کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی

آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی (تصویبنامه شماره ۱۲۲۲۱۸/ت۵۰۹۴۷هـ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ بنا به پیشنهاد شماره ۸۷۳۳۳ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی -مصوب ۱۳۹۱-، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی -مصوب ۱۳۹۱-

ب- سازمان: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

پ- مربی: فردی که ضمن احراز شرایط مربیگری مطابق طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، توانایی انتقال دانش فنی به کارآموزان، استفاده از تجهیزات کارگاه آموزشی و فنآوری و تکنولوژی روز و انجام ارزشیابی طی دوره و پایان دوره مطابق با استانداردهای مهارت و آموزشی مصوب شورای برنامه‌ریزی درسی سازمان را داشته باشد.

ت- مربی حق‌التدریس: مربی که وضعیت استخدامی وی رسمی یا پیمانی نبوده و ضمن برخورداری از شرایط عمومی و اختصاصی مربیگری با عقد قرارداد به کار گرفته شده است.

ث- سابقه آموزشی: مدت زمان تدریس هر یک از مربیان حق التدریسی که مطابق تبصره ماده (۴) این آیین نامه محاسبه می شود و برای تعیین اولویت تغییر وضعیت استخدامی مربیان یاد شده ملاک عمل است.

ج- مناطق محروم: مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویبنامه شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸.

ماده ۲- سازمان موظف است تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تغییر وضعیت استخدامی به رسمی (صرفاً در مورد ایثارگران واجد شرایط) و پیمانی تعداد (۴۸۷۶) نفر از مربیان حق التدریس سازمان مطابق این آیین نامه اقدام نماید.

ماده ۳- تغییر وضعیت مربیان حق التدریس در سازمان با رعایت شرایط عمومی استخدام و ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و پذیرش در آزمون مطابق دستورالعمل اجرایی ماده یاد شده، شامل آن دسته از مربیان حق التدریسی خواهد بود که قبل از لازم الاجرا شدن قانون، در سازمان شاغل بوده و در زمان تغییر وضعیت استخدامی دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر می باشند و همکاری آنها با سازمان نیز ادامه دارد.

ماده ۴- نحوه امتیاز دهی جهت اولویت در تغییر وضعیت استخدامی هر یک از مربیان حق التدریس سازمان با لحاظ اولویت مناطق محروم، به شرح جدول ذیل تعیین می شود:

سابقه آموزشی و مدرک تحصیلی با مدرک تحصیلی غیرمرتبط با تدریس با مدرک تحصیلی مرتبط با تدریس

هر سال سابقه آموزشی با مدرک تحصیلی دیپلم ۲ ۳

هر سال سابقه آموزشی با مدرک تحصیلی فوق دیپلم ۳ ۴

هر سال سابقه آموزشی با مدرک تحصیلی لیسانس ۴ ۵

هر سال سابقه آموزشی با مدرک تحصیلی فوق لیسانس ۵ ۶

هر سال سابقه آموزشی با مدرک تحصیلی دکتری ۶ ۷

تبصره- هر ششصد (۶۰۰) ساعت تدریس معادل یک سال سابقه آموزشی محسوب می شود. در هر حال ساعات تدریس مازاد بر ششصد (۶۰۰) ساعت در یک سال برای محاسبه سابقه آموزشی، منظور نخواهد شد.

ماده ۵- سازمان می تواند تا سقف مورد نیاز پست های غیرمربی قابل تبدیل خود را به پست مربی تبدیل نماید و برای ایجاد سایر پست های مورد نیاز تا سقف مقرر در قانون، اقدام لازم مطابق قوانین و مقررات مربوط به عمل آورد.

ماده ۶- اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه از محل وجوه مربوط به حق التدریس مربیان موضوع ماده (۱۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۴- و همچنین، دریافتی مربوط به آموزش نیروی کار ایرانی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأمین می شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام