کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌ها و مصوبات دولت الکترونیکی

ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی به صورت یکپارچه، هماهنگ و استاندارد و تحقق توسعه متوازن و نظام‌مند فناوری اطلاعات در کشور (بخشنامه شماره۱/۱۰۴۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۴)

ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی به صورت یکپارچه، هماهنگ و استاندارد و تحقق توسعه متوازن و نظام‌مند فناوری اطلاعات در کشور (بخشنامه شماره۱/۱۰۴۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۴- مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۱))

کلیه دستگاه‌های اجرایی

با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی (عالی) فناوری اطلاعات، مصوبه اول جلسه یازدهم مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ شورا که طی نامه شماره ۲۰۰/۱۰۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۷ به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است، جهت اجراء به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

ضمناً، اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فنٍاوری اطلاعات- محمدجواد آذری جهرمی

مصوبه شماره ۲۰۰/۱۰۳۶ شماره ۱۳۹۷/۱/۲۷

مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۱)

شورای اجرایی فناوری اطلاعات در یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ با توجه به تغییر وظایف و مأموریت­ها براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، در راستای سیاست‌های کلی توسعه فناوری اطلاعات، اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی و با هدف هماهنگی و تعامل به منظور ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه­های اجرایی به صورت یکپارچه، هماهنگ و استاندارد و تحقق توسعه متوازن و نظام­مند فناوری اطلاعات در کشور، موارد زیر را تصویب نمود.

۱- بمنظور سهولت و کاهش پیچیدگی­های اداری و تسهیل مجوزهای کسب و کار، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف‌اند ظرف مدت شش ماه تبادل اطلاعات و خدمات استعلام بین دستگاهی خود را به صورت الکترونیکی و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اخذ نمایند، شایان ذکر است اجرای مصوبات مذکور با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب قانون بودجه سالیانه انجام می­ گیرد.

تبصره ۱- دستگاه­های اجرایی متولی پایگاه­های اطلاعاتی پایه مندرج در ماده (۲۱) ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی ابلاغی به شماره ۲۰۰/۱۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ و کلیه دستگاه­های ارائه‌دهنده استعلام مکلف‌اند نسبت به ارائه خدمت استعلام الکترونیکی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نمایند.

تبصره ۲- براساس ماده (۳۲) ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، در صورتی که مراکز تبادل اطلاعات تخصصی خوشه­های ۱۴گانه پیاده­سازی شده باشد، تبادل اطلاعات و خدمات استعلام­های الکترونیکی دستگاه­های اجرایی ذیل خوشه از طریق این مراکز با مرکز ملی تبادل اطلاعات صورت می­پذیرد. بدیهی است مراکز تبادل اطلاعات تخصصی خوشه­های ۱۴گانه نیز تبادل اطلاعات و خدمات استعلام­های الکترونیکی موردنیاز از سایر خوشه­ها، پایگاه­های اطلاعاتی پایه یا دستگاه­های اجرایی را تنها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات دریافت خواهند داشت.

تبصره ۳- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت دوماه دستورالعمل اجرایی مرکز ملی تبادل اطلاعات را بگونه­ای که شامل فرآیند اجرای این ماده و تبصره­های آن، تعیین اولویت و زمانبندی الکترونیکی شدن استعلام­ها، موافقتنامه تضمین سطح خدمت و استانداردهای فنی مربوط باشد را ارائه نماید.

۲- دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است به صورت مستمر در دوره‌های سه ماهه نسبت به ارزیابی کیفیت وبگاه­ها و خدمات الکترونیکی دستگاه­های اجرایی که شناسنامه خدمات آنها به تأیید سازمان اداری استخدامی کشور رسیده است، اقدام و گزارش مربوط را به شورا ارائه کند.

تبصره- سازمان اداری و استخدامی کشور نحوه تشویق و تنبیه دستگاه ­های اجرایی جهت تکمیل شناسنامه خدمات و برنامه عملیاتی الکترونیکی نمودن خدمات را تدوین و ظرف مدت دو ماه به تصویب شورای عالی اداری برساند. 

۳ـ کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی ظرف مدت چهار ماه ضمن بازنگری نقشه راه دولت الکترونیکی، اهداف کمی توسعه سالانه دولت الکترونیکی را بگونه­ای که امکان ارزیابی وضعیت کشور در مقایسه با مدل­های ارزیابی بین­المللی میسر شود، ارائه نماید. 

نصرا… جهانگرد- دبیر شورا

محمود واعظی- وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات

حسن روحانی- رئیس‌جمهور و رئیس شورا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام