کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

امتیازات فوق العاده مدیریت عناوین مدیریت و سرپرستی (مدیران حرفه‌ای)

امتياز فوق‌العاده مديريت هر يك از عناوين مديريت و سرپرستي (مديران حرفه اي) متناسب با پيچيدگي وظايف و مسئوليت ها، حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيت‌هاي شغلي و ساير عوامل مربوط براساس جدول شماره دو (۲) تعيين مي‌شود.

جدول شماره دو (۲)

 

تبصره ۱- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند عناوين مشاغل مديريتي و سرپرستي خود را با توجه به عوامل مندرج در بند (۲) فوق به گونه‌اي مشخص نمايند كه حداقل ۵۰ درصد از مشاغل مذكور در سطح يك و حداكثر ۲۰ درصد آنان در سطح سه تخصيص يابند.

تبصره ۲- امتياز فوق‌العاده عناوين سرپرستي واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش با توجه به عوامل عوامل مندرج در تبصره (۲) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در مدیت تصدی پست های سازمانی مربوط از ۵۱۰ تا ۲۴۰۰ تعیین می گردد، هر یک از عناوین مشاغل سرپرستی واحدهای آموزشی فوق حداقل در سه سطح قرار می گیرند. هر گونه تغییر موکول به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریت خواهد بود. جدول تخصیص فوق العاده مذکور به مشمولین این تبصره پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجرا خواهد بود. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام