

چنانچه در زمان ثبت چک، تعداد افرادی که برگ چک به آنها واگذار می شود، بیشتر از یک شخص حقیقی و یا حقوقی باشند، ضروری است کد/شناسه ذینفعان به تفکیک با درج علامت * قید شود: *(شناسه/کد ملی ذینفع اول* شناسه/کد ملی ذینفع دوم…)

مثال:

شناسنامه قانون | 22

۲) تایید دریافت چک از طریق پیامک:

دریافت‌کننده چک همزمان با دریافت برگه چک، لازم است اقلام اطلاعاتی چک ثبت شده به نفع خود را مورد بررسی قرار داده و در صورت تائید اقلام اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد با اطلاعات مندرج در متن برگه چک، مراتب تائید دریافت چک را از طریق پیامک اعلام کند. نحوه ثبت مراتب تائید چک به شرح زیر است:

(از راست به چپ)

*۵*شناسه/کد ملی صادر کننده*شناسه صیادی#

مثال:

شناسنامه قانون | 33

۳. انتقال چک از طریق پیامک:

هنگامی که فرد دریافت کننده چک پس از انجام عملیات تایید دریافت چک، قصد انتقال چک به فرد دیگری را دارد، از روش زیر برای انتقال از طریق پیامک اقدام می کند:

(از راست به چپ)

*۷*شناسه/کد ملی انتقال دهنده*شناسه صیادی*شناسه/کد ملی گیرنده چک#

مثال:

شناسنامه قانون | 44

چنانچه در زمان انتقال چک، تعداد افرادی که برگ چک به آنها انتقال داده می شود، بیشتر از یک شخص حقیقی و یا حقوقی باشند، ضروری است کد/شناسه ذینفعان به تفکیک با درج علامت * قید شود: *(شناسه/کد ملی ذینفع اول*شناسه/کد ملی ذینفع دوم…)

۱.۴) استعلام چک توسط صادرکننده چک:

استعلام چک توسط صادرکننده چک سرویس استعلامی است که صادرکننده چک با وارد کردن اطلاعات شناسه/کد ملی خود وشناسه صیادی چک میتواند از وضعیت چک ثبت شده خود مطلع شود. روش اخذ استعلام به شرح زیر است:

(از راست به چپ)

*۱*۲*۱*شناسه/کد ملی صادرکننده *شناسه صیادی.

مثال:

شناسنامه قانون | 55

۲.۴. استعلام چک توسط ذینفع چک:

استعلام چک ذینفع چک سرویس استعلامی است که ذینفع چک می تواند با وارد کردن اطلاعات شناسه/کد ملی خود از آخرین وضعیت چک دریافت شده مطلع شود. روش اخذ استعلام به شرح زیر است:

(از راست به چپ)

*۱*۲*۲*شناسه/کد ملی ذینفع*شناسه صیادی

مثال:

شناسنامه قانون | 66

۳.۴. استعلام وضعیت چک برگشتی، رفع سوءاثر شده و چک‌های در راه صادرکننده چک:

این استعلام، سرویسی است که صرفاً به ذینفعی که چک به نام وی ثبت شده باشد، قابل ارائه است. ذینفع چک با اخذ این استعلام از مجموع مبلغی چکهای برگشتی در سه سال گذشته (شامل چکهای برگشتی رفع اثر شده و نشده)، مجموع مبلغی چکهای در راه (مجموع مبلغی چک‌هایی که ثبت و تایید شده، لیکن تسویه نشده است) متعلق به صادرکننده مطلع میشود. این سرویس به ذینفع چک کمک میکند تا با اخذ اطلاعات شفاف از سوابق صادرکننده چک نسبت به دریافت و یا عدم دریافت چک تصمیمگیری نماید. روش اخذ استعلام به شرح زیر است:

(از راست به چپ)

*۱*۴*شناسه/کد ملی ذینفع*شناسه صیادی

مثال:

شناسنامه قانون | 77

۴.۴. استعلام چک بر اساس اقلام اطلاعاتی چک (بدون احراز هویت):

این سرویس استعلامی اقلام اطلاعاتی چک شامل شناسه صیادی، مبلغ، تاریخ و کد شناسایی ذینفع را از شخص استعلام کننده اخذ نموده و بدون انجام فرآیند احراز هویت، در صورت صحت و تطابق اطلاعات وارد شده با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد  ، لیست ذینفعان چک مزبور را ارائه خواهد نمود. بدین ترتیب دریافت کننده چک از طریق سرویس موصوف نسبت به انجام عملیات ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد به نفع گیرنده چک اطمینان حاصل مینماید.  با استفاده از این سرویس دریافت کننده چک از صحت ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده چک اطمینان حاصل میآید.روش استعلام به شرح زیر است:

(از راست به چپ)

*۱*۳*شناسه/کد ملی یکی از ذینفعان*شناسه صیادی*مبلغ*تاریخ ۸ رقمی سررسید چک (چهار رقم سال،دو رقم ماه ،دو رقم روز)

مثال:

شناسنامه قانون | 88

۵. معرفی شماره تلفن همراه برای اطلاع از ثبت یا انتقال چک به نام فرد:

گیرندگان چک برای اطلاع از اینکه چکی در وجه ایشان صادر یا منتقل شده است، می‌توانند شماره تلفن همراه خود را معرفی کنند.

با ثبت شماره تلفن همراه، هر زمان چکی در وجه فرد صادر شود، پیامک ثبت چک برای وی ارسال می‌شود. در این صورت، ثبت چک با استفاده از هر ابزاری (اینترنت‌بانک، موبایل‌بانک ،برنامک‌های موبایلی، شعب و خودپردازهای بانک‌های عامل و پیامکی) انجام شده باشد، پیامک اطلاع‌رسانی برای ذینفع ارسال می‌شود.

–  جهت معرفی و تغییر شماره تلفن همراه، به منظور دریافت پیام اطلاع‌رسانی توسط ذینفع در فرایند ثبت و انتقال، می‌توان از فرایند استعلام صادرکننده/ذینفع استفاده نمود. نمونه پیام ارسالی به شرح زیر می‌باشد:

شناسنامه قانون | 99

نمونه پیام ارسالی یه ذینع چک از طرف سامانه صیاد در هنگام ثبت و یا انتقال چک به ذینفعی ایشان به شرح مثال زیر می‌باشد:

شناسنامه قانون | 10

ملاحظات مهم:

۱- فرایندهای مرتبط با چک صرفاً از طریق شماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ قابل انجام است و در این خصوص دریافت پیامک از هر شماره دیگری به‌جز شماره یادشده معتبر نمی‌باشد.

۲- در صورتی که متن پیام‌های فوق را به خاطر نداشته باشید و پیام را به شکل نادرست به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ ارسال کنید در پاسخ شما نحوه صحیح درج پیام ارسال می‌شود و می‌توانید با استفاده از آن، نسبت به درج صحیح پیام متناسب با سرویس درخواستی اقدام کنید.

۳- ثبت، تایید و انتقال چک از طریق پیامک صرفاً برای چک‌های با مبالغ کمتر از ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال امکان‌پذیر است اما درخصوص خدمات مربوط به انواع استعلام و معرفی مشاره همراه محدودیت مبلغی وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام