کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

همه چیز در خصوص بیمه ایرانیان خارج از کشور

همه چیز در خصوص بیمه ایرانیان خارج از کشور

سوالات رایج بیمه ایرانیان خارج از کشور

۱- مهمترین خدمات و حمایتهای سازمان تأمین اجتماعی برای ایرانیان خارج از کشور چیست؟

– مستمری بازنشستگی
– مستمری ازکارافتادگی
– مستمری بازماندگان
– درمان داخل کشور
– پرداخت کمک هزینه وسایل كمك پزشكی (اوروتز و پروتز)
– كمك هزینه كفن و دفن

۲- چه کسانی در خارج از کشور می‌توانند خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نمایند؟

کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل و غیرشاغل

۳- مدارک و مستندات لازم برای درخواست بیمه ایرانیان خارج از کشور کدام است؟

– تکمیل فرم درخواست بیمه ایرانیان خارج از کشور.

– گذرنامه بیمه شده اصلی.

۴- حداقل و حداکثر سن برای درخواست بیمه «ایرانیان خارج از کشور» چیست؟

  • حداکثر سن پذیرش تقاضا برای مردان و زنان در زمان ثبت تقاضا ۵۰ سال تمام میباشد.
  • حداقل سن متقاضی در تاریخ ثبت تقاضا ۱۸سال تمام شمسی است. مگر اینکه گواهی رشد از مراجع ذیصلاح ارائه گردد.

۵- آیا متقاضی بیمه ایرانیان خارج از کشور با سن بالاتر از ۵۰ سال نیز می تواند بیمه شود؟

بله، چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از ۵۰ سال باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود.

برای مثال یک فرد ۵۳ ساله در صورتی که ۳ سال سابقه تأمین اجتماعی داشته باشد، شرایط لازم جهت درخواست بیمه ایرانیان خارج از کشور را داراست. در غیر این صورت اجابت درخواست این قبیل از متقاضیان امکانپذیر نمیباشد.

۶- متقاضی در چه صورت از شرط سنی معاف است؟

پذیرش درخواست آن عده از متقاضیانی که قبل از تاریخ ارائه تقاضا حداقل دارای ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه میباشند، از اعمال شرایط سنی مقرر معاف خواهند بود.

۷- آیا ایرانیان خارج از کشور برای درخواست بیمه، نیاز به سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تأمین اجتماعی دارند؟

خیر

۸- امکان ارائه درخواست بیمه ایرانیان خارج از کشور چگونه است؟

– مراجعه حضوری متقاضی یا وکیل وی به شعب تأمین اجتماعی در سراسر کشور.

– در کشورهایی که کارگزار تعیین شده است با مراجعه به کارگزار رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی. آدرس آنها بزودی در سایت اداره کل منظور خواهد شد.

– ورود به سامانه متمرکز بیمه ایرانیان خارج از کشور از طریق سایت به آدرس: mss.tamin.ir

۹- نرخ حق بیمه ایرانیان خارج از کشور (سهم بیمه شده، سهم دولت و حق بیمه سهم درمان) چه میزان است؟

– ۱۶ درصد (۱۴ درصد سهم بیمه شده + ۲ درصد سهم دولت)

– ۲۰ درصد (۱۸ درصد سهم بیمه شده + ۲ درصد سهم دولت)

– علاوه بر آن ۹درصد سهم درمان در صورت انتخاب متقاضی

تعهدات و مزایا / نرخ حق بیمه مجموع
بازنشستگی – فوت ۱۶%
بازنشستگی – فوت – از کار افتادگی ۲۰%
بازنشستگی – فوت – درمان ۲۵%
بازنشستگی – فوت – ازکارافتادگی – درمان ۲۹%

۱۰- در چه صورت انجام معاینات پزشکی برای متقاضیان الزامی است؟

در صورتی که متقاضی نرخ حق بیمه ۲۰درصد با مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت را انتخاب نماید.

۱۱- معاینات پزشکی افرادی که نرخ پرداخت حق بیمه خویش را بر مبنای نرخ ۲۰درصد انتخاب نموده اند با چه شرایطی انجام میگردد؟

کلیه متقاضیان بیمه با نرخ ۲۰ درصد در مورد تعهدات مربوط به ازکارافتادگی میبایست بدواً با هزینه خود توسط پزشک معتمد سازمان (ترجیحاً متخصص داخلی) که در خارج از کشور از سوی کنسولی ج.ا.ایران معرفی میشوند، مورد معاینه پزشکی قرار گیرند. چنانچه بر اساس نتایج معاینات و اعلام کمیسیون پزشکی این افراد ازکارافتاده کلی شناخته شوند، تنها میتوانند در قبال حمایتهای بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ ۱۶ درصد (۱۴ درصد سهم بیمه شده + ۲ درصد سهم دولت) مشمول مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور قرار گیرند.

۱۲- حداقل و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه برای متقاضی چه میزان می باشد؟

– در صورتی که سابقه فرد در سازمان زیر ۵ سال باشد به انتخاب وی بین حداقل ( معادل ۵ /۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال) تا حداکثر دستمزد مصوب است.

– مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت تقاضا مشروط بر اینکه مبلغ مزبور از ۵ /۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در زمان تقاضا کمتر نباشد.

۱۳- در چه صورتی متقاضی، از انجام معاینات پزشکی بدون قرارداد بیمه ایرانیان خارج از کشور معاف خواهد بود؟

در مواردی که متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان باشد، در صورت احراز شرایط زیر از انجام معاینات پزشکی بدو قرارداد معاف خواهد بود:

– در تاریخ ارائه درخواست بیش از ۹ ماه از قطع ارتباط بیمه ای آنان سپری نشده باشد.

– قبل از قطع ارتباط بیمه ای به طور پیوسته حداقل ۳۶۵ روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ ازکارافتادگی معتبر است را دارا باشد.

۱۴- مدت زمان بررسی درخواست استحقاق یا عدم استحقاق متقاضی جهت بیمه ایرانیان خارج از کشور توسط سازمان تأمین اجتماعی چند روز است؟

واحد اجرائی مربوطه موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه شعبه، استحقاق یا عدم استحقاق متقاضی را بررسی و نتیجه را حسب مورد به متقاضی یا وکیل وی اعلام نماید.

چنانچه بنا به عللی سه ماه مهلت مقرر (دو ماه واحد اجرایی و یکماه متقاضی) سپری گردد، شروع امر بیمه منوط به تسلیم درخواست مجدد و رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

۱۵- پس از تائید درخواست متقاضی از سوی سازمان تأمین اجتماعی، ایشان تا چه زمانی جهت انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مهلت دارد؟
متقاضی یا وکیل وی میبایست ظرف مدت یکماه نسبت به امضای قرارداد و پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام نماید.

۱۶- متقاضیان با انتخاب حمایت درمان از چه مزایایی بهره مند میگردند؟

تا فراهم شدن امکانات برای بیمه ایرانیان در خارج از کشور در حال حاضر بیمه شدگان صرفاً در داخل کشور از خدمات درمانی مراکز ملکی و یا طرف قرارداد سازمان برای خود و افراد تحت تکفل قانونی برخوردار میگردند. همچنین پرداخت وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) و هزینه کفن و دفن به این قبیل از بیمه شدگان با رعایت کلیه شرایط قانونی بلامانع است. لیکن ارائه سایر تعهدات کوتاه مدت با توجه به تعاریف مندرج در قانون تأمین اجتماعی موضوعیت نخواهد داشت.

۱۷- آیا هزینه های تشخیصی و درمانی این قبیل از بیمه شدگان و افراد تحت تکفل قانونی آنان که در خارج از کشور صورت گرفته قابل پرداخت می باشد؟

هزینه های تشخیصی و درمانی بیمه شده و افراد تحت تکفل قانونی وی در خارج از کشور پس از تأیید نمایندگی سیاسی، کنسولگری و یا وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت بر اساس تعرفه های داخل کشور همانند سایر بیمه شدگان توسط دفاتر اسناد پزشکی قابل پرداخت خواهد بود.

۱۸- شرایط برقراری مستمری بازنشستگی برای این گروه از بیمه شدگان چگونه است؟

دارا بودن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه و ۶۰ سال سن برای مردان و ۵۵ سال سن برای زنان. داشتن ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با ۵۰ سال سن برای مردان و ۴۵ سال سن برای زنان. داشتن ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرایط سنی. به هر حال بهره مندی از تعهدات قانونی مطابق قانون و تغییرات بعدی آن انجام خواهد شد.

۱۹- نحوة انجام معاینات پزشکی در شروع بیمه پردازی و مرجع تأئید کننده ازکارافتادگی کلی برای متقاضیان بیمه ایرانیان خارج از کشور در حال حاضر چگونه است؟

با توجه به توافقات به عمل آمده بین این سازمان و وزارت امور خارجه مقررگردیده است:

در حال حاضر معاینه پزشکی متقاضیان برابر استانداردهای داخل کشور انجام پذیرد. بنابراین نمایندگی سیاسی، کنسولگری، وابسته کار یا نماینده سازمان تأمین اجتماعی میبایست پس از احراز هویت متقاضی از طریق رؤیت شناسنامه، کارت ملی و…. با الصاق یک قطعه عکس به فرم معاینه پزشکی وی را جهت انجام معاینه به پزشک معتمد (ترجیحاً پزشک متخصص داخلی) که مورد تأئید مراجع یادشده در خارج از کشور باشد، معرفی و متقاضی نیز موظف است پس از انجام معاینات مربوطه، آن را ترجمه و بعد از تأئید نمایندگی سیاسی، کنسولگری و یا وابسته کار نتیجه را به انضمام کلیه مستندات پزشکی (شامل مدارک کلینیکی و پاراکلینیکی) به سازمان در داخل کشور ارسال نماید. بدیهی است مراجع مذکور ضمن توجیه پزشکان معتمد هماهنگیهای لازم را در خصوص نحوه انجام معاینه پزشکی به عمل خواهند آورد.

واحد اجرائی ذیربط موظف است در اسرع وقت نتیجه معاینات و مدارک مربوطه را به کمیسیون پزشکی بیمه های خاص ارسال نمایند و کمیسیون پزشکی مذکور نیز با بررسی دقیق مستندات در خصوص ازکارافتادگی یا عدم آن اظهار نظر و مراتب را به واحد اجرائی اعاده نماید.

۲۰- شرایط دریافت مزایای مستمری برای شخصی که از طریق بیمه ایرانیان خارج از کشور توسط کمیسیونهای فنی و پزشکی این سازمان ازکارافتاده کلی شناخته میشود، چیست؟

چنانچه بیمه شده در برابر تعهد بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت قرارداد منعقد و پس از پرداخت حق بیمه خواهان شرکت در کمیسیون پزشکی جهت بهره مندی از تعهد ازکارافتادگی باشد، در صورت صدور گواهی پزشک معالج متخصص مرتبط مبنی بر غیرقابل علاج بودن بیماری، اتمام درمانهای انجام شده و همچنین ازکارافتادگی، شخص بیمه شده به همراه مدارک درمانی طبق مقررات سازمان و با فرمت تعریف شده به کمیسیون پزشکی که در داخل کشور تشکیل میشود، معرفی میگردد.

کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی، ازکارافتادگی کلی بیمه شده را به میزان حداقل ۶۶درصد و یا بالاتر تعیین نماید.

بیمه شده بایستی حداقل دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه ظرف ۱۰ سال قبل از شروع بیماری و همچنین ۹۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه ظرف یک سال قبل از شروع بیماری منجر به کارافتادگی را داشته باشد.

حوادث ناشی از کار در مورد بیمه شدگان موصوف موضوعیت نداشته و کلیه حوادث غیر ناشی از کار تلقی میگردند.

۲۱- شرایط برقراری مستمری بازماندگان بیمه ایرانیان خارج از کشور چگونه می‌باشد؟

برای برقراری مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی، احراز یکی از شرایط زیر ضروری است: بیمه شده متوفی ظرف ۱۰ سال قبل از تاریخ فوت حداقل دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه بوده، مشروط بر اینکه ۹۰ روز آن مربوط به آخرین سال حیات باشد. بیمه شده متوفی حداقل ۲۰ سال سابقه قابل قبول داشته باشد. در صورتی که بیمه شده متوفی فاقد شرایط مذکور بوده لیکن دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین ۱ تا ۲۰ سال باشد بازماندگان واجد شرایط وی استحقاق دریافت مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه (بدون الزام به رعایت ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی موضوع پرداخت حداقل مستمری) و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون را خواهند داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام