اندیشه‌های حقوقی

سنوات ارفاقی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی

سنوات ارفاقی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی

مقررات

۱ ۱۳۸۱/۲/۲۴ ‌ تنفیذ مصوبه شورای آموزش وپرورش استثنایی درخصوص برقراری فوق العاده استثنایی کارکنان تمام وقت واحدهای آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی (تصویب نامه شماره ۵۱‍۰۷ ت ۲۴۷۲۲ ه مورخ ۱۳۸۱/‍۰۲/۲۴ هیأت وزیران)  
۲ ۱۳۸۲/۲/۷ اصلاح تصویب نامه در خصوص فوق العاده استثنایی کارکنان واحدهای آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی (تصویب نامه شماره ۶۱‍۰۳ ت ‌۲۸‍۰۴۵ هـ ‌مورخ ۱۳۸۲/‍۰۲/۱۳ هیأت وزیران) 
۳ ۱۳۸۶/۹/۷ ضوابط اجرایی تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور (مصوبه شماره ۱۳‍۰‍۰/۵۵‍۰۱/۱‍۰‍۰ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۹/‍۰۷ شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی) 
۴ ۱۳۹۱/۱۰/۳ محاسبه سنوات خدمت دولتی شاغلین موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی (تصویب نامه شماره ۲‍۰‍۰۶۳۴ ت ۴۸۶۱۹ ه مورخ ۱۳۹۱/۱‍۰/۱۲ هیأت وزیران) 
۵ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت کارکنان شاغل در مدارس استثنایی (بخشنامه شماره ۶۰/۷۱۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ معاونت توسعه وزارت آموزش و پرورش) 
۶ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ تاریخ اجرای تصویب نامه شماره ۲‍۰‍۰۶۳۴ ت ۴۸۶۱۹ ه هیأت وزیران موضوع سنوات ارفاقی آموزش و پرورش استثنایی (نامه شماره ۴۴۹‍۰۷/۹۱/۲۳۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲‍۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) 
۷ ۱۳۹۲/۱/۲۴ اصلاح عبارتی در تصویب نامه شماره ۲‍۰‍۰۶۳۴ ت ۴۸۶۱۹ ه مورخ ۱۳۹۱/۱‍۰/۱۲ (نامه شماره ۴۸۶۱۹ /۹۲۶‍۰ مورخ ۱۳۹۲/‍۰۱/۲۴ دبیر هیأت دولت) 
۸ ۱۳۹۶/۷/۱۶ دستورالعمل پذیرش سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی (بخشنامه شماره ۱‍۰‍۰‍۰/۹۶/۷۴۶۵ مورخ ۱۳۹۶/‍۰۷/۱۶ حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی) 
۹ ۱۳۹۷/۳/۲۲ احتساب سنوات ارفاقی کارکنان شاغل در واحدهای استثنایی موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی (بخشنامه شماره ۹/ ۷۱‍۰ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۳/۲۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش) 

آراء هیات های تخصصی

۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ رای شماره ۷۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱‍۰/۲۱ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری     به موجب رای وحدت رویه شماره ۲‍۰‍۰۱-۱۹۹۸ مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۳ مصوبه مورد تقاضا قابل اجرا صرفاً در طول سال ۱۳۷۸ دانسته شده است لیکن بعد از آن به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات عام و خاص با قانون مذکور از تاریخ لازم الاجرا شدن آن ) و ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (مبنی بر لغو کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم…..) قابلیت اجرا نداشته است.

عناوین خواسته و رای صحیح

ردیف عنوان خواسته رای صحیح دادخواست
۱ الزام به اعطاء سنوات ارفاقی، پرداخت حق بیمه و احتساب سابقه خدمت در آموزش و پرورش استثنایی حکم به ورود  
۲ الزام به اعطاء سنوات ارفاقی، پرداخت حق بیمه و احتساب سابقه (کارکنان قراردادی) حکم به رد  
۳ الزام به اعطاء سنوات ارفاقی، پرداخت حق بیمه و احتساب سابقه (فقدان حداقل ۵ سال سابقه) حکم به رد

کتابهای منبع آزمون استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام