کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌ها و مصوبات دولت الکترونیکی

ترکیب اعضا و نحوه انجام فعالیت کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات

تعیین ترکیب اعضا و نحوه انجام فعالیت کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی (بخشنامه شماره 122105 مورخ 13/3/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به دستگاه های اجرایی کشور

در اجرای تبصره (1) ماده (3) تصویبنامه شماره 6611/ت55229هـ مورخ 28/1/1397 هیئت وزیران، موضوع کارگروه های استانی دریافت، بررسی و تأیید درخواست متقاضیان صدور مجوز دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی، ترکیب اعضا و نحوه انجام فعالیت “کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی” با مسئولیت اداره کل ارتباطات و فنآوری اطلاعات استان به شرح زیر تعیین می گردد:

الف: اعضای کارگروه استانی:

1- مدیر کل ارتباطات و فنآوری اطلاعات استان

2- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

3- مدیر فنآوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری

تبصره- دبیرخانه کارگروه در اداره کل ارتباطات و فنآوری اطلاعات استان و بدون ایجاد هر گونه واحد تشکیلاتی جدید و یا افزایش نیروی انسانی مستقر خواهد شد.

ب: وظایف کارگروه استانیک

1- انجام آمایش استانی در چارچوب نیازمندی های استان و پیشنهاد توسعه دفاتر به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

2- دریافت درخواست های متقاضیان دفاتر پیشخوان از طریق دبیرخانه

3- بررسی شرایط متقاضیان راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی بر اساس ضوابط مندرج در مصوبه شماره (3) مورخ 15/5/1396 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (اصول حاکم بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی) و تأیید یا عدم تأیید صدور مجوز برای متقاضی

4- ورود اطلاعات مربوط به متقاضیان تأیید شده توسط کارگروه در سامانه مدیریت موضوع ماده (4) مصوبه هیئت وزیران به شماره 6611/ت55229هـ مورخ 28/1/1397 جهت صدور مجوز نهایی توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

تبصره- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است دسترسی های لازم را برای کارگروه استانی جهت درج اطلاعات متقاضیان صدور مجوز دفاتر پیشخوان در سامانه مذکور فراهم نماید.

5- ارائه گزارش های دوره ای از فعالیت های حاصله به سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام