آزمون تعیین صلاحیت
آموزش کارکنان دولت

دوره‌های آموزشی مشاغل کارشناس حقوقی، حسابدار، ذی‌حساب، حسابرس، مسئول خدمات مالی

ابلاغ دوره‌های آموزشی عمومی کارمندان و آموزش‌های تکمیلی مشاغل «کارشناس حقوقی» و «حسابدار، ذی‌حساب، حسابرس، مسئول خدمات مالی» (بخشنامه شماره 394754 مورخ 9/12/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

 دانلود پیوست های 1 و 2 به همراه کلیه طرح درس ها

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی

(43)

در اجرای ماده (4) اصلاحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع بخشنامه شماره 18819/92/200 مورخ 14/11/1392 و پیرو بخشنامه شماره 83078 مورخ 14/05/1394، دوره‌های آموزشی عمومی کارمندان و آموزش‌های تکمیلی مشاغل «کارشناس حقوقی» و «حسابدار، ذی‌حساب، حسابرس، مسئول خدمات مالی» دستگاه‌های اجرایی با هدف توسعه و روز آمد کردن اطلاعات، دانش و توانایی‌های آنان به شرح مشخصات پیوست (1) ابلاغ می‌گردد و دوره‌های آموزشی پیوست (2) از مجموعه دوره‌های آموزشی بخشنامه‌های فوق‌الذکر حذف می‌شوند.

این دوره‌ها در زمره آموزش‌های عمومی و شغلی، مصوب تلقی شده و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با پیش‌بینی آنها در برنامه‌های آموزشی سالانه، نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای آنها در چارچوب نظام آموزش کارمندان دولت اقدام نمایند.

علی صفدری- سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

پیوست شماره (1)

 

 «فهرست دوره های آموزشی تکمیلی »

شناسه دوره

عنوان دوره

مدت  زمان آموزش

مشاغل شرکت کنندگان

01-94

حقوق شهروندی

8 ساعت

تمامی کارکنان دولت

02-94

حقوق اداری

12 ساعت

کارشناس حقوقی

03-94

تنقیح قوانین و مقررات

8 ساعت

کارشناس حقوقی

04-94

حقوق اموال و  مالکیت (مالکیت و حق های مالی)

12 ساعت

کارشناس حقوقی

05-94

حقوق بین الملل

16 ساعت

کارشناس حقوقی

06-94

حقوق تجارت کاربردی

12 ساعت

کارشناس حقوقی

07-94

حقوق پیمان

16 ساعت

کارشناس حقوقی

08-94

علم قانون گذاری و تفسیر حقوقی
(وضع و تفسیر قوانین)

12 ساعت

کارشناس حقوقی

09- 94

حسابداری بخش عمومی

16 ساعت

حسابدار، ذیحساب، حسابرس ، مسئول خدمات مالی

       

پیوست شماره (2)

دوره‌های  مندرج در جدول زیر از مجموع دوره های آموزشی  ابلاغ شده طی بخشنامه  شماره 76582/1802 مورخ 5/6/1386 و بخشنامه شماره 30433/200 مورخ 31/3/1388 حذف می شوند. 

نام دوره

مدت زمان آموزش

کد دوره

آشنایی با مقررات طرحهای عمرانی

18 ساعت

کد4/14

قواعد شکلی و ماهوی وضع قوانین و مقررات

8 ساعت

ک21/14

اصول و قواعد تفسیر  قانون

8 ساعت

کد 22/14

قانون برنامه چهارم توسعه1 « حوزه رفاه و تأمین اجتماعی»

6 ساعت

کد24/14

قانون برنامه چهارم توسعه2 « سلامت و بهداشت و درمان»

6 ساعت

کد 25/14

قانون برنامه چهارم توسعه3 « حوزه صنعت و حمل و نقل»

8 ساعت

کد 26/14

قانون برنامه چهارم توسعه4 « حوزه فرهنگی و علمی»

8 ساعت

کد27/14

قانون برنامه چهارم توسعه5« حوزه سیاسی و دفاعی»

2 ساعت

کد28/14

قانون برنامه چهارم توسعه 6 « حوزه تحول»

6 ساعت

کد 29/14

مسئولیت مدنی کارکنان دولت

2 ساعت

کد 43/14

مسئولیت کیفری کارکنان دولت

4 ساعت

کد 44/14

مسئولیت اداری کارکنان دولت (بررسی نظام رسیدگی به تخلفات کارکنان)

12 ساعت

کد 45/14

حقوق دیپلماتیک

8 ساعت

کد 72/14

حسابداری دولتی

30 ساعت

کد26/10

حسابداری دولتی

30 ساعت

کد 6/22

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام