آزمون تعیین صلاحیت
اندیشه‌های حقوقی

هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم

نصاب‌های هزینه‌ای مقرر در ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم

بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحیی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد، عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد.

نصاب‌های هزینه‌ای مقرر در ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم

ماده ۱۴۸ نوع نصاب توضیحات و استنادات
جزء ب بند ۲ ریالی نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران؛ به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.
جزء هة بند ۲ درصدی وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (۳%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس‌انداز کارکنان بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد
جزء و بند ۲ زمانی معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می شود.
جزء ز بند ۲ ترکیبی (نسبت و ریال) پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون
بند ۱۰ ریالی هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال به ازای هر کارگر
بند ۲۸ ترکیبی (درصد و ریال) هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی- هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (۵%) معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون به ازای هر نفر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام