کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

برخی موارد مرتبط با نصاب معاملات سال 1399

با ابلاغ مصوبه هیئت وزیران، نصاب معاملات در سال 1399 مشخص شد.

ببینید: حد نصاب معاملات سال 99 قانون برگزاری مناقصات

برخی موارد مربط با نصاب در سال 99:

– تا 5% نصاب معاملات کوچک، یعنی 22.500.000 ریال برای خریدهای از اشخاص حقیقی در گزارش معاملات فصلی نیاز به ثبت شماره اقتصادی نبوده و می توان آن معاملات را به صورت تجمیعی ثبت نمود.

– انتخاب کارشناس رسمی برای کارشناسی اموال غیرمنقول و ارزیابی سهام و یا کارشناسی اموال با برآورد بیش از ده برابر معاملات بزرگ، یعنی، 45.000.000.000 ریال در شرکت‌های دولتی توسط هیئت انتخاب کارشناس رسمی (موضوع آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی) مستقر در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها انجام می شود.

– حداقل بهای تمام شده اموال منقول غیرمصرفی (دارائی های ثابت) که به آنها برچسب تعلق می گیرد، مبلغ 6.750.000 ریال است. (همچنین بر اساس دستورالعمل نحوه شناسایی دارایی ها، دارایی های ثابت مشهود تحصیل شده ای که ارزش تحصیل آنها کمتر از 1/5 درصد نصاب معاملات کوچک باشد، در سرفصل موجودیها طبقه بندی می شود.

– بر اساس دستورالعمل نحوه شناسایی دارایی ها، موجودی های مصرفی خریداری شده در یک فاکتور و از یک نوع که مبلغ تحصیل آنها حداکثر 0.3% (سه دهم درصد) نصاب معاملات کوچک باشد (یعنی مبلغ 1.350.000 ریال) مستقیماً به عنوان هزینه دوره شناسایی می شود.

– کلیه معاملات بالاتر از 10 درصد نصاب معاملات کوچک (یعنی مبلغ 45.000.000 ریال) باید از طریق سامانه ستاد انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام