کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

مزایای مستمر و مزایای غیرمستمر چیست؟

هر فرد شاغل ممکن است علاوه بر مزدی که به او تعلق می گیرد مبالغی را (نقدی یا غیر نقدی) از کارفرما دریافت کند. مبالغی که به جز حقوق اصلی به کارگران پرداخت می شود در زمره مزایا محسوب شده و از نظر استمرار در پرداخت به مزایای مستمر و غیرمستمر و از نظر نوع پرداخت به نقدی و غیر نقدی تقسیم می گردد.

مزایای مستمر و غیرمستمر در قانون مدیریت خدمات کشوری

در قانون مدیریت خدمات کشوری، تعریفی از مزایای مستمر و غیرمستمر به میان نیامده و به صورت احصائی مشخص شده‌اند.

مطابق تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری:

«تبصره- سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند. فوق العاده های مذکور دربندهای (۲)، (۳) و (۵) ماده (۶۸) فوق العاده مستمر تلقی می‌گردند.»

بر اساس این تبصره، فوق العاده ایثارگری، فوق العاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف و فوق العاده شغل، جزو فوق‌العاده های مستمر و سایر فوق‌العاده های این قانون، غیرمستمر تلقی می‌گردند.

مزایای مستمر و غیرمستمر در قانون کار

پرداخت ها و مزایای مستمر پرداخت هایی هستند که ماهانه به پرسنل اختصاص داده می شود و در حکم حقوقی هم ذکر می شوند مزایای مستمر شامل مزایای نقدی و غیر نقدی می باشد. مزایای غیر مستمر مزایایی هستند که بنا بر مناسبت خاص یا کارکرد خاص ممکن است به پرسنل اختصاص یابد. این مزایا ممکن است در برخی ماه های سال به فرد شاغل تعلق گیرد.

 مزایای مستمر غیر نقدی: استفاده از مسکن (با اثاثیه و یا بدون اثاثیه) استفاده از اتومبیل واگذاری از طرف کارفرما و یا سایر مزایای غیر نقدی از قبیل بن یا خوار و بار و …

مزایای مستمر نقدی: محل خدمت – محرومیت از تسهیلات زندگی – حق ایاب و ذهاب – حق اولاد – حق مقام – حقوق اصلی – حق فنی – فوق العاده جذب – کشیک – جذب – نوبت کاری – مزایای ارزی – فوق العاده کسر صندوق و … که به طور مستمر به اشخاص صندوق حقوق بگیر پرداخت می شود.

 مزایای غیر مستمر به استناد قانون کار و مالیات عبارتند است: اضافه کار- پاداش انجام کار – عیدی – پاداش آخر سال – پرداخت هایی برای تهیه لباس – پرداخت هایی برای درمان و معالجه – بهره وری – خسارت اخراج – فوق العاده مسافرت مربوط به شغل – بازخرید خدمت در خاتمه خدمت – بازخرید مرخصی  و یا سایر مزایایی که توسط کارفرما طبق قانون به کارکنان پرداخت می شود.

مزایای مستمر و غیرمستمر از لحاظ مالیات:

– کلیه حقوق و مزایای حقوق بگیر ( اعم از مستمر یا غیر مستمر ) مشمول مالیات می باشد.

– ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات بر درآمد حقوق ، کل درآمد و مزایای مستمر و غیر مستمر ، قبل از اعمال کسورات می باشد، بنابراین کسورات مختلف از قبیل حق بیمه ، مساعده و وام تاثیری بر محاسبه ندارد .

2 دیدگاه

  1. تو پرداختهای غیرمستمرفقط عبدی واضافه کاری مونده بقیه رو به شکلهای مختلف میزنن زمین دیگه کسی به کارگراهمیت‌نمیده من توشرکت بزرگی کارمیکنم که درامدش خوبه ولی فقط برای یه عده قلیل شده وبقیه فقط فلاکت میکشن

  2. باسلام آشفتگی میان فوق العاده ها وپرداختیهای نقدی وغیر نقدی در قانون کار وقانون خدمات کشوری برای مشترکان یک صندوق مثلا صندوق تامین اجتماعی موجب تبعیض شده است .از اضافه کار مشترکان صندوق تامین اجتماعی تابع قانون کار بیمه کسر میشود ودر حقوق بازنشستگی ایشان‌تاثیر میگذارد (حدوا ۴۰درصد )حقوق ایشان با فرد مشابه وحتی دریک شرکت که تابع قانون خدمات کشوری است ومشترک صندوق تامین اجتماعی است تفاوت دارد وبیشتر است.این تبعیض ناروا لازم است
    خاتمه یافته با لغو بخشنامه 5271/93/200 معاون سرمایه انسانی ریبس جمهور مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ زمینه برقراری عدالت فراهم شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام