آموزش کارکنان دولت

دستور العمل نحوه استفاده از مأموریت های آموزشی

دستور العمل نحوه استفاده از مأموریت های آموزشی (بخشنامه 2348/د مورخ 22/6/1367 سازمان امور اداری و استخدامی كشور)

به منظور رفع ابهامات و پاسخ به سوالات دستگاه ها در مورد چگونگی استفاده مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام كشوری از مأموریت آموزشی و همچنین ایجاد هماهنگی در اجرای ماده 6 آیین نامه مأموریت و اصلاحیه مصوب جلسه موزخ 15/6/1366 هیأت وزیران دستور العمل زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

1- جمع مدت زمان استفاده از مأموریت های آموزشی برای طی دوره های آموزشی اعم از بلند مدت و كوتاه مدت و یا كارآموزی در داخل و خارج از كشور در طول خدمت مستخدم نبایستی از 21 ماه تجاوز نماید.

تبصره- در موارد ضروری و استثنایی این مدت بنا به پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تصویب شورای امور اداری و استخدامی كشور تا 36 ماه قابل افزایش است.

2- استفاده از مأموریت آموزشی به دو صورت تمام وقت و بنا به تشخیص و نیاز دستگاه محل خدمت مستخدم پاره وقت (كار و آموزش) امكان پذیر است. در حالت اخیر (كار و آموزش) ملاك محاسبه مدت مأموریت آموزشی، به منظور رعایت حداكثر پیش بینی شده در ماده یك عبارت خواهد بود از خارج قسمت تعداد ساعات آموزش در هفته تقسیم بر 44 (ساعت كار هفتگی) ضرب در طول دور آموزشی (زمان تقریبی شروع و پایان دوره) بر حسب ماه. بدین ترتیب به عنوان مثال مدت زمان استفاده از مأموریت آموزشی برای مستخدمی كه در تاریخ 1/1/1362 دوره ای را شروع و در تاریخ 1/1/1364 (زمان تقریبی طول دوره 24 ماه) به پایان رسانیده و 22 ساعت در هفته در كلاس حضور داشته و بقیه ساعات را به كار اشتغال داشته است به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:

مدت زمان استفاده از مأموریت آموزشی = 22/44 * 24 ماه = 12 ماه

3- داوطلبان استفاده از مأموریت آموزشی قبل از اعزام موظفند به میزان سه برابر مدت زمان مأموریت به دستگاه متبوع خود تعهد خدمت بسپارند.

تبصره- انتقال تعهد به محل خدمتی دیگر با موافقت دستگاه اعزام كننده امكان پذیر خواهد بود.

4- به منظور سهولت در امور اخذ تعهد فرم پیوست برای دوره های منجر به اخذ مدرك تحصیلی و یا دوره های دارای ارزش استخدامی معادل مقاطع تحصیلی و نیز دوره های آموزش خارج از كشور كه مدت آن یكماه و یا بیشتر است تهیه شده است.

تعهد بر اساس این فرم در یكی از دفاتر اسناد رسمی از داوطلبان اخذ خواهد شد.

5- به منظور تحقق اهداف بخشنامه شماره 56964 مورخ 15/6/1368 ریاست محترم جمهور كلیه ایثارگران مستخدم دولت (شامل جانبازان و آزادگان و رزمندگان با بیش از 6 ماه خدمت داوطلبانه در جبهه و همسرو فرزندان و والدین  و برادران و خواهران شهدا و جانبازان از كار افتاده) می توانند از حداكثر مأموریت آموزشی داخل كشور (21 ماه و با تصویب شورای امور اداری و استخدامی كشور 36 ماه) و مأموریت آموزشی خارج از كشور (حداكثر 21 ماه) جمعا” استفاده نمایند. (الحاقی به موجب نامه شماره 308/1/46 مورخ 22/2/1370 سازمان امور اداری و استخدامی كشور)

معاون نخست وزیر و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور

کتابهای منبع آزمون استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام