کتاب استخدامی اداری ها
آموزش کارکنان دولت

ابلاغ دوره تكميلي آموزش كارشناسان حقوقي

ابلاغ دوره تكميلي آموزش كارشناسان حقوقي (بخشنامه شماره ۱۰۲۴۰۴ مورخ ۶/۵/۱۳۹۲ معاونت حقوقي رييس جمهور)

سلام عليكم؛

با احترام، پيرو بخشنامه شماره ۱۸۳۲۹۶ اين معاونت به تاريخ ۲۵/۹/۱۳۹۱ در خصوص برگزاري دوره هاي آموزشي مديران و كارشناسان حقوقي به اطلاع مي رساند با توجه به استقبال از اين دوره ها و پيشنهاد دستگاه هاي اجرايي براي برگزاري دوره هاي جديد، اين معاونت با همكاري موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي رياست جمهوري دوره هاي زير را به منظور ارتقاي سطح دانش و توانمندي مديران و كارشناسان دستگاه هاي اجرايي برگزار مي نمايد.

۱- اصول لايحه نويسي (شيوه نگارش و تدوين پيش نويس لوايح قانوني)/ ۱۸ ساعت/ هزينه ثبت نام: ۱.۱۰۰.۰۰۰ ريال

۲- اصول حاكم بر قراردادهاي دولتي و نحوه تنظيم قراردادها/ ۱۸ ساعت/ هزينه ثبت نام: ۱.۱۰۰.۰۰۰ ريال

۳- آسيب شناسي و بررسي علل نقض تصميمات و مصوبات دستگاه هاي اجرايي در ديوان عدالت اداري/ ۱۸ ساعت/ هزينه ثبت نام: ۱.۱۰۰.۰۰۰ ريال

هر يك از دستگاه هاي اجرايي مي توانند مديران و كارشناسان مرتبط با دوره هاي فوق را حداكثر تا تاريخ ۳۰/۵/۱۳۹۲ براي شركت در كلاس ها به اداره آموزش هاي كوتاه مدت تخصصي مؤسسه به نشاني زير معرفي نمايند. در معرفي نامه فراگيران درج كد ملي، مدرك و رشته تحصيلي، نوع استخدام، سابقه خدمت، شماره و تاريخ فيش واريزي و شماره تلفن همراه فراگيران الزامي است. هر فرد معرفي شده مي تواند با توجه به حوزه تخصصي خود در يك تا چهار دوره ثبت نام نمايد.

شركت در اين كلاس ها در حكم مأموريت آموزشي براي معرفي شدگان بوده و در پايان دوره به فراگيران بر اساس ساعات حضور در كلاس ها، گواهينامه معتبر اعطا خواهد شد.

شركت كنندگان در اين دوره از كليه حقوق و مزاياي شركت در دوره هاي آموزشي به ويژه مزاياي مربوط به ارتقاي شغلي بهره مند مي گردند.

دستگاه معرفي كننده در زمان معرفي فراگيران هزينه ثبت نام را از محل اعتبارات مصوب مربوط به حساب سيباي شماره ۲۱۷۰۴۶۹۰۰۲۰۰۲ و شناسه درآمدي ۱۴۰۰۰۱۹۳۶۰۸۰۷ نزد بانك ملي شعبه اردشير كد ۶۹۰ به نام مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي پرداخت نمايند. درآمدهاي ناشي از اجراي دوره هاي آموزشي اين مؤسسه معاف از پرداخت ماليات است.

توجه: در صورتي كه يك فراگير در بيش از يك دوره معرفي شود وجه ثبت نام در هر دوره بايد طي فيش جداگانه واريز گردد.

ثبت نام فراگيران پس از ارسال معرفي نامه به صورت اينترنتي و از طريق مراجعه به وب سايت موسسه مذكور به نشاني imps.ac.ir امكان پذير خواهد بود.

براي كسب اطلاع بيشتر با اداره كل آموزش هاي كوتاه مدت تخصصي مؤسسه به شماره تلفن ۲-۸۸۸۹۸۶۹۱ تماس حاصل نماييد.

نشاني: خيابان وليعصر- بالاتر از خيابان زرتشت شرقي- كوچه پرستو- نبش سربداران- پلاك ۱۷- مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

فاطمه بداغي- معاون حقوقي رييس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام