کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌ها و مصوبات دولت الکترونیکی

روش گروه بندی خدمات دستگاه و انتخاب خدمات منتخب در اصلاح فرایند

روش گروه بندی خدمات دستگاه و انتخاب خدمات منتخب در اصلاح فرایند (پیوست شماره ۱ بخشنامه شماره ۱۳۷۰۴۷ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

بخشنامه اصلی: دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش‌های انجام کار موضوع ماده (۳۶) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ۱۳۷۰۴۷ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

روش گروه بندی خدمات دستگاه و انتخاب خدمات منتخب

شیوه اجرا:

۱- امتیاز “پیچیدگی و اهمیت خدمت” و “تصویر خدمت” بر اساس پرسش‌نامه ذیل با اجماع نظرات اعضاء کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه تعیین می‌شود.

۲- کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه از بین خدماتی که بر اساس امتیاز “پیچیدگی و اهمیت خدمت” و “تصویر خدمت” به ترتیب در گروه ۱، ۲، ۳ و ۴ قرار می‌گیرند (مطابق شکل ذیل)، هر شش ماه، ۵ خدمت را برای ورود به مرحله اصلاح فرآیند، طبق ماده ۴ این دستورالعمل انتخاب می‌نمایند (اولویت انتخاب با خدماتی است که در راستای آیین‌نامه “توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی” مصوبه شورای عالی اداری به شماره ۷۷۴۰/۹۳/۲۰۶ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۳، قابلیت ارائه به صورت الکترونیکی را دارند).

پرسشنامه ۱- تعیین امتیاز به منظور تعیین اولویت بهبود

عنوان خدمت
معیار انتخاب حد امتیاز پاسخ
پیچیدگی و اهمیت خدمت ۱- اهمیت استراتژیک خدمت برای دستگاه و جایگاه آن در وظایف قانونی ۳۰
۲- قابلیت ارائه خدمت به صورت الکترونیکی ۳۰
۳- تعداد واحدهای مشارکت‌کننده در ارائه خدمت ۱۵
۴- میزان نارضایتی مدیران ارشد دستگاه از کارایی و اثربخشی ارائه خدمت ۱۵
۵- میزان هزینه زایی و یا درآمدزایی خدمت ۱۰
مجموع امتیاز “پیچیدگی و اهمیت خدمت”
تصویر خدمت ۶- میزان توجه شهروندان، جامعه مخاطبان یا ذینفعان به کیفیت خدمت ارائه شده ۴۰
۷- فراوانی مراجعه‌کنندگان برای دریافت خدمت ۳۰
۸- میزان شکایت و نارضایتی شهروندان/ دستگاه‌های نظارتی از ارائه خدمت* ۳۰
مجموع امتیاز “تصویر خدمت”

*عواملی مانند خطا و دوباره‌کاری در مراحل اجرا یا ارائه خدمت، زمان انتظار طولانی برای دریافت خدمت، هزینه بالای تحمیل شده به دریافت کننده خدمت و… می‌توانند از عوامل ایجاد کننده شکایت و نارضایتی دریافت‌کنندگان خدمت باشد.

شکل 1- چارچوب تعیین خدمات منتخب

گروه بندی خدمات دستگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام