کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

بیمه بیکاری به چه کسانی تعلق نمی‌گیرد؟

بیمه بیکاری به چه کسانی تعلق نمی گیرد؟

کلیه مشمولان قانون تامین اجتماعی، که تابع قانون کار هستند، مشمول قانون بیمه بیکاری می شوند. بنابراین کسانی که طبق قانون کار تحت پوشش بیمه اجباری هستند قانون بیمه بیکاری نیز بر آنها حاکم است.

خروج برخی از مشاغل و گروه ها از پوشش بیمه بیکاری یا به دلیل تصریح قانونی است، مثل اتباع خارجی که به روشنی در قانون بیمه بیکاری از شمول خارج شده اند، و یا به دلیل ماهیت و فلسفه وجودی نوع بیمه مربوطه است. در این نوع از فعالیت ها به دلیل نداشتن کارفرما یا صاحبکار موضوع بیکاری و اخراج منتفی است. مثل بیمه کارگران ساختمانی. با توجه به این توضیحات گروه های زیر از شمول قانون بیمه بیکاری خارج هستند:

۱-  صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری

۲-  بازنشستگان و از کارافتادگان کلی

۳-  اتباع خارجی

۴-  مشمولین بیمه اجباری کارگران ساختمانی

۵-  مشمولین بیمه اجباری رانندگان برون و درونشهری

۶-  مستخدمین پیمانی دستگاههای دولتی

۷-  مشمولین بیمه قالیبافان به صورت انفرادی و بدون کارفرما

۸-  بیمه خادمین مساجد

۹-  بیمه کارگران باربر

۱۰- افراد شاغل در موسسات و شرکت های دولتی که از لحاظ استخدامی تابع مقررات خاص هستند.

۱۱- شاغلین کارگاه های خانوادگی که به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار اعضای شاغل در آن منحصر به صاحب کار و خویشاوندان نسبی درجه یک وی باشند (شامل همسر، فرزندان و پدر و مادر).

قراردادهای کار و بیمه بیکاری 

• قرارداد غیرموقت یا دائم: در این نوع قرارداد چنانچه کارگر اخراج شود و بیکاری غیرارادی توسط هیئت های حل اختلاف وزارت کار محرز شود و حداقل سابقه لازم (یکسال) پرداخت حق بیمه نیز وجود داشته باشد، مقرری وی برقرار می شود. بنابراین در این نوع قرارداد بیکاری باید با اخراج کارگر یا عدم نیاز به تشخیص اداره کار، و تعطیلی یا توقف کار کارگاه به دلیل حوادث غیرمترقبه، همراه باشد. بنابراین به کسی که کار را بدون اطلاع قبلی ترک می کند یا استعفا میدهد یا به صورت ارادی بازخرید می شود یا با توافق با کارفرما بیکار می شود، مقرری بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد.

• قرارداد موقت یا مدت معین: در این نوع قرارداد اگر بیکاری غیرارادی بیمه شده در حین قرارداد اتفاق بیفتد، بیمه شده مشمول بیمه بیکاری خواهد بود. ولی اگر پس از پایان قرارداد بیکار شود، با توجه به اینکه بیکاری ارادی تلقی می شود، مشمول دریافت مقرری نخواهد بود. مگر اینکه براساس تفاهم نامه سازمان و وزارت کار (تاریخ صدور اسفندماه سال ۱۳۸۴) مشاغل بیمه شدگان مذکور ماهیت دائمی داشته باشد و یا حداقل یک سال در آن محل (آخرین کارگاه) اشتغال داشته باشند که در این صورت نیز می توانند از مقرری بیمه بیکاری بهره مند شوند.

• مشاغل فصلی: کارگران فصلی در صورتی که در اثنای فصل کار اخراج شوند و بیکاری آنان غیرارادی تشخیص داده شود، می توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام