کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۰+ کسورات مالیاتی و حق بیمه

شناسنامه قانون | QIK0z1i2T3oE

در اجرای ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ پس از بحث و بررسی، حداقل مزد سال ۱۴۰۰ را تصویب کرد که طی بخشنامه شماره ۲۵۱۱۹۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

شناسنامه قانون | Pdf32 بخشنامه حداقل مزد سال۱۴۰۰ و دستورالعمل های تبعی آن

بر این اساس، جدول حقوق دریافتی کارکنان در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر می‌باشد:

۱- حداقل دستمزد روزانه: ۸۸۵/۱۶۵

۲- حداقل دستمزد ماهانه: ۲۶/۵۵۴/۹۲۵

۳- حق مسکن: ۴/۵۰۰/۰۰۰

۴-  بن کارگری: ۶/۰۰۰/۰۰۰

۵- پایه سنوات: ۱/۴۰۰/۰۰۰

۶- حق اولاد: ۲/۶۵۵/۴۹۳

۷- حداقل حقوق کارگران بدون فرزند(با حداقل یکسال سابقه,بدون کسر بیمه): ۳۷/۰۷۴/۹۲۵

۸- حداقل حقوق با یک فرزند (بدون کسر بیمه): ۳۹/۷۱۰/۴۱۸

۹- حداقل حقوق با دو فرزند (بدون کسر بیمه): ۴۲/۳۶۵/۹۱۰

* در نظر داشته باشید میزان حق مسکن برای اجرایی شدن نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد که پس از تصویب و ابلاغ اجرایی خواهد شد؛ بنابراین حق مسکن در حال حاضر همان مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ می‌باشد.

شناسنامه قانون | Pdf32 جداول حقوق و دستمزد ۱۴۰۰

شناسنامه قانون | Pdf32 جداول مزد ۲۰ گروه شغلی طبقه بندی مشاغل در سال ۱۴۰۰

شناسنامه قانون | Pdf32 جدول تصاعدی مزد ۱۴۰۰ بر اساس ۱۰ و ۳۰ سال سابقه کار (پایه سنوات)

میزان عیدی سال ۱۴۰۰

در سال ۱۴۰۰ با توجه به اینکه پایه حقوق کارگران ۲۶,۵۵۴,۹۲۵ ریال میباشد عیدی کارگران حداقل ۲ برابر و حداکثر ۳ برابر حقوق ماهانه خود خواهد بود یعنی؛

حداقل عیدی در سال ۱۴۰۰ : ۵۳,۱۰۹,۹۰۰ (به نسبت سال ۱۳۹۹ ۳۹% رشد)

حداکثر عیدی در سال ۱۴۰۰ : ۷۹,۶۶۴,۸۵۰ (به نسبت سال ۱۳۹۹ ۳۹% رشد)

میزان پایه سنوات سال ۱۴۰۰

میزان پایه سنوات در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۱,۴۰۰,۰۰۰ (ماهانه) ریال افزایش پیدا کرد. ( رشد ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته)

-همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

میزان معافیت مالی حقوق در سال ۱۴۰۰

سقف بخشودگی مالیاتی حقوق در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود که این مبلغ در سال ۱۴۰۰ به ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش پیدا کرد. نسبت اختلاف این دو مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ می‌باشد یعنی نسبت به سال قبل مبلغ معافیت مالیاتی ۳۳% افزایش پیدا کرده است.

شناسنامه قانون | Pdf32 جداول پلکانی مالیات حقوق سال ۱۴۰۰

کسورات حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰

ردیف عنوان شش ماه دوم شش ماه اول
۱ تعداد روزهای ماه ۳۰ ۳۱
۲ دستمزد روزان سال ۱۴۰۰ ۸۸۵.۱۶۵ ۸۸۵.۱۶۵
۳ جمع دستمزد مبنای ماهانه ۲۶.۵۵۴.۹۲۵ ۲۷.۴۴۰.۰۸۹
۴ مزایای ماهانه ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ ۱۰.۵۰۰.۰۰۰
۵ جمع دستمزد و مزایای مشمول بیمه ۳۷.۰۵۴.۹۲۵ ۳۷.۹۴۰.۰۸۹
۶ سهم کارفرما (۲۳٪) ۸.۵۲۲.۶۳۲ ۸.۷۲۶.۲۲۰
۷ سهم کارگر (۷٪) ۲.۵۹۳.۸۴۵ ۲.۶۵۵.۸۰۶
مجموع حق بیمه ۱۱.۱۱۶.۴۷۷ ۱۱.۳۸۲.۰۲۶

حق بیمه کل از حاصل: (دستمزد ماهانه + بن کارگری)*۳۰% بدست می آید.

حق بیمه سهم کارگر از حاصل: (دستمزد ماهانه + بن کارگری)*۷% بدست می آید.

حق بیمه سهم کارفرما از حاصل: (دستمزد ماهانه + بن کارگری)*۲۰% بدست می آید.

حق بیمه سهم کارفرما(بیمه بیکاری) از حاصل: (دستمزد ماهانه + بن کارگری)*۳% بدست می آید.

مثال کاربردی محاسبه حقوق کار ۱۴۰۰

میخواهیم طبق قوانین کار سال ۱۴۰۰ میزان حقوق دریافتی شخص زیر را حساب کنیم.

تعداد فرزند: ۱ / ماه: ۳۰ روز /اضافه کاری : ۲ ساعت  /سابقه کاری پرسنل: ۲ سال

ردیف آیتم‌های حقوق مبلغ (ریال) نحوه محاسبه
۱ حقوق پایه ۲۶.۵۵۴.۹۲۵ مزد روزانه * ۳۰
۲ اضافه کاری (۲ ساعت) ۳۳۸.۱۲۵ مزد ساعتی * ۱.۴ * تعداد ساعات اضافه کاری
۳ حق مسکن ۴.۵۰۰.۰۰۰
۴ بن کارگری ۶.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد (یک فرزند) ۲.۶۵۵.۴۹۳ به ازای هر فرزند مشمول
۶ حقوق مشمول بیمه ۱۱.۱۱۶.۴۷۷ (حقوق پایه+ مزایای ماهانه)*۳۰٪
۷ حق بیمه سهم کارگر ۲.۵۹۳.۸۴۵ (حقوق پایه+ مزایای ماهانه)*۷٪
۸ حق بیمه سهم کارفرما ۸.۵۲۲.۶۳۲ (حقوق پایه+ مزایای ماهانه)*۲۳٪
۹ حقوق مشمول مالیات ۳۵.۵۴۸.۵۴۳ مجموع (حقوق پایه+ بن کارگری+ حق اولاد و…)
۱۰ معافیت مالیاتی ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ حقوق مشمول مالیات زیر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۱ خالص دریافتی ۳۷.۴۵۴.۶۹۸ حقوق و مزایا (با کسر حق بیمه سهم کارگر+ مالیات)


منبع:
ایلیا سیستم

اکسل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران

شناسنامه قانون | 1736 541

فرمول های محاسبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۰

مزد هر ساعت کار : (مزد روزانه) تقسیم بر (۷.۳۳)

اضافه کاری قانون کار : مزد ساعتی × ۱.۴ × ساعات اضافه کار

جمعه کاری قانون کار : مزد ساعتی × ۰.۴ × ساعات جمعه کاری

شب کاری قانون کار : مزد ساعتی × ۰.۳۵ × ساعات شب کاری

حق بیمه کل از حاصل: (پایه حقوق + بن کارگری)*۳۰% بدست می آید.

مالیات بر حقوق سال ۹۹: ( سقف مالیاتی مربوطه – حقوق مشمول مالیات ) * درصد مالیات ردیف مربوط

حق سنوات ماهانه : ۲.۵ × سابقه کار به ماه × مزد روزانه کارگر

عیدی و پاداش: (سابقه کار به سال) × (دوبرابرآخرین حقوق ماهیانه)

5 دیدگاه

 1. من کارگر مستمر بگیر .سختی کار هم به خاطر احتیاج مبرم به من ندادن از24سال بگیراخربعد واز کار افتاده شدم حرفم این است.چه فرق با دیگر
  با دیگران با کمتر از ده سال هم حداقل بگیر شدن.درصورتی ،24سال چند برابر دیگران حق بیمه دادم.فنی بودم

 2. سلام و درود
  2تا سوال از دوستان و کارشناسان
  کارگاه من شامل معافیت بیمه ای است یعنی10%ی هست
  قرار شد ایامی که کارگر غیبتش زیاد هست من بیمه را کامل ردکنم و از حقوقش کم کنم
  اول میخواستم ببینم این کار قانونیه یا نه
  دوم بدانم چقدر باید از حقوقش کم کنم

  1. ن این کار رو نکنید چون میتواند با توجه به میزان بیمه ای که براش رد شده تقاضای حقوق کنه و اداره کار شمارو محکوم به پرداخت بیمه کنه بهتر براش استعلاجی رد کنید

 3. سلام و عرض ادب وقت بخیر خسته نباشید ببخشید بنده یه مشکل کوچیکی دارم از شما عزیزان ممنون میشم که بنده رو در این زمینه راهنماییم کنید با تشکر
  بنده کوچیک شما محمد امینی 27 ساله هستم و در شغل خدمات کامپیوتری فعالیت دارم و به تازگی در یک خدمات کامپیوتری فعالیت میکنم سوال بنده اینجا هست که میخاستم بدونم در حال حاظر الان بنده به مدت 3 ماه هست که دارم کار میکنم ولی متستفانه کار فرما نه قرار داد میبنده و نه حقوق میده میخاستم بدونم که ایا اگر بنده شکایت کنم حقوق بنده یا همون دستمزد بنده طبق وزارت کار محاسبه میشه یا نه؟؟ وقتی بنده به صورت حضوری به محل کار کارفرما مراجعه کردم به من گفتن که دستمزد پایه حقوق از 4 میلیون شروع میشه تا 6 میلیون که 6 میلیون برای استاد کاری هست بنده هم قبول کردم و شروع به کار کردم ولی متستفانه کارفرما الان حدود 4 ماه هست که به بنده حقوق نداده و این که بنده میخاستم از کارفرمای خود شکایت کنم ولی متستفانه نمیدونم کجا شکایت کنم از کارفرمام از شما ممنون میشم که بنده رو در این زمینه راهنماییم کنید

  1. سلام باید در ابتدا حتما مدارکی داشته باشید ک بتونید ثابت کنید4ماهه اونجایید مثل مثلا مدارکی ک نشون بده امضای برخی برگه ها توسط شما انجام شده یاهرچیزی ک بشه ثابت کرد اونجا بودید.بعدش ب بیمه تشریف میبرید و این مسیله مطرح میکنید و درخواست میکنید ک کارفرما متوجه نشه ک شمااعتراض دادین و میخایین ازشون که بیان برا بازرسی و مسله تونو مطرح میکنید.دوسه روز بعد اعتراضتون بیمه سرزده میاد محل کارتون واز کارفرما و نیز تک تک پرسنل اگه تعداد زیاد نباشه میخاد ک بگه ایا بیمه رد میشه براتون یا نه ک شما میگین نه
   پدر کارفرما درمیاد.
   و موظف میشه کل 4ماه خسارت رو متقبل بشه و ازین طریق ب اداره کار میرید حقوقتونم مطالبه میکنید
   موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام