کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

سؤالات متداول قانون صدور چک (با آخرین اصلاحات)

فهرست عناوین این صفحه

سوالات متداول قانون اصلاح قانون صدور چک

به روزرسانی شده در ۱۸اسفند ۹۹

مستندات قانونی:

قانون صدور چک (با آخرین اصلاحات)

دستورالعمل صدور چک

دستورالعمل و زمان‌بندی اجرای تکالیف اصلاحیه قانون صدور چک

پرسش و پاسخ صدور چک

۱- طبق اطلاع رسانی قرار بر ثبت چک ها در سامانه صیاد است این سامانه چیست و در کجا در دسترس است؟

صیاد، سامانه یکپارچه در بانک مرکزی است و براساس قانون جدید چک، چکها در این سامانه ثبت، تایید و منتقل می شوند.

در حال حاضر ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد شامل برنامک های موبایلی حوزه پرداخت است که آماده ارائه خدمات ثبت، تایید و انتقال چک به صورت اختیاری هستند و فهرست آنها در سایت شاپرک منتشر میشود.

اینترنت بانک و همراه بانک بانک ها و موسسات اعتباری نیز به زودی امکان دسترسی به سامانه صیاد را فراهم میکنند. شعب بانک ها هم این خدمت را برای کسایی که دسترسی به اینترنت ندارند، انجام می دهند. همچنین بانک مرکزی در حال بررسی روش های دیگر دسترسی به سامانه صیاد از جمله تلفنبانک، ابزار پیامکی، کدهای دستوری و سایر روشهایی است که توسط شبکه بانکی اطلاعرسانی خواهند شد.

-۲از چه زمانی ثبت چک ها در صیاد اجباری میشود؟

از ابتدای سال ،۱۴۰۰ثبت چک های جدید در سامانه صیاد اجباری می شود. چک های موجود هم در حال حاضر میتوانند به صورت اختیاری در سامانه صیاد ثبت شوند. البته بانک مرکزی در آینده، چک های موجود را جمعآوری و با چکهای جدید جایگزین میکند و در این خصوص، فرجه زمانی مناسب را در اختیار مشتریان قرار می دهد تا مشکلی به وجود نیاید.

۳- چکهای جدید چه ویژگیهایی دارند؟

چکهای جدید چند ویژگی دارند که از چک های موجود متفاوت است. مثلا رنگ چکهای موجود صورتی و سبز

است اما چکهای جدید با تم رنگ بنفش چاپ و منتشر میشوند. همچنین بر روی برگه چکهای جدید عبارت

«کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است.» درج شده است.

۴- اگر بانک عامل اپلیکشین یا نرمافزار نداشته باشد، مشتریانی که دارای چک جدید صیاد هستند چگونه میتوانند چک خود را در سامانه صیاد ثبت کنند؟

میتوانند به شعبه مراجعه کنند یا از طریق اپلیکیشنهای پرداخت عمومی برای دسترسی به سامانه صیاد استفاده

کنند.

۵- در استفاده از چکهای جدید برای افرادی که به هر دلیل نمیتوانند به اینترنت دسترسی داشته باشند، راهکاری در نظر گرفته شده است؟

این دسته از افراد میتوانند به شعبه بانک مراجعه کنند. البته سایر روش های دسترسی به صیاد نیز در بانک

مرکزی در دست بررسی است که به محض اجرایی شدن، حتما اطلاع رسانی خواهد شد.

۶- چگونه باید اطلاعات چک را ثبت کرد؟

پس از درج مندرجات چک در برگ آن، صادر کننده چک به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد مراجعه

کرده و سپس اقدام به ورود اطلاعات چک و اطلاعات هویتی ذینفع/ذینفعان میکند.

خلاصه مراحل به شرح زیر است:

•ثبت مندرجات شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع در برگ چک

•مراجعه به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد

•احراز هویت:

– احراز هویت در اینترنتبانک و برنامک موبایلی بانک، صرفاً یک بار پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور

این برنامهها انجام میشود.

– احراز هویت در برنامکهای موبایلی حوزه پرداخت از طریق ورود اطلاعات یکی از کارتهای بانکی متعلق

به صادرکننده چک نزد همان بانکی که دسته چک وی را صادر کرده است، انجام میشود.

– احراز هویت در شعب بانکهای عامل طبق روالهای موجود انجام میشود.

•ورود مندرجات چک در سامانه صیاد و تکمیل فیلد «بابت»

•تایید و ثبت اولیه چک

۷- چگونه باید اطلاعات چک را تایید کرد؟

با توجه به اینکه ثبت نهایی چک منوط به استعلام و تطبیق مندرجات برگ چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه

صیاد میباشد، گیرنده چک با در دست داشتن برگ چک اقدامات زیر را صورت خواهد داد:

•مراجعه به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد (لزومی به یکسان بودن ابزار مورد استفاده توسط صادرکننده

و تاییدکننده چک وجود ندارد)

•احراز هویت:

– احراز هویت در اینترنتبانک و برنامک موبایلی بانک، صرفاً یک بار پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور

این برنامهها انجام میشود.

– احراز هویت در برنامکهای موبایلی حوزه پرداخت از طریق ورود اطلاعات یکی از کارتهای بانکی متعلق

به ذینفع چک انجام میشود.

– احراز هویت در شعب بانکهای عامل طبق روالهای موجود انجام میشود.

•استعلام و تطبیق مندرجات برگ چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع

•تایید یا رد چک براساس انطباق یا عدم انطباق مندرجات

در صورت تایید چک: چک در وضعیت ثبت نهایی تلقی میشود و قابلیت نقد شدن در سررسید را خواهد

داشت.

در صورت رد چک: ذینفع ضمن انتخاب حداقل یکی از دلایل مندرج در سامانه، میبایست فیزیک چک

را به صادرکننده/انتقالدهنده عودت دهد.

نکته: مراجعه به سامانه صیاد از طریق برنامکهای موبایلی حوزه پرداخت برای ثبت، تایید یا انتقال چک صرفا باید

از طریق تلفنهمراهی که سیمکارت آن متعلق به خود شخص است، انجام شود.

۸- پشت نویسی چک برای انتقال به چه روالی انجام می شود؟

پشت نویسی چکهای موجود برای انتقال، طبق روال قبلی ادامه دارد اما انتقال چکهای جدید باید از طریق

سامانه صیاد انجام شود.

۹- چگونه میتوان چک را از طریق سامانه صیاد انتقال داد؟

در قانون جدید چک پشتنویسی با درج اطلاعات مربوطه در سامانه صیاد جایگزین شده است. بر این اساس،

مراحل زیر توسط انتقال دهنده چک میبایست انجام گیرد:

•مراجعه به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد

•احراز هویت:

احراز هویت در اینترنتبانک و برنامک موبایلی بانک، صرفاً یک بار پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور

این برنامهها انجام میشود.

احراز هویت در برنامکهای موبایلی حوزه پرداخت از طریق ورود اطلاعات یکی از کارتهای بانکی متعلق

به ذینفع چک انجام میشود.

احراز هویت در شعب بانکهای عامل طبق روالهای موجود انجام میشود.

ورود شناسه صیادی برگ چک متعلق به انتقال دهنده در سامانه صیاد

ورود اطلاعات مربوط به قلم اطلاعاتی «بابت» و هویت ذینفع جدید چک(انتقالگیرنده)

تایید و ثبت اولیه انتقال چک

در انتقال چک نیز ذینفع جدید چک(انتقالگیرنده) باید مرحله تایید را پس از دریافت برگه چک در سامانه صیاد

انجام دهد.

۱۰- آیا چکهای قدیمی میتوانند در وجه حامل صادر شوند؟

چکهای قدیمی به شکل سابق میتوانند کارسازی شوند و بنابراین در وجه حامل نیز میتوانند صادر شوند.

۱۱- ممنوعیت صدور چک در وجه حامل شامل کدام چکهاست؟

چک های جدید. در واقع چک های جدید باید در وجه ذینفع مشخص صادر، و در سامانه صیاد ثبت شوند.

۱۲-  آیا با ابلاغ قانون جدید صدور چک هنوز هم صدور چک برای ضمانت امکانپذیر است؟

بله. چک های موجود که طبق روال انجام میشود اما صدور چک ضمانت برای چکهای جدید باید در سامانه

صیاد ثبت شود.

۱۳- اگر چک های صیاد طرح جدید در سامانه صیاد ثبت نشود چه اتفاقی می افتد؟

مشمول الزامها و سازوکارهای مقرر در قانون صدور چک نمیشوند و صرفاً نقش یک سند مدنی دارد که نشان میدهد از شخصی طلب دارید.

۱۴- وظیفه ثبت چک در سامانه صیاد با چه شخصی است؟

صادرکننده چک، چک را در سامانه صیاد ثبت میکند. ذینفع چک نیز آن را تایید میکند.

۱۵- اگر مندرجات برگه چک با اطلاعات سامانه صیاد مغایر باشد تکلیف چیست؟

در حال حاضر که ثبت چک اختیاری است ملاک، برگه چک است اما با توزیع چک های جدید در صورت وجود مغایرت، بانک، وجه چک را پرداخت نمی کند و اگر دارنده چک بخواهد، می تواند چک را برگشت بزند.

۱۶- کسانی که دریافت کننده چک هستند از کجا بدانند صادرکننده در سامانه صیاد، صدور آن را ثبت کرده است؟

نکته مهم این است که دریافتکننده اگر در صیاد وارد نشده و اطلاعات ثبتی صادرکننده را تایید نکرده باشد، چک او اعتبار ندارد بنابراین برای اطمینان از این موضوع دریافت کننده چک، در زمان دریافت برگه چک حتما باید به سامانه صیاد مراجعه کرده و اطلاعات ثبت شده توسط صادرکننده را بررسی و تایید کند.

۱۷- محرومیتهای دارندگان چک برگشتی در قانون جدید شامل چه مواردی میشود؟

در قانون جدید چک، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت، تمام بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا زمانی که از چک برگشتی رفع سوء اثر نشده است، محدودیتهای زیر را نسبت به صاحب حساب و امضاکننده چک برگشتی اعمال کنند:

الف- عدم امکان افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ حتی صدور المثنی/ تمدید تاریخ اعتبار کارت/ کارت اعتباری و تسهیلات خرد

ب- مسدود شدن وجوه تمام حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانکها یا مؤسسات اعتباری موجود است به میزان کسری مبلغ چک؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

۱۸- افراد هیئت مدیره یک شرکت که دارای چک برگشتی مربوط به شرکت هستند آیا در چک شخصی خود نیز به مشکل بر میخورند؟

در صورتی که فرد عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت، چک را صادر (امضا) کرده باشد در مورد چک های شخصی نیز مشمول محرومیت های دارندگان چک برگشتی می شود.

۱۹- آیا کسانی که بدهی به بانک دارند طبق قانون جدید چک می توانند دسته چک بگیرند؟

خیر. این اشخاص مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اساساً امکان افتتاح حساب جاری را ندارند.

۲۰- ثبت اطلاعات چک چه مزایایی دارد؟

صدور چک بلامحل به حداقل میرسد.

اعتبار و اعتماد به چک بیشتر میشود و قطعا آمار چکهای برگشتی و پرونده های مربوط به آن بسیار کاهش مییابد.

با اجرای قانون، اعتبار چک صرفاً متکی به لاشه کاغذی نیست و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، از وقوع جرائمی مثل جعل چک جلوگیری میشود و نگرانیها در خصوص از بین رفتن لاشه چک در مواردی از قبیل سیل، زلزله، سرقت چک و … کاهش پیدا میکند.

یکی دیگر از مزایا این است که اجازه ثبت چک جدید در سامانه صیاد برای دارندگان چک برگشتی وجود ندارد. قبلا اگر شخصی چک برگشتی داشت می توانست دسته چک خودش را تا برگ آخر استفاده کند اما با اجرای قانون جدید، صدور و ثبت چک جدید در سامانه صیاد برای کسانی که حتی یک فقره چک برگشتی داشته باشند، امکانپذیر نیست.

زمان رسیدگی قضایی به چک برگشتی بسیار کوتاهتر میشود

محدودیت های دارندگان چک برگشتی بیشتر میشود.

۲۱- با ثبت اطلاعات، وجود چک فیزیکی ضروری هست یا خیر؟

بله ضروری است و در زمان وصول چک، اطلاعات برگه چک با سامانه صیاد تطبیق داده میشود.

۲۲- سامانه صیاد غیر از ثبت، تایید و انتقال چک، چه خدماتی را در اختیار مشتریان بانکی میگذارد؟

در این سامانه می توان وضعیت اعتباری صادرکننده چک را استعلام گرفت. به این صورت که با وارد کردن شناسه ۱۶ رقمی صیادی برگ چک میتوانید وضعیت صادرکننده چک در سیستم بانکی را از بابت داشتن یا نداشتن چک برگشتی مشاهده کنید

البته شما میتوانید این سرویس را از سایت بانک مرکزی و سامانه پیامکی ۷۰۱۷۰۱نیز دریافت کنید.

۲۳- در قانون جدید اگر حساب صادرکننده چک، کسری داشته باشد چه کار باید کرد؟

در صورت کسری حساب صادرکننده (شخصی که چک در ابتدا متعلق به او بوده است) می توان مبلغ موجود در آن حساب را طلب کرده و همچنین خواهان پرداخت مبلغ کسری چک از محل مبالغ موجود در سایر حسابهای انفرادی ریالی صاحب حساب در همان بانک شد. این موضوع شامل تمامی چکهاست و در حال حاضر اجرا میشود.

با توزیع چکهای جدید و در صورت کسری مبلغ چک، علاوه بر امکان فوق، تمام حسابهای صادرکننده چک در تمام بانکها و موسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک پس از گذشت ۲۴ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن (ثبت برگشت چک) مسدود خواهد شد.

۲۴- اقدام قضایی برای چک برگشتی در قانون جدید چگونه انجام میشود؟

در صورت برگشت چک به هر دلیلی، بانک مکلف است به درخواست دارنده چک، فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه عدم پرداخت، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء، مهر و به متقاضی (دارنده چک) تسلیم کند.

در گواهینامه عدم پرداخت باید هویت و نشانی کامل صادرکننده و دارنده چک، کد رهگیری دریافت شده از سامانه یکپارچه بانک مرکزی، مهر بانک و شخص حقوقی و وضعیت مطابقت یا عدم مطابقت امضای چک و نمونه امضای موجود در بانک درج شده باشد، در غیر این صورت در مراجع قضائی و ثبتی به آن ترتیب اثر داده نمیشود.

دارنده چک برگشتی با در دست داشتن گواهینامه عدم پرداخت، می تواند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه رفته و درخواست صدور اجراییه از دادگاه صالح را کند. دادگاه با بررسی متن چک و احراز سه شرط مذکور در ماده ( )۲۳قانون صدور چک ( -۱وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ -۲در متن چک قید نشده

باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ و -۳گواهی عدم پرداخت به دلیل موضوع ماده ۱۴صادر

نشده باشد. به این معنا که صادرکننده یا ذینفع چک اعلام نکرده باشد که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده است

و یا اینکه از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر به دست نیامده باشد) اجرائیه را صادر میکند.

از تاریخ ابلاغ اجرائیه، ۱۰روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده میشود که مطالبات خود را پرداخت کند

یا با موافقت دارنده ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی را معرفی کند، در غیر اینصورت، حسب درخواست

دارنده چک، مطابق قانون «نحوه اجرای محکومیتهای مالی» اقدام خواهد شد.

۲۵- نحوه ثبت و تایید چک برای اتباع بیگانه به چه صورت است؟

اتباع بیگانه در زمره اشخاص حقیقی تلقی میشوند و در ثبت و تایید و انتقال چک باید کد اتباع را وارد کنند.

۲۶- ثبت و تایید چک برای مشتریان حقوقی از چه طریق ممکن است؟

ابزار دسترسی به سامانه صیاد برای مشتریان حقوقی، درگاههای بانکی (اینترنتبانک و موبایلبانک) است. به مرور درگاههای دیگر نیز اضافه میشود. همچنین ثبت و تأیید چکهای مربوط به اشخاص حقوقی، توسط صاحبان امضای مجاز اشخاص مذکور (که وفق اساسنامه و مفاد روزنامه رسمی به این عنوان معرفی شدهاند) صورت میپذیرد.

۲۷- ثبت صدور چک در حساب جاری مشترک حقیقی به چه صورت است؟

ابزار دسترسی به سامانه صیاد برای مشتریان حقیقی دارای حساب جاری مشترک، درگاههای بانکی (اینترنتبانک و موبایلبانک) است. به مرور درگاههای دیگر نیز اضافه میشود. همچنین ثبت صدور چکهای مربوط به حساب جاری مشترک حقیقی، توسط شخص یا اشخاصی که حسب قرارداد حساب جاری، حق امضای چک را دارند، به عمل میآید.

۲۸- زمانی که چکی صادر و در سامانه صیاد ثبت شده باشد و تا زمان سررسید، معامله فسخ شود تکلیف چیست؟

قابلیت ابطال چک با مراجعه به شعب بانکها وجود دارد و در این صورت، اشخاص باید به یکی از شعب بانک

صادرکننده دسته چک خود مراجعه کنند.

۲۹- در صورت برگشت خوردن یک برگ چک، آیا امکان ثبت سایر برگهای آن دسته چک در سامانه صیاد وجود دارد؟

خیر. با توجه به مفاد ماده ( )۲۱مکرر قانون صدور چک، تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی، صدور چک جدید، از ناحیه

صاحب حساب و امضاکنندگان چک برگشتی مزبور، ممنوع میباشد.

۳۰- انتقال در سامانه صیاد برای چکهای جدید تا چه تعداد امکان پذیر است؟

محدودیت ندارد.

۳۱- اگر افراد میانی (ذینفعان چک) مشخصات چک را در سامانه، ثبت و تایید نکنند وضعیت چک چگونه می شود؟ آیا روشی برای کنترل ثبت حتمی برای انتقال چک وجود دارد؟

در صورت عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد، ذینفع نباید چک را تحویل بگیرد. ذینفع پیش از دریافت برگ

چک باید از سامانه صیاد استعلام بگیرد. طبق ماده ( )۲۱مکرر، در زمان صدور چک، اطلاعات اساسی شامل هویت دارنده،

مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برکه چک، چک میبایست توسط صادرکننده در سامانه صیاد ثبت گردد و

دارندگان چک، برای انتقال، ملزم به ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتا میباشند. لذا چنانچه انتقال چک در

سامانه ثبت نگردد، اساساً انتقالی صورت نپذیرفته است.

۳۲- اگر چک ذینفعان متعدد داشته باشد و یکی از ذینفعان اطلاعات چک را در سامانه تایید کرده

باشد آیا ذینفع دیگر می تواند نسبت به وصول چک اقدام کند؟

با تایید یکی از ذینفعان، چک در وضعیت تائید شده قرار خواهد گرفت. لیکن در صورت تعدد ذینفعان چک، وصول

چک میبایست با درخواست تمامی ذینفعان به عمل آید؛ مگر اینکه برخی ذینفعان، از سایرین، وکالت یا نمایندگی جهت

وصول چک را اخذ نموده باشند.

۳۳- در صورتی که ذینفع به اشتباه به جای تایید، رد آن را ثبت کند آیا امکان اصلاح وجود دارد؟

خیر. در این صورت ذینفع باید از صادرکننده درخواست کند که چک را مجدد به نفع وی ثبت کند.

۳۴- امکان اصلاح/ ویرایش اطلاعات توسط صادرکننده چک قبل از تایید/ عدم تایید ذینفع وجود دارد؟

بله. با مراجعه به شعبه و با در دست داشتن لاشه چک میبایست نسبت به لغو ثبت چک اقدام کند.

۳۵- روش و مقررات چک های صیادی در رابطه با چک هایی که بانک ها به عنوان ضمانت از مشتریان دریافت می کنند، به چه صورت است؟

چکهای ضمانت در گذشته بدون درج تاریخ از افراد گرفته میشد. از ابتدای سال ۱۴۰۰که چکهای طرح جدید

وارد بازار میشود تمامی این چکها باید در سامانه ثبت شوند (به همراه تاریخ و دیگر اقلام اطلاعاتی).

در واقع از سال ۱۴۰۰امکان اخذ چک سفید تاریخ و بعضا سفید امضا بابت ضمانت وجود نخواهد داشت و باید

کلیه فیلدهای چکهای صادره از جمله چک ضمانت به صورت کامل بر روی برگه چک و سامانه صیاد درج شود.

از لحاظ حقوقی نیز با توجه به اطلاق ماده ( )۶اصلاحی قانون صدور چک و عدم تفکیک بین چکهایی که به

عنوان ضمانت از مشتریان دریافت میشود، با سایر چکهای صیادی، چکهای ضمانتی، مشمول تمامی احکام و

ضوابط مربوط به چکهای صیادی میباشند.

۳۶- در صورت انتقال چک در سامانه صیاد، آیا نیازی به تغییر مشخصات در برگه چک نیز وجود دارد؟

خیر. ثبت در سیستم کفایت میکند. در حقیقت ثبت اطلاعات در سیستم جایگزین پشتنویسی میشود و با

انتقال چک، تغییری در مشخصات و مندرجات برگه چک به وجود نخواهد آمد.

۳۷- اگر مشتری تامین وجه چک صادره اش را از تمام حسابها در بانک خود تایید نکرده باشد، آیا بانک مجاز به برداشت وجه چک از سایر حساب هاست؟

طبق بندهای ۵-۱۷و ۶-۱۷دستورالعمل حساب جاری، از جمله مواردی که باید در قرارداد حساب جاری درج شود، تکلیف

بانک به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت سایر حسابها (به ترتیب مقرر در بندهای مذکور،) در صورت

کافی نبودن موجودی حساب جاری صادرکننده میباشد. در واقع در صورت عدم تایید این موضوع توسط مشتری بانک، قرارداد

حساب جاری منعقد نمیشود.

۳۸- چاپ کد رهگیری بر روی گواهی عدم پرداخت از چه زمانی اجباری است؟

در حال حاضر اجرا میشود. بهمحض ارائه چک به بانک و عدمکفایت موجودی، گواهینامه عدم پرداخت صادر و درج کد

رهگیری بر روی آن صورت میپذیرد.

در ماده ( )۴اصلاحی قانون صدور چک، برای بانک تکلیفی مبنی بر درج فوری کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت

پیشبینی شده است. انجام این تکلیف قانونی، از زمان لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ،۹۷/۸/۱۳

برای بانکها الزامی است.

۳۹- با توجه به صدور گواهی عدم پرداخت به علت مغایرت اطلاعات برگه چک با سامانه صیاد، آیا این

موضوع به عنوان سوء سابقه برای صادرکننده چک لحاظ می شود؟

بله. مغایرت اطلاعات نسخه کاغذی با اطلاعات سامانهای چک، از مصادیق اختلاف در مندرجات چک (موضوع ماده ۳قانون

صدور چک،) محسوب شده و در صورت درخواست دارنده (وفق مواد ۵ ،۴و ۵مکرر قانون صدور چک،) منجر به برگشت

چک و ثبت سوءاثر در سامانه یکپارچه بانک مرکزی خواهد شد.

۴۰- اگر چکی صبح برگشت خورده و ظهر همان روز پاس شود رفع سواثر به چه صورت است؟

با توجه به اینکه گواهی عدم پرداخت و رفع سوء اثر آنی است، فلذا کاربر شعبه اقدامات مصرح در قانون را انجام میدهد. لیکن در روز آینده هیچ اثری از برگشت و رفع اثر آن در سامانه قابلمشاهده نیست.

۴۱- در صورت مخدوش بودن برگه چک تکلیف چیست؟

وفق ماده ( )۳قانون صدور چک، در صورت مخدوش بودن برگه چک، بانک باید از پرداخت وجه چک خودداری نموده و

(حسب ماده ،)۴در صورت درخواست دارنده، نسبت به صدور گواهینامه عدم پرداخت (برگشت چک) اقدام نماید.

۴۲- اثر سوء چک برگشتی موکل که وکیل آن را امضا کرده است در حساب های شخصی وکیل هم تسری می یابد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام