کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌ها و مصوبات دولت الکترونیکیسامانه جمع‌نویسی

نظام‏‌نامه «زیست بوم بازتعریف خدمات و اصلاح فرآیندها» (پیش نویس مصوبه شورای عالی اداری)

نظام‏‌نامه «زیست بوم بازتعریف خدمات و اصلاح فرآیندها» (پیش نویس مصوبه شورای عالی اداری)

شناسنامه قانون- پیش‌نویس نظام‏‌نامه «زیست بوم بازتعریف خدمات و اصلاح فرآیندها» در سامانه جمع نویسی سازمان اداری و استخدامی کشور برای ارائه نظر در خصوص مفاد آن بارگذاری شده است.

معرفی:

از بنیادی‌‏ترین چالش‏‌های دولت و نظام اداری و به ویژه دولت الکترونیک، نقص‌‏های موجود در فرآیندهای جاری و فرآیندهای منتهی به خدمات دستگاه‌های اجرایی است که خود منشا اصلی بروز فساد، مانع جدی شفافیت و بعضا عامل کلیدی در نارضایتی مردم است. تجربه چندین ساله سازمان اداری و استخدامی کشور در موضوع «اصلاح فرآیندها و روش‌‏های انجام کار» نشان می‏‌دهد علیرغم تلاش‌‏های انجام شده و پیگیری از دستگاه‌های اجرایی به منظور اصلاح فرآیندها، شاخص‌های کلیدی اثربخشی و بهره ‏وری فرایند و همچنین رضایت شهروندان رشد مناسبی نداشته و نتایج حاصل از ارزیابی جایزه دولت الکترونیک و همچنین ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شاخص اصلاح فرآیندها چندان رضایت بخش نیست.

از سال ۱۳۷۸ تاکنون بالغ بر ۱۰ مصوبه یا مقرره درخصوص اصلاح فرایند وجود دارد. سوالات کلیدی‌‏ای که در اینجا مطرح می‌شود آن است که چرا با وجود تلاش‌‏های صورت گرفته توسط دستگاه‌‏های اجرایی در اصلاح فرایندها، همچنان سطح رضایتمندی مردم از خدمات دولت پایین است و هنوز مشکلات اساسی در کیفیت ارایه خدمات دولت به شهروندان وجود دارد؟ چرا با وجود تدابیر اتخاذ شده در مصوبات و ضوابط اجرایی مذکور، همچنان شاهد کندی فرایندهای ارایه خدمات دولت، امضاهای طلایی، ناکارآمدی و پیچیدگی رویه‏ ها، انجام امور زائد و سردرگمی شهروندان در دریافت خدمات هستیم؟

آسیب‏‌شناسی انجام شده در خصوص اجرای مصوبات و مقررات مذکور نشان می‌دهد که در برخی از موضوعات از قبیل توانمندسازی، نوآوری در فناوری‏‌های نظام اداری، بسترهای انگیزشی، تامین منابع، شنیدن صدای مردم و… شکاف اساسی وجود دارد و احکام و تکالیف مندرج در مصوبات قبلی از انسجام و یکپارچگی لازم و نگاه سیستمی برخوردار نبوده است. بر این اساس سعی شده است در پیش‌نویس حاضر با یک نگاه سیستمی و در قالب یک زیست بوم جامع تمامی ابعادی که به اصلاح و بهبود فرایندها کمک می‏ کند، پوشش داده شود و از ظرفیت همه ارکان دولت در این زمینه بهره گرفته شود.

نظام‏نامه «زیست بوم بازتعریف خدمات و اصلاح فرآیندها» (پیش نویس مصوبه شورای عالی اداری)

تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند

شورای عالی اداری در …. جلسه مورخ …. بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به استناد بند ۲۵ سیاست‌‏های ابلاغی برنامه هفتم توسعه، «ماده ۳۶ قانون مدیریت خدمات کشوری»، جزء ۱ از بند و تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، اقدام ۱۱۱۱ مبحث اول از فصل هشتم و اقدام ۱۱۲۳ مبحث اول از فصل سوم «سند تحول دولت مردمی»، «برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری موضوع نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوبه شورای عالی اداری ابلاغی ریاست جمهوری به شماره ۵۶۰‏/۹۳‏/۲۰۶ مورخ ۲۰‏/۱‏/۱۳۹۳»، دستورالعمل «اصلاح فرآیندها و روش‏های انجام کار» به شماره ۱۳۷۰۴۷ مورخ ۷‏/۱۱‏/۱۳۹۳ و تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره ۳۸۶۰۵۹ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۹ با موضوع اصلاحات فرآیندی، نظام‏نامه «زیست بوم بازتعریف خدمات و اصلاح فرآیندها» را تصویب نمود:

بخش اول- اهداف و تعاریف

ماده ۱- اهداف این نظام‏نامه عبارتند از:

• تسهیل محیط اصلاح و بهبود فرآیندها و رفع موانع مربوطه
• چابک‌سازی فرآیندهای دستگاهی و بین دستگاهی از طریق بازتعریف خدمات و اصلاح فرآیندها
• ارتقا سطح رضایت‏مندی مردم و ذینفعان از دستگاه‏‌های اجرایی

ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات مندرج در این تصویب‏نامه به قرار زیر است:

نظام‏‌نامه: نظام‏نامه بازتعریف خدمات و اصلاح فرآیندها

دستگاه‏ اجرایی: هریک از دستگاه‏های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای عمومی

خدمت: نتیجه فرآیندهای یک یا چند سیستم متعامل است که قابل تحویل به اشخاص (حقیقی یا حقوقی) می‌باشد و با استفاده از منابع در اختیار دستگاه اجرایی برای ایجاد یک ارزش یا رفع نیاز اشخاص، تولید و ارائه می‏گردد.

فرایند: مجموعه‌ای از فعالیت‌های مرتبط با هم و ساختاریافته است که به منظور تحقق یک هدف معین (ارایه خدمت، تولید کالا یا اطلاعات مشخص) برای یک متقاضی معین، انجام می‏‌شود و باعث خلق ارزش‏ برای ذینفعان می‏‌شود.

سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور

معاونت: معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

چرخه بهبود فرآیند خدمت: شامل سه مرحله اصلی ۱)”برنامه‌ریزی اقدامات بهبود”، ۲)”اجرای اقدامات بهبود” و ۳)”سنجش نتایج حاصل از اقدامات بهبود” است.

انواع اقدامات بهبود و اصلاح فرایند: ۱- اصلاح فرایند در چارچوب “برنامه اقدامات بهبود”، ۲- اصلاح فرایند در چارچوب “بهبود اورژانسی”، ۳- اصلاح فرایند در چارچوب “زنجیره‌های هوشمند خدمات بین دستگاهی”

شناسه خدمت: رشته عددی منحصر به فردی است که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس استاندارد بین‌المللی کوفوگ به هر خدمت اختصاص می‌‏یابد.

برنامه کلان: تعیین می‌کند که هر یک از خدمات شناسه‌‏دار دستگاه، در چه زمانی برای اصلاح و بهبود وارد “چرخه بهبود فرآیند خدمت” می‌‏شود. چارچوب کلی این برنامه توسط سازمان به دستگاه اجرایی ابلاغ خواهد شد.

برنامه اقدامات بهبود: برنامه زمانی اجرای مجموعه اقداماتی مرتبط با بهبود یک خدمت است که در صورت اجرای موفق آنها، شاخص‌‏ها و اهداف مورد انتظار از بهبود فرآیند محقق می‏‌شود و آسیب‏‌های موجود فرآیند خدمت برطرف می‏‌شوند. این برنامه شامل اهداف و شاخص‌‏های بهبود، واحد سنجش، مقادیر آنها قبل و بعد از اصلاح فرایند و همچنین برنامه زمانی اجرای اقدامات بهبود است.

بهبود اورژانسی: درخواست‌‏های بهبود اورژانسی خدمت منتج از دریافت گزارش‏‌های مردمی، ارزیابی‏‌های دستگاه‌‏های نظارتی، گزارش ممیزی فرآیندهای دستگاه اجرایی، گزارش‌‏های موردی دستگاه‏‌های اجرایی یا واحد‏های استانی دستگاه‏‌های اجرایی پس از بررسی و تحلیل، در قالب بهبود اورژانسی توسط سازمان به دستگاه اجرایی ذی‏ربط ابلاغ می‌‏گردد.

سامانه: سامانه مدیریت فرآیندهای دولت

معماری خدمات: چهارچوبی مفهومی است که نشان‏‌دهنده ارزش تولید شده توسط خدمت بر اساس ماموریت‏‌های قانونی دستگاه اجرایی در نظام خدمات دولت، جایگاه خدمت در سلسله مراتب خدمات دستگاه اجرایی، جایگاه خدمت در زنجیره ارزش خدمات دولت و ماهیت و چیستی خدمت است.

تاییدیه معماری خدمت: بخشی از شناسه خدمت است که جایگاه خدمت را در معماری خدمات دستگاه اجرایی مشخص می‏‌کند.

چرخه مدیریت فرایند: عبارتست از مراحل طراحی معماری فرآیندها، مدل‏سازی فرآیندها، آسیب‌‏شناسی و بهبود فرآیندها، الکترونیکی‏ کردن فرآیندها، بهره‏‌گیری از داده‏‌های تولید شده در حین اجرای فرآیندها و بازتعریف فرآیندها به منظور دستیابی به ماموریت‏‌های دستگاه

نظام مدیریت فرآیندهای دستگاه: مجموعه‌‏ای از رویه‌‏ها، تصمیم‏گیری‏‌ها، ارزیابی‌‏ها، اقدامات و سازماندهی است که دستگاه اجرایی به منظور اطمینان از کارکرد درست چرخه مدیریت فرآیند انجام می‏‌دهد.

بخش دوم- ساختار اجرایی

ماده ۳- بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول حسن اجرای این نظام‌نامه است و مکلف است:

• نماینده دستگاه را با اختیارات کافی برای اجرای این نظام‌‏نامه، به سازمان معرفی نماید.
• منابع مالی لازم برای اجرای تکالیف محوله در نظام نامه را تامین نماید.
• مشکلات و موانع اجرایی پیش روی اجرای تکالیف محوله را تا برطرف شدن، پیگیری نماید.
• همکاری شایسته با عوامل نظارتی و اجرایی تعریف شده در چهارچوب این نظام‏نامه را به عمل آورد.
• گزارش‏های فصلی و موردی حسب درخواست سازمان را تهیه و ارسال کند.

ماده ۴- سازمان موظف است تا عملکرد دستگاه‌‏های اجرایی در اجرای این نظام‏نامه را پایش نموده و انحراف از احکام نظام‌نامه را به صورت مستمر به شورای عالی اداری گزارش دهد.

بخش سوم- فرایند اجرا

ماده ۵- دستگاه‏ اجرایی مکلف است:

الف) به منظور بازنگری و بازتعریف نقش دستگاه در معماری کلان دولت:

۱) معماری سازمانی دستگاه را تهیه نموده و به تصویب سازمان برساند.

۲) پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی دستگاه را بر اساس معماری سازمانی به سازمان ارایه نماید.

۳) معماری خدمات خود را احصا نموده و تاییدیه معماری خدمات را دریافت نماید.

ب) به منظور بهبود فرآیندها:

۱) برنامه کلان سه ساله خود را طی سه ماه، به تصویب سازمان برساند.

۲) “برنامه اقدامات بهبود” را در چارچوب برنامه کلان با تاکید بر هوشمندسازی و الکترونیکی نمودن فرآیند خدمت و همچنین یکپارچگی فرآیند با سایر فرآیندهای دستگاه و فرآیندهای فرادستگاهی، به تصویب سازمان برساند و مطابق برنامه، اقدامات بهبود را اجرا نماید. دستگاه اجرایی به منظور استفاده حداکثری از قابلیت‏‏های موجود و کاهش زمان دوره بهبود خود می‏تواند با بهره‏گیری از ظرفیت‏های موجود در استانها، برای برخی از خدمات خود در برنامه اقدامات بهبود، ابتدا با محوریت یک استان و سپس تعمیم به کل استان‏های کشور، مطابق با دستورالعمل سازمان برنامه‌‏ریزی نماید.

۳) شاخص‏‌های مورد انتظار از بهبود فرآیند خدمات در زمینه کارایی و اثربخشی را با همکاری سازمان ملی بهره‌‏وری ایران برای هر خدمت شناسایی و در سامانه ثبت نماید.

۴) گزارش پیشرفت “برنامه اقدامات بهبود” به همراه شواهد کافی از اجرای برنامه‏ها و اقدامات بهبود را به صورت ماهیانه در سامانه بارگذاری نماید.

۵) گزارش تاثیر حاصل از “اجرای اقدامات بهبود” بر شاخص‏های مورد انتظار از بهبود فرآیند را پس از حداکثر ۶ ماه از پایان “برنامه اقدامات بهبود” به تایید سازمان برساند و در سامانه بارگذاری نماید.

۶) درس‌آموخته‌‏های به‌دست آمده از اجرای چرخه بهبود فرآیند ارایه هر خدمت را در سامانه بارگذاری نماید.

۷) درخواست‏‌های بهبود اورژانسی را خارج از برنامه کلان پاسخ داده و در مورد این درخواست‏‌ها مطابق با جزء ۲ الی ۶ بند (ب) این ماده اقدام نماید.

ماده ۶- زنجیره‌های هوشمند خدمات بین دستگاهی: در ارتباط با فرآیندهای بین دستگاهی که نیاز به همکاری و تعامل دو یا چند دستگاه برای پردازش و ارائه خدمت می‌باشد، سازمان با پیشنهاد دستگاه‏‌های اجرایی یا به تشخیص خود، فرآیندهای مشترک بین‌‏سازمانی را شناسایی نموده و آنها را در چارچوب معماری خدمات دولت با مشارکت دستگاه‌های همکار، اصلاح و ساماندهی می‌کند. ساماندهی باید به گونه‌‏ای باشد که ذینفع کلیدی در هر زنجیره بتواند تمام خدمات مرتبط با آن زنجیره را از دستگاه‌‏های ذیربط به صورت هوشمند و از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دریافت نماید. بدین منظور، سازمان حسب مورد کارگروهی به منظور اصلاح فرآیند مربوطه با عضویت نمایندگان دستگاه‌های ذیربط و معاونت تشکیل می‌دهد و دستگاه‌های عضو موظفند مصوبات کارگروه را اجرا نمایند.

بخش چهارم- ارزیابی و پایش

ماده ۷- تدوین شاخص‏‌های بهره‌‏وری فرآیندها: سازمان ملی بهره‌وری مکلف است؛

۱) با همکاری دستگاه‏های اجرایی، شاخص‌‏های مورد انتظار از بهبود فرآیند خدمات در زمینه کارایی و اثربخشی فرایندهای خدمات دولت را احصا و به تایید سازمان برساند.

۲) گزارش مربوط به جزء ۶ بند (ب) ماده ۶ که توسط دستگاه‌‏های اجرایی ارایه می‌شود را بررسی و صحت‏‌سنجی کند و نتایج آن را در سامانه درج نماید.

ماده ۸- ممیزی نظام مدیریت فرآیندهای دستگاه‏ اجرایی و ارزیابی پیشرفت برنامه اقدامات بهبود: سازمان موظف است با همکاری دستگاه‏‌های اجرایی، به صورت مستمر سطح تعالی نظام مدیریت فرآیندهای دستگاه اعم از فرآیندهای عمومی، فرایندهای اختصاصی و فرآیندهای ارایه خدمات فناوری اطلاعات دستگاه‌‏های اجرایی را با بهره‏‌گیری از شبکه‌ای از ارزیابان ذیصلاح و مورد اعتماد، متشکل از کارکنان دستگاه‏‌های اجرایی و استانی، گروه‌های مردمی و جهادی، اشخاص حقیقی یا حقوقی، ممیزی نموده و بازخورد اصلاحی را به دستگاه اجرایی برای اعمال در نظام مدیریت فرآیند خود، ابلاغ نماید.

ماده ۹- جایزه دولت هوشمند: به منظور نهادینه کردن هوشمندسازی در فرآیندهای خدمات دستگاه‌‏های اجرایی، سازمان مکلف است جایزه دولت هوشمند را جایگزین جایزه دولت الکترونیک موضوع بخشنامه شماره ۵۴۹۸۷۵ مورخ ۹/۳/۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نموده و دستگاه‌‏های اجرایی را سالانه بر اساس آن ارزیابی نماید.

ماده ۱۰- رصد شاخص تعداد خدمت‏‌گیرنده: به منظور اطلاع دقیق از تعداد مراجعه خدمت گیرندگان به هر دستگاه اجرایی، سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان ثبت احوال کشور نسبت به ایجاد ساز و کار الکترونیکی احراز هویت و شمارش خدمت‌گیرندگان حضوری (از طریق میز خدمت و با ثبت کد ملی/ شناسه اتباع خارجی/شناسه اشخاص حقوقی و شماره همراه متصل به کد ملی شخص خدمت گیرنده) و غیر حضوری (دریافت کنندگان خدمات الکترونیکی)، اطلاعات خدمت‏گیرندگان شامل کدملی/ شناسه اتباع خارجی/ شناسه اشخاص حقوقی، شناسه خدمت، تاریخ ثبت درخواست و تاریخ دریافت خدمت را به صورت روزانه ثبت نماید.

بخش پنجم- شنیدن صدای مردم

ماده ۱۱- رضایت‌‏سنجی: سازمان موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به سنجش رضایت شهروندان از کیفیت خدمت‏رسانی دستگاه‏های اجرایی اقدام نماید و امکان دسترسی برخط دستگاه اجرایی به این نتایج را فراهم نماید.

ماده ۱۲- مرکز فوریت‌‏های رسیدگی به مشکلات فرآیندی: سازمان موظف است با استفاده از نتایج رضایت سنجی و بهره‏‌گیری از ظرفیت‏‌های موجود در کشور (از قبیل فرایندهای رسیدگی به شکایات در دستگاه‏‌های اجرایی، گزارش‌های سامانه سامد، دستیار مردمی‏ سازی دولت و …)، سازوکار رسیدگی سریع به فوریت‌های اعلام شده مبتنی بر گزارش‌های دریافت شده از مردم، رسانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و واحدهای عملیاتی در سطح استان‏‌ها در زمینه فرآیندهای خدمات دولت را از مرحله دریافت و بررسی گزارش، اولویت‌بندی و ارسال درخواست‌‏های بهبود اوژانسی به دستگاه‏‌های اجرایی، مستقر نماید.

ماده ۱۳- فرهنگ‏‌سازی: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان، برنامه‌ای منظم به منظور ثبت و انعکاس نظرات مردم در ارتباط با بهبود فرآیندهای خدمت‌رسانی دستگاه‏های اجرایی در رسانه ملی اجرا نماید.

بخش ششم- نوآوری در فناوری های نظام اداری

ماده ۱۴- توسعه زیست بوم محصولات فناورانه: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با همکاری سازمان، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، «زیست بوم محصولات و خدمات فناورانه و دانش‏بنیان در نظام اداری» را طی دو سال ایجاد نماید. این زیست بوم باید بتواند نیازهای فناورانه نظام اداری از جمله استفاده از فناوری های نوین در بازتعریف خدمات و اصلاح فرآیندها را برآورده نماید.

ماده ۱۵- ایجاد سکوی فن بازار محصولات دانش بنیان: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با همکاری سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سکوی فن بازار برای ارایه چالش‌ها و نیازمندی‏های بهبود فرآیندها و شناسایی و انتخاب فناوری‌های هوشمند تولید شده در زمینه بهبود، یکپارچه‌سازی، هوشمندسازی و الکترونیکی نمودن خدمات توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فن‌آور را، برای دستگاه‌‏های اجرایی فراهم نماید.

بخش هفتم- توانمندسازی

ماده ۱۶- مسیر ویژه رفع مشکلات بین دستگاهی برای اجرای اقدامات بهبود فرادستگاهی: سازمان با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است فرآیندی چابک برای اصلاح قوانین و مقررات منتج از “برنامه اقدامات بهبود” دستگاه‌ها یا رفع موانع و مشکلات فرادستگاهی پیش روی دستگاه در اجرای “برنامه اقدامات بهبود” ایجاد و اجرا نماید.

ماده ۱۷- یکپارچگی رویه‌های سازمان با محوریت خدمت: سازمان مکلف است رویه‌های مورد عمل در زمینه مدیریت ساختار، تشکیلات و حقوق و دستمزد در نظام اداری را به گونه‏‌ای بازنگری کند که خدمات دارای تاییدیه معماری دستگاه‌ها به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار باشد.

ماده ۱۸- تاکید بر اصلاح فرآیند قبل از الکترونیکی کردن فرآیند: ذیحسابان دستگاه‏‌های اجرایی مکلف‏اند پیش از هرگونه تایید پرداخت بابت سامانه‌‏های نرم افزاری مرتبط با خدمات شناسه‏‌دار دستگاه اجرایی، تاییدیه پیوست اصلاح فرایند خدمات مربوطه را از سازمان دریافت کنند و بر اساس آن نسبت به تایید یا رد پرداخت اقدام نمایند.

ماده ۱۹- آموزش و توانمندسازی شبکه حرفه‌ای کارکنان: سازمان مکلف است کارکنان موثر در اجرای این نظام‌نامه را در دستگاه‌های اجرایی شناسایی نموده و با روش‌های مقتضی مانند برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و بازدید از عملکردهای برتر، نسبت به توانمند سازی آنها اقدام نماید.

ماده ۲۰- تعیین متولی دقیق و ارتقا جایگاه سازمانی: سازمان مکلف است از طریق بازنگری در رویه‌‏های خود به گونه‌ای عمل کند که در هر دستگاه اجرایی متولی بازتعریف خدمات، اصلاح فرآیندها و هوشمندسازی آنها با اختیارات کافی تعیین شده و بتواند بدون مواجهه با مشکلات پیش روی دیوانسالاری موجود در نظام اداری، اهداف مورد انتظار در نظام‌‏نامه را جامه عمل بپوشاند.

ماده ۲۱- ایجاد سامانه: سازمان موظف است به منظور مدیریت و راهبری اجرای این مصوبه و شفاف‏سازی نتایج حاصل از بهبود فرآیندها، سامانه مدیریت فرآیندهای دولت را طراحی و پیاده‏سازی نماید.

بخش هشتم- بسترهای انگیزشی

ماده ۲۲- پاداش بهبود فرآیند و بهره وری: سازمان مکلف است به منظور تقویت انگیزه متولیان بازتعریف خدمات، اصلاح فرآیندها و هوشمندسازی، قلم اطلاعاتی تحت عنوان “پاداش بهبود فرآیند و بهره‌وری” را به عنوان پاداش سالیانه در اقلام اطلاعاتی حقوق و مزایای کارکنان درنظر بگیرد. این پاداش، از محل منابع حاصل از صرفه جویی مذکور در ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تصویبنامه شماره ۸۹۶۰۴/ت۵۲۳۳۳هـ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۴ هیأت وزیران) تامین می‏‌شود. شیوه‌‏نامه چگونگی پرداخت این پاداش توسط سازمان ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۳- تاثیر میزان مشارکت در بهبود فرآیند در انتصاب مدیران: سازمان مکلف است تمهیدات لازم را برای ارزیابی عملکرد نامزدهای پست‌های مدیریتی بر اساس میزان مشارکت آنها در بهبود فرآیندها و مبتنی بر شاخص “ارزش بهبود دوره خدمت کارکنان ” فراهم کند به گونه‌ای که این نتایج در انتصاب آنها اثرگذار باشد.

ماده ۲۴- سازو کار بازدارنده و تنبیهی: سازمان موظف است به صورت دوره‌‏ای انحراف دستگاه‏های اجرایی از برنامه‏‌های کلان، برنامه‌‏های اقدامات بهبود و به طور کلی تکالیف مندرج در این نظام‌‏نامه و هر گونه ترک فعل در زمینه اجرای این مصوبه را شناسایی و جهت برخورد مقتضی با دستگاه ذی‏ربط به رییس جمهور گزارش کند.

بخش نهم- تامین منابع

ماده ۲۵- ایجاد صندوق نوآوری‏‌های نظام اداری: با استناد به ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سازمان مکلف است با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی و معاونت علمی ریاست جمهوری، “صندوق نوآوری‏‌های نظام اداری” را ایجاد نماید. بخشی از منابع اجرای اقدامات بهبود دستگاه اجرایی از طریق این صندوق تامین خواهد شد.

ماده ۲۶- تامین بودجه متمرکز: سازمان برنامه و بودجه مکلف است منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این نظام-نامه را با همکاری سازمان، در برنامه ریزی بودجه سالانه دستگاه اجرایی در نظر بگیرد.

بخش دهم- سایر

ماده ۲۷- سازمان موظف است طی ۳ ماه، کلیه دستورالعمل‌‏ها و رویه‌های اجرایی مورد نیاز برای اجرای این مصوبه را تدوین و به دستگاه‏های اجرایی ابلاغ نماید.

ماده ۲۸- از تاریخ ابلاغ این نظام‏نامه، دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش‏های انجام کار به شماره ۱۳۷۰۴۷ مورخ ۷‏/۱۱‏/۱۳۹۳ و ماده‌‏های ۲ و ۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۴ از تصویب‌نامه شورای عالی اداری به شماره ۳۸۶۰۵۹ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۹ و سایر مقرارت مرتبط با موضوع اصلاحات فرآیندی لغو و با این مصوبه جایگزین می‏شوند.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام