کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

سامانه ۱۲۰ دیوان عدالت اداری | پایگاه الکترونیکی بارگذاری مصوبات دستگاه های اجرایی و عامه

سامانه ۱۲۰ دیوان عدالت اداری | پایگاه الکترونیکی بارگذاری مصوبات دستگاه های اجرایی و عامه

شناسنامه قانون- پایگاه الکترونیکی بارگذاری مصوبات دستگاه های اجرایی و عامه راه اندازی شد.

به گزارش شناسنامه قانون، سامانه موضوع ماده (۱۲۰) قانون جدید دیوان عدالت اداری راه‌اندازی شده است. مطابق این ماده:

«ماده ۱۲۰ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲) – به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضائی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین می‌کند:

۱- طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (۱۰) (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲) این قانون موجب تضییع حقوق عامه می‌شود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدید نظرخواهی نسبت به آرای مذکور

تبصره (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲) – در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه‌ دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.

۲- شناسایی آیین نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون است و درخواست ابطال آنها

تبصره (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲) – ‌‌دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۱۲) این قانون مکلفند با حفظ محرمانگی طبق قوانین و مقررات مربوط یک نسخه از مصوبات، آیین ‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی ‌‌دستگاه‌های مذکور، تخلف اداری محسوب می‌‌شود.»

لینک ورود به سامانه ۱۲۰ دیوان عدالت اداری:

سامانه ۱۲۰ دیوان عدالت اداری
سامانه ۱۲۰ دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام