کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

نحوه محاسبه افزایش حقوق 99 بازنشستگان【اکسل محاسباتی⭐️】

در این مطلب نشان داده می‌شود که افزایش ناشی از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در طول سه ساله گذشته چگونه محاسبه ‌شده است.

دو نتیجه کلی از این محاسبات گرفته می‌شود:

– استفاده از افزایش ضریب حقوق بازنشستگان و استفاده از جداول همسان‌سازی به صورت توأمان امکان‌پذیر نبوده است.

– به جز در نظر گرفتن سابقه مدیریتی و خدمت در مناطق جنگی، سایر موارد مهم‌تر از جمله تحصیلات، پست تخصصی و… مغفول مانده است. 

شناسنامه قانون | Flag 3 آیا با توجه به تشکیل نشست‌های مختلف هم‌اندیشی با مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور و ارائه پیشنهادات از سوی نمایندگان کانون‌های بازنشستگی، امسال شاهد نوآوری و تغییر رویکردی در این زمینه خواهیم بود یا خیر؟

چگونگی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

جداول ابلاغی سال 1398 حقوق بازنشستگان کشوری موضوع افزایش امتیازات جداول مواد 109 و 110 فصل سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس آخرین دستورالعمل شماره 76899 مورخ 21/2/1398 سازمان برنامه و بودجه و با ضریب سال 98 (2120) و سی سال خدمت بررسی می‌کنیم.

در این جداول، همانند هر سه سال گذشته همسان‌سازی، امتیازات مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری در چهار حیطه شغلی یعنی گروه‌ 20‌ گانه شغلی، گروه 8‌ گانه قضات، 5 گانه هیأت علمی و همچنین مقامات ذکر شده است.

براساس ضوابط و قوانین موجود و همچنین جدول همسان سازی و گروه های شغلی ذکر شده در بالا، روش محاسبه حقوق به صورت زیر خواهد بود.

برای درک بهتر چگونگی افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، روش محاسبه یک نمونه حکم بازنشستگی در زیر بیان می‌شود.

1- ابتدا محاسبه افزایش 18 درصد:

25.826.679 ریال = 18% × 21.887.016 ریال (حقوق سال 97)

2- سپس براساس همسان سازی و طبق جداول بالا و امتیازهای متعلقه عمل می شود

برای نمونه:  گروه 12 / پست سازمانی: معاون اداره / خدمت اداری مناطق جنگی: 719 روز/ سابقه 30 سال

27.123.280 = 2120 × 12794 جدول همسان سازی

1.356.164 = 5%

529.264 = 360 / 719 × 265.000 = 2120 × 125

 

بنابراین، با جمع افزایش‌های بالا در مجموع حقوق این بازنشسته ناشی از جداول همسان‌سازی برابر است با:

29.008.708 ریال

بنابراین در نهایت دو عدد به شرح جدول زیر داریم:

حال هر کدام از ارقام به دست آمده ناشی از فرمول (درصد افزایش) بیشتر بود، به عنوان حقوق بازنشستگی لحاظ می‌شود.

مستندات مرتبط:

افزایش ضریب حقوق بازنشستگان و همسان سازی حقوق در سال 99

جداول همسان سازی حقوق 99 بازنشستگان کشوری و لشکری

 

← عضویت در صفحه اینستاگرام شناسنامه →
← عضویت در کانال بله شناسنامه →

← عضویت در کانال تلگرام شناسنامه →
← عضویت در پرسش و پاسخ تلگرام شناسنامه →

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام