کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

هر آنچه باید در مورد نحوه محاسبه عیدی سال ۹۹ و مالیات بر آن بدانید

هرآنچه باید در مورد عیدی سال ۹۹ و نحوه محاسبه آن بدانید

محاسبه عیدی سال ۹۹
محاسبه عیدی سال ۹۹

در این مقاله به طور کامل راجع به نحوه محاسبه عیدی توضیح داده خواهد شد. در مورد مقررات مربوط به پرداخت عیدی به کارگران و این که به این مبلغ، بیمه و مالیات تعلق می‌گیرد یا خیر. محاسبه عیدی سال ۹۹ هم از دغدغه‌های مهم کارکنان است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

باید گفت که عیدی مشمولان قانون کار با مشمولان دسـتگاه‌های دولتی متفاوت است. عیدی کارکنان دولت در پایان هرسال توسط دولت تعیین می‌شود. ولی عیدی کارگران مشمول قانون کار براساس فرمول مندرج در قانون مذکور مشخص می‌شود. براساس این، فرمول عیدی کارگران دوبرابر آخرین حقوق آن‌هاست، مشروط بر اینکه از سه برابر حداقل حقوق سال مربوطه بیشتر نباشد.

بیشتر بخوانید: مبلغ عیدی کارمندان سال ۹۹

فرمول محاسبه عیدی کارگران | عیدی سال ۹۹ چگونه محاسبه می‌شود؟

با توجه به اینکه طبق قانون، هیچ کارگری نباید کمتر از حداقل حقوق دریافت کند، بنابراین عیدی به هیچ وجه از دوبرابر حداقل حقوق کمتر نخواهد بود. مبلغ اعلام شده در مورد کارگرانی است که یک سال در کارگاه به کار اشتغال دارند. کسانی که کمتر از یک سال کار کرده‌اند به نسبت مدت کارکرد از عیدی برخوردار می‌شوند.

حداقل عیدی سال ۹۹ = ۳۸.۲۰۸.۵۴۰  ریال = حداقل دو برابر پایه حقوق

حداکثر عیدی سال ۹۹ = ۵۷.۳۱۲.۸۱۰ ریال = حداکثر سه پایه حقوق

فرمول محاسبه عیدی به این صورت است که کارکرد عیدی در ماخذ عیدی ضرب و برعدد  ۳۶۵ تقسیم می‌شود:

شناسنامه قانون | eydi2

نکته مهم: به کلیه مشمولان قانون کار، اعم از قرارداد دائمی، موقت و کار معین، کارمزد، کارگران فصلی نیز به نسبت کارکرد، عیدی پرداخت می‌شود.

جزییات عیدی کارگران

حداقل عیدی سه میلیون و هشتصد و بیست هزار تومان(۳,۸۲۳,۵۰۰)
حداکثر عیدی پنج میلیون و هفتصد و سی و یک هزار تومان(۵,۷۳۱,۰۰۰)
یک ماه کارکرد سیصد و هجده هزار و پانصد هزار تومان(۳۱۸,۵۰۰)
دو ماه کارکرد ششصد و سی و هفت هزار تومان(۶۳۷,۰۰۰)
سه ماه کارکرد نهصد و پنجاه و پنج هزار و پانصد تومان(۹۵۵,۵۰۰)
چهار ماه کارکرد یک میلیون و دویست و هفتاد و چهار هزار تومان(۱,۲۷۴,۰۰۰)
پنج ماه کارکرد یک میلیون و پانصد و نود و دو هزار و پانصد تومان(۱,۵۹۲,۵۰۰)
شش ماه کارکرد یک میلیون و نهصد و یازده هزار تومان(۱,۹۱۱,۰۰۰)
هفت ماه کارکرد دو میلیون و دویست و بیست و نه هزار و پانصد تومان(۲,۲۲۹,۵۰۰)
هشت ماه کارکرد دو میلیون و پانصد و چهل و هشت هزار تومان(۲,۵۴۸,۰۰۰)
نه ماه کارکرد دو میلیون و هشتصد و شصت و شش هزار و پانصد تومان(۲,۸۶۶,۵۰۰)
ده ماه کارکرد سه ملیون و صد و هشتاد و پنج هزار و پانصد تومان(۳,۱۸۵,۵۰۰)
یازده ماه کارکرد سه میلیون و پانصد و سه هزار و پانصد تومان(۳,۵۰۳,۵۰۰)

نحوه محاسبه عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی

 به کلیه مستمری بگیران ازکارافتاده کلی، بازنشسته و مستمری بگیران بازمانده سازمان تأمین اجتماعی نیز همانند بازنشستگان و موظفان مشمول مقررات استخدام کشوری عیدی پرداخت می‌شود، که میزان آن توسط هیئت دولت تعیین می‌شود.

عوامل مؤثر در عیدی کارگران، آیا به عیدی مالیات و بیمه تعلق می‌گیرد؟

مبنای محاسبه عیدی نرخ و مبلغ مبنای تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران در واحدهای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مزد ثابت، یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی، به تبع شغل خواهد بود، مثل سختی کار، فوق العاده شغل، و هرآن‌چه به تبع شغل به کارگر داده می‌شود. در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا مالک محاسبه است و مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل حق مسکن، خواروبار و عائله مندی، پاداش افزایش تولید، فوق العاده جذب در این خصوص لحاظ نخواهد شد. بیمه و مالیات عیدی در سطح و میزانی که ذکر شد و در قانون تعیین شده، از پرداخت حق بیمه معاف است اما به آن مالیات تعلق می‌گیرد. شایان ذکر است که مبلغ عیدی سالانه، دارای معافیتی معادل یک دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه است. به عبارتی دیگر مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه‌بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل خواهد بود.

البته پرداخت عیدی به‌کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه‌ها مشغول به‌کار بوده‌اند نیز الزامی بوده و مبلغ عیدی پرداختی به آنان باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد و روزهایی که در آن محل مشغول کار بودند محاسبه و پرداخت شود.  با وجود آنکه مصوبه مجلس، میزان پرداخت عیدی کارگران را مشخص کرده و دو ماه پایه حقوق را به‌عنوان حداقل و سه ماه پایه حقوق را به‌عنوان حداکثر میزان عیدی دریافتی اعلام کرده اما میزان عیدی کارگران بسته به مدت قرارداد و کارکرد آن‌ها متفاوت است. کارگران بسته به سنوات و تعداد روزهایی که کار کرده‌اند مستحق دریافت عیدی هستند و عیدی و پاداش کامل به‌ کارگرانی تعلق می‌گیرد که در حقیقت یک‌سال در آخرین کارگاه یا محل کار مشغول کار بوده و بیمه‌پردازی آنها به‌طور کامل صورت گرفته باشد. البته قانون درخصوص عیدی کارگران فصلی، ساعتی و پاره‌وقت نیز ملاحظاتی دارد و میزان عیدی و پاداش این گروه از کارگران را مشخص کرده است.

قانون عیدی و سنوات کارگران و کارمندان

قانون عیدی کارگران سال‌ها است که بدون تغییر خاصی اجرا می‌شود. قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ را لغو نکرده است؛ بنابراین حکم تعیین عیدی معادل ۶۰ روز آخرین مزد مشمولین قانون کار کماکان به قوت خود باقی است. ضمناً کارگاه در قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می‌شود؛ به این ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون اسفند ۱۳۷۰ مصوب مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود.

آیا پرداخت عیدی و پاداش پایان سال را می‌توان در مقاطع مختلف سال انجام داد؟

باتوجه به ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران، مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تبصره یک آن، پرداخت عیدی و پاداش موضوع مصوبه یاد شده – تنها در پایان سال – مورد پیدا کرده و هرگونه پرداخت از این بابت در طول سال می‌تواند صرفاً علی الحساب عیدی و پاداش آخر سال محسوب شود.

محاسبه عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و کارمزدی

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. ضمناً مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کار مزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال است. با استفاده از بهترین نرم افزار حقوق و دستمزد به راحتی می‌توان عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و کارمزد را نیز محاسبه کرد.

محاسبه عیدی و پاداش کارگران پاره وقت چگونه است؟

بر اساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. عیدی کارگران ساختمانی که به صورت پاره وقت مشغول هستند را می‌توان با استفاده از نرم افزار حسابداری پیمانکاری ساختمان محاسبه کرد.

میزان عیدی و پاداش کارگران ساعتی در سال ۹۹

کارکنانی که به صورت ساعتی کار می‌کنند حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر است لذا برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق ۳ ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

مدت زمانی که کارگر در مرخصی استعلاجی به سر برده در هنگام محاسبه عیدی و پاداش منظور می‌شود؟

بر اساس ماده ۷۴ قانون کار، مدت مرخصی استعلاجی که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد، جزو سوابق کار کارگران محسوب می‌شود لذا ایام مذکور مشمول پرداخت عیدی و پاداش سالانه خواهد بود.

نحوه پرداخت عیدی و پاداش کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می‌کنند

کارکنانی که در طول سال از خدمت استعفا داده یا اخراج، بازنشسته یا به هر نحوی ادامه رابطه آنان با کارگاه قطع شده باشد، به نسبت مدت کارکرد محق به دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.

عیدی سال کبیسه چگونه محاسبه می‌شود؟

در صورتی که سال مورد نظر، کبیسه باشد، محاسبات عیدی متناسب با ۳۶۶ روز محاسبه می‌شود، در نتیجه فرمول محاسبه آن به شکل زیر خواهد بود:

شناسنامه قانون | eydi3

همچنین در این حالت معافیت مالیاتی آن نیز متناسب با ۳۶۶ روز در نظر گرفته می‌شود:

شناسنامه قانون | eydi4

محاسبه عیدی سال ۹۹؛ عیدی سال ۹۹ چقدر است؟

در صورتی که ۲ برابر پایه حقوق کارمند از مبلغ سقف عیدی (۵۰۵.۶۲۷*۳۰*۳=۴۵.۵۰۶.۴۳۰ ریال) کمتر باشد؛ مبلغ عیدی کارمند معادل ۲ برابر پایه حقوقش خواهد بود، برای مثال عیدی قبل از مالیات کارمندی با پایه حقوق ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مبلغ ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود و در صورتی که پایه حقوق بالاتر از سقف عیدی داشته باشد مبلغ سقف عیدی برای ایشان در نظر گرفته می‌شود.

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ ضمناً بر طبق تبصره یک ماده واحده مذکور مبلغ پرداختی به کارگرانی که کم‌تر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد، مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید. در کارگاه‌هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ فوق پرداخت می‌کنند؛ برابر تبصره ۲ ماده واحده فوق عرف کارگاه معتبر می‌باشد.

بر اساس گزارش در بخشنامه مزد سال جاری، از اوایل سال ۹۹ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۶۳۶.۸۰۹ ریال (۶۳۶ هزار و ۸۰۹ ریال) تعیین شده بود.

بر همین مبنا مبلغ عیدی کارگران امسال حداقل ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار و ۸۵۴ تومان و حداکثر ۵ میلیون و ۷۳۱ هزار و ۲۸۱ تومان است. معافیت مالیاتی سال ۹۹ مطابق جدول ذیل ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال است. آشنایی با معافیت های مالیات حقوق قبل از محاسبه عیدی و سایر پاداش‌ها ضروری است.

شناسنامه قانون | eidi5

نحوه محاسبه مالیات عیدی ۹۹؛ مالیات عیدی سال ۹۹ چقدر است؟

مبلغ عیدی هر فرد به میزان معافیت حقوق یک ماه که در ابتدای هر سال توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می‌گردد از پرداخت مالیات معاف بوده و مابه التفاوت آن به سرجمع مزایای مشمول مالیات فرد اضافه شده و مجموعاً برای آن مالیات محاسبه می‌گردد.

معافیت مالیات ماهانه در سال ۱۳۹۹ – ۲۷.۵۰۰٫۰۰۰ ریال است که مبلغ عیدی تا سقف ۲۷.۵۰۰٫۰۰۰ ریال معاف از مالیات است.

مبلغ عیدی از یک معافیت مالیاتی معادل مبلغ معافیت ماه برخوردار است ولی محاسبه مالیات عیدی باید به صورت سالانه و با در نظر گرفتن کلیه حقوق و مزایای سال مذکور محاسبه گردد.

برای مثال برای فردی با حقوق ماهانه ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال:

• به ازای هر ماه ایشان از مالیات معاف هستند ( با توجه به معافیت سال ۹۸ ، مبلغ ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال )

• مبلغ عیدی ایشان عدد ۴۵.۵۰۶.۴۳۰ ریال خواهد بود که مبلغ ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال آن معاف است. در صورتی با محاسبه مالیات سالانه برای این فرد، ایشان نیازی به پرداخت مالیات نخواهند داشت)

شناسنامه قانون | moafiat eidi

منبع: سپیدار سیستم

2 دیدگاه

  1. معافیت سال 1398 برابر 27.500.000 ریال است سال را اشتباه نوشته اید بقیه محاسبات درست است ولی معافیت99 برابر30.000.000 ریال است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام