آزمون تعیین صلاحیت
اندیشه‌های حقوقی

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای احکام برنامه هفتم توسعه+ مثال‌های کاربردی

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای احکام برنامه هفتم توسعه

شناسنامه قانون- در احکام پیشنهادی در پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، پیشنهاد تغییر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی در کلیه صندوق های بازنشستگی مطرح شده است.

یادآور می‌شود این متن در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه است که با توجه به اینکه متن نهایی مصوب هیئت وزیران هنوز منتشر نشده است، نمی‌توان در خصوص تغییر احتمالی آن نظری داد.

مطابق ماده (۶۷‌) پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه کشور:

ماده ۶۷‌- میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمان‌‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از سی و پنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد.

معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه‌ می‌گردد.

متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه

با توجه به اهمیت این تغییر فرمول، در فضای مجازی محاسباتی در این خصوص و نحوه تأثیر افزایشی یا کاهشی آن مطرح شده است، که برای آشنایی، دو مورد از این محاسبات آورده می‌شود:

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی (۱):

قدر مطلق یعنی جمع عدد بدون علامت آن، یعنی مثبت و منفی ندارد معنی عبارت در این ماده یعنی میانگین افزایش ضریب خقوق در سه سال آخر به این راحتی.

میانگین ۵ سال آخر عددی بدست مثلا a ریال به این مبلغ میانگین افزایش حقوق سه سال اخیر که حدود ۲۵ درصد می شود به این رقم اضافه می شود.

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه هفتم بر مبنای ارقام فرضی به شرح زیر است:

ارقام مشمول کسور:

 • در سال اول ۵ میلیون
 • سال دوم با ۲۰درصد افزایش ۶ میلیون
 • سال سوم با ۲۰درصد افزایش۷۲۰۰
 • سال‌چهارم با ۲۰درصد افزایش ۸۶۴۰
 • سال پنجم با ۲۰ درصد افزایش ۱۰۳۶۸

میانگین ۵ سال: ۷۴۴۱

یک دوم میانگین مجموع افزایش سه سال آخر: ۳۰ درصد

حقوق نهایی بازنشستگی برای یک ماه بر مبنای لایحه: ۷۴۴۱ × ۱.۳ = ۹۶۷۴

محاسبه حقوق صندوق بازنشستگی کشوری: بر مبنای قانون فعلی (میانگین دوسال آخر با ضریب روز) حدود ۱۰ میلیون می‌شود.

محاسبه حقوق بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی: بر مبنای قانون فعلی (میانگین دو سال آخر) ۹۵۰۴۰۰۰۰ تومان.

با این ترتیب برای صندوق کشوری کاهش خیلی اندک و شاید یکسان. ولی برای صندوق تأمین اجتماعی اندکی حقوق بازنشستگی افزایش دارد

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی (۲):

ماده ۶۷ برای محاسبه حقوق بازنشستگی دارای دو متغیر است:

۱- یک سی ام متوسط حقوق، مزایا و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی ماهانه در ۵ سال آخربیمه پردازی ضرب درسنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از سی و پنجم سی ام متوسط حقوق بیشتر نباشد که بصورت عدد a نمایش داده می شود.

۲- افزودن یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه طی سه سال آخر خدمت به عدد a

قدر مطلق درریاضیات یک تابع است که با علامت x نشان داده می شود و همواره عددی صفر یا مثبت است که فاصله تا مبدا (صفر) را روی محور بیان می کند.

بنابراین حقوق بازنشستگی براساس فرمول زیر تعیین خواهد شد:

A= a+ ۱/۲x

A = حقوق بازنشستگی
a= یک سی‌ام متوسط حقوق ماهانه مشمول کسور در پنج سال آخر خدمت ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از سی و پنجم سی ام متوسط بیشتر نباشد
x= جمع قدر مطلق درصد افزایش سنواتی سه سال آخر خدمت

بعنوان مثال:

فردی میانگین حقوق مشمول کسور دریافتی اش درسال ۹۸ معادل ۶ میلیون تومان، در سال ۹۹ معادل ۹ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۲ میلیون و در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۵ میلیون و در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۰ میلیون بوده باشد.

(بر مبنای افزایش سنواتی ها و افزایش سایر قسمت ها مثل ویژه، خاص و…)

میانگین حقوق ۵ ساله این فردشامل :

(۱۲×۶) +(۱۲×۹)+(۱۲×۱۲) +(۱۲×۱۵)+(۱۲×۲۰):۶۰=۱۲۴۰۰۰۰۰

خواهد شد.

حال اگریک دوم قدر مطلق ضریب افزایش ۳ سال آخربه این حقوق اضافه شود.

یعنی سال ۱۴۰۲ معادل ۲۰درصد، سال۱۴۰۱ معادل ۱۰درصد و سال ۱۴۰۰ معادل۲۰ درصد افزایش داشته ایم، که جمع آن ۵۰ درصد و ۱/۲ آن معادل ۲۵ درصد می‌شود.

پس۱۲۴۰۰۰۰۰ به اضافه ۲۵ درصد می شود که نهایتا معادل :

۱۲۴۰۰۰۰۰+۰/۲۵ = ۱۵۵۰۰۰۰۰

تومان خواهد شد.

در حالی که اگر میانگین دوسال آخرحکم این فردبا ضریب سال بازنشستگی محاسبه شود، حداکثر تفاوت نسبت به آخرین حکم به ۵۰۰ هزار تومان نخواهد رسید، یعنی حدود ۱۹۵۰۰۰۰۰ تومان.

اما باشیوه جدیدحدود ۴ میلیون کمتر می گیرد وبعبارتی این۱۵۵۰۰۰۰۰ تومان حدود ۷۷ درصد آخرین حکم خواهد شد.

برخی ملاحظات و نتیجه‌گیری:

دولت‌ها تاکنون ضریب افزایش سنواتی را طبق میزان تورم رسمی و با توجه به ماده ۱۲۵ ق م خ ک افزایش نداده اند و سوابق و روند دولت ها حاکی از آن است‌ که‌ معمولا ۴۰ تا ۵۰ درصد نرخ تورم رسمی نه واقعی را در تعیین درصد افزایش سنواتی مداخله می دهند ‌که این امر اولا در تعیین متوسط حقوق ۵ سال پایانی خدمت موثر است و مضافا در تعیین یک دوم جمع قدر مطلق درصدافزایش ضریب سالانه درسه سال آخر خدمت نیز تعیین کننده است.

بااین حال، اگر یک دوم جمع قدرمطلق درصد افزایش سالانه در سه سال پایان خدمت را درمحاسبه و تعیین حقوق بازنشستگی موثر بدانیم با توجه به احتساب متوسط حقوق ۵ سال پایانی خدمت و مشروط به حداقل ۳۰ سال سوابق بیمه پردازی، توجه به این تأثیرات و شرایط معیشتی برای فرد بازنشسته به محض بازنشستگی ضرورت دارد؛ بویژه اینکه از مزایای غیر مستمر دوران اشتغال نظیر اضافه کار ، فوق العاده کارایی و بهره وری و انواع پاداش های خدمتی و مناسبتی هم محروم خواهد گردید که در واقع دریافتی وی نسبت به آخرین سال زمان اشتغال نصف و کمتر خواهد شد.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

31 دیدگاه

 1. با سلام . دولت باید عدالت رعایت کند نه اینکه فردی که بازنشست میشود اینقدر فشار به او بیاید که نتواند مخارج روزمره اش را تامین کند

 2. سلام
  چرا باید اینگونه حساب شود فرد بازنشسته تازه وارد هزینه ازدواج و…. می شود بجای اضافه کردن کمتر می شود این عدالت است

 3. سلام
  ۱_اگر ۱/۲ ضریب را از میانگین ۵ سال آخر در نظر بگیرند با توجه به محاسبه ۲ سال آخر که ۱۷۵۰۰۰۰۰ میشود حدود ۲ میلیون کمتر خواهد شد
  ۲_ ولی اگر ۱/۲ را از میانگین ۳ سال آخر در نظر بگیرند حدود ۱۱۸۳۳۳۴ تومان کمتر از محاسبه ۲ سال آخر خواهد شد
  اگر درصد های واقعی را که ۲۱٪و۳۸٪و۲۶٪ میباشد را لحاظ کنیم
  در محاسبه ۱ دریافتی حدود یک میلیون تومان کمتر خواهد شد
  و اگر با محاسبه ۲ درصد های واقعی را لحاظ کنیم
  حدود یک میلیون بیشتر خواهد شد

  ۴ میلیون را از کجا استخراج فرمودید

 4. با سلام: کارمندی که بازنشسته میشود، از دریافت مزایای غیر مستمر( مانند اضافه کار، رفاهی، ماموریت و …) محروم میشود و بر اساس همین قوانین موجود برای صندوقهای بازنشستگی، حقوق فرد بازنشسته کمتر از اخرین حکم کارگزینی آن فرد میشود. میانگین 5 سال آخر ظلم بزرگی به همه کارمندان و کارگران و … میباشد. انشالله که در مجلس رد میشود ورای نمی آورد. بجای آن باید مصوب گردد.
  بازنشستگی کارکنان دولت و … بر اساس آخرین حکم کارگزینی آنها باشد(با توجه به تورم سالانه و کاهش قدرت خرید و …)

 5. در مثال اول: میانگین مجموع افزایش سه سال آخر میشود 60 تقسیم بر سه یعنی 20 و یک دوم آن میشود 10 بنابراین در نهایت عدد 7441 باید در 1.1 ضرب شود که میشود 8185
  ملاحظه میفرمایید نسبت به مثال فرضی 10 میلیون حدود 18 درصد کاهش می یابد.
  در کل متاسفانه هدف کاهش مستمری است و با مثال فرضی شما کاهش کمتر نشان داده شده است.

  1. سلام و ارادت
   محاسبات کاملا صحیح است.
   چون متاسفانه در ماده 67 قانون برنامه هفتم میانگین 5 سال آخر بدون توجه به ضریب سال بازنشستگی است.
   برای میانگین گرفتن حقوق هرماه و حتی هر روز ملاک است.
   در مثال فرضی فوق باید حقوق هر سال در 12 ماه ضرب شود و جمع 60 ماه بدست بیاید.
   سپس جمع حقوق 60 ماه تقسیم بر 60 میانگین حقوق را می دهد.
   نصف جمع قدر مطلق ضریب سه سال آخر هم مجددا افزوده می شود.
   که در سال‌های 1400 ضریب 20 درصد و 1401 ضریب 10 درصد و سال 1402 ضریب 20 درصد افزایش داشته است.
   بنابراین نصف جمع ضریب های فوق معادل 25 درصد است که این 25 درصد به مبلغ میانگین افزوده می شود.
   قابل ذکر است دلیل بیشتر بودن حقوق ها ی فرضی نسبت به ضریب، افزایشات میانسال از قبیل رتبه بندی، ویزه و خاص می باشد که در عمل طی سه سال گذشته در احکام اعمال شده است.
   بنابراین جمع مبلغ حکم ها از میزان افزایش ضریب بالطبع بیشتر است.
   محاسبه روش دوم توسط حقیر انجام شده است که سالها در امور اداری آ پ خدمت نموده و مسوول امور محاسبه حقوق بازنشستگان بوده ام.

 6. با این میزان تورم سالیانه و نحوه درصد افزایش حقوق در بهر سال که کمتر از نصف تورم واقعی می باشد، کاهش حقوق و دریافتی کارمندان ظلم و ستمی مضاعف بر آنها می باشد. انصاف این است که بیشتر شود نه کمتر.

 7. با این روش حقوق منی که ۳۵ سال پیش بازنشسته شده ام و آخرین حقوق دوران اشتغالم حدود ۲۰۰ هزار تومان بوده است ، به علاوه قدر مطلق مورد محاسبه به ۳۰۰ هزار تومان هم نمیرسد

   1. یعنی طرف ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده که به امید مقرری ۲ سال آخر
    الان شده ۵سال آخر +۱/۲ x
    نباید شما ها هم نگران باشید
    این شتری است که مقابل خانه شما هم خواهد خوابید

 8. ارزش پول با قدرت خرید تعیین میگردد نا با مقدار عددی آن.از تدوین کنندگان این پیشنهاد باید پرسید: آیا قدرت خرید وجهی که یک بیمه پرداز در پنج سال پیش به سازمانهای بیمه گر پرداخت کرده ثابت مانده یا اینکه هیچگونه سرمایه گذاری با آن صورت نگرفته یا دولت تورم افسارگسیخته را کنترل کرده که حقوق بازنشستگی براساس میانگین پنج سال محاسبه شود؟متأسفانه همه چیز یک طرفه است و برای طرف مردم هیچگونه حقی قایل نیستند.آیا هزینه سوء مدیریت وعملکرد بد سوء مدیران کشور را دیگران باید بپردازند؟آیا دولت باید حق این را داشته باشد که در قراردادهای افراد با صندوقهای بازنشستگی چنین مداخلاتی بکند؟ آیا نباید تکلیف هرکس در شروع بیمه پردازی و به نوعی عقد قرارداد با یک صندوق بیمه و بازنشستگی رو شن و مشخص باشد و بدون رضایت طرفین شرایط آن تغییر نکند؟ آیا این عمل شرعی است؟قانون عطف به ما سبق نمی شود ،اگر هم لازم باشد که قانون را تغییر دهند،شمول آن باید افرادی باشد که از آن پس بیمه گذار می شوند.

  1. سلام واقعا درست و منطقی و بجا بود عقد بیمه مثل سایر عقود لازم است بنابراین در هنگام انعقاد باید تکلیف طرفین مشخص شود نه در هنگام پایان آن متاسفانه این قانون نه از نظر شرعی و نه از نظر عرفی و نه از نظر عقلی منطقی منصفانه نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام