کتاب استخدامی اداری ها
آموزش کارکنان دولت

عدم ابطال بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اعلام بی‌اعتباری مدارک صادره از دوره هاي آموزشي بلند مدت سازمان مديريت صنعتي (دادنامه شماره 101 مورخ 17/6/1395 هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

عدم ابطال بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اعلام بی‌اعتباری مدارک صادره از دوره هاي آموزشي بلند مدت سازمان مديريت صنعتي (دادنامه شماره 101 مورخ 17/6/1395 هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/1225

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 464/91/200- 6/3/91 و بخشنامه شماره 70599/1803 – 5/8/87 از زمان صدور

مهلت اعتراض: از 10 شهریور 1395 به مدت 20 روز

تاریخ تنظیم گزارش: 17 شهریور 1395

دادنامه: 101

مرجع رسیدگی: هيات تخصصي اداری و استخدامی

شاکی: عبدالعلی شجاعی ملامحمود و غیره

طرف شكايت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردشكـار

شکات به شرح دادخواست تقدیمی بخشنامه های مذکور را خارج از حدود اختیار و مغایر با تبصره 6 ماده 3 قانون نظام هماهنگ و بند 9 اصل سوم قانون اساسی و مغایر با حق مکتسبه افراد اعلام و درخواست ابطال آنها را از تاریخ صدور نموده اند. در توضیح شکایت اعلام شده است که برابر قوانین و مقررات جاری اعطای صلاحیت برگزاری و اعطای مدرک تحصیلات عالی در صلاحیت وزارت علوم بوده و وزارت علوم نیز مجوز برگزاری دوره های کارشناسی ارشد را به سازمان مدیریت صنعتی اعطا نموده و این سازمان نیز در این راستا اقدام به برگزاری آزمون و اعطاء مدرک نموده است و این مجوز تاکنون لغو نشده است.

تبصره 6 ماده 3 قانون نظام هماهنگ و ماده 5 آیین نامه آن صرفاً در خصوص همسان سازی مدارک علمی بوده و اختیاری برای سازمان مدیریت در این خصوص قائل نشده است. مفاد بخشنامه که فقط در خصوص یک فاصله زمانی خاص صادر شده است، تبعیض ناروا و مغایر با اصل سوم قانون اساسی است و همچنین مغایر با اصل مهم حقوقی «حقوق مکتسبه» افراد است.

*خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

از طرف شکایت لایحه دفاعیه در پرونده ملاحظه نگردید.

موضوع در جلسه مورخ 3/5/95 هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.

رأی هیات

نظر به اینکه بخشنامه مورخ 464/91 /200 مورخ 6/3/91 که مفاداً مطابق بخشنامه سابق الصدور و پیرو آن صادر شده و مبادرت به اصلاح بند یک بخشنامه سابق به شماره 70599/1803 مورخ 5/8/87 نموده است و بیان داشته است کسانی که تا تاریخ صدور این بخشنامه در دوره های آموزشی مذکور شرکت و پذیرش شده اند مشمول مقررات بخشنامه مذکور بوده و مدرک آنان قابل پذیرش می باشد و چون بخشنامه مذکور در راستای بخشنامه قبلی که طبق رأی هیات عمومی به شماره 61 – 62 مورخ 11/2/91 مغایر قانون تشخیص نگردیده اصدار یافته و مغایرت با حقوق مکتسب اشخاص نیز ندارد زیرا زمان پذیرش مدرک و گواهی های تحصیلی موضوع بخشنامه را توسعه داده و از طرفی علی الاصول مقام اداری واضع مصوبه و یا صادر کننده بخشنامه اختیار اصلاح آن را به نحوی که مغایر قانون و حقـوق مکتسب اشخاص یا بر خلاف انتظارات مشروع ایشان نباشد را دارد بنابراین با توجه به مراتب فوق بخشنامه موضوع شکایت به نظر اتفاق آرای اعضای حاضر در جلسه خارج از اختیار و مغایر قانون تشخیص نگردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی مذکور به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از صدور از جانب رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی است.

غلامرضا مولابیگی- نائب رئیس هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام