کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

نحوه اجرای برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی و برگزاری آزمون‌های استخدامی متمرکز ادواری

نحوه اجرای برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی و اجازه برگزاری آزمون‌های استخدامی متمرکز ادواری به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (تصویبنامه شماره ۲۵۲۹۶/ت۲۵۰۸۶هـ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۰ هیأت وزیران)

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۵/۳۸۰ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۲) برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی، موضوع تصویبنامه شماره ۵۱۴۵/ت۲۳۸۴۲ه مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۰، تصویب نمود:

۱- سهم استخدامی وزارتخانه ها، سازمانهای مستقل و موسسات وابسته و تابعه آنها (به استثنای شرکت‌های دولتی) برای طول سال‌های برنامه سوم توسعه بشرح جدول پیوست تعیین می‌شود.

۲- به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود در سه ماهه اول هر سال براساس درخواست دستگاه و پس از اعلام دقیق آمار خروجی‌های سال قبل دستگاه نسبت به صدور مجوز استخدام در چهارچوب این سهمیه ها و با رعایت سیاست‌های پیش بینی شده در ماده (۳) برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی اقدام نماید.

۳- سهمیه استخدامی تعیین شده به منزله مجوز استخدام نیست و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است مراقبت لازم در خصوص تحقق اهداف پیش بینی شده در بند (الف) ماده (۳) قانون برنامه سوم توسعه وتحقق خروجی نیروی انسانی هر یک ازدستگاه‌های اجرائی به میزان ده درصد (۱۰%) آمار نیروی انسانی دستگاه در ابتدای برنامه سوم توسعه که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و اعلام می‌شود در طول سال‌های برنامه بعمل آورد.

۴- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌تواند در صورت حصول اطمینان از تحقق خروجی پیش بینی شده در دستگاه‌های اجرائی و منظور کمک به تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌های اجرائی، سهم استخدامی پیش بینی شده برای سال‌های برنامه سوم را با پیشنهاد دستگاه جابجا نماید.

۵- تعیین سهمیه هر یک از موسسات دولتی وابسته به وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل از سهمیه تخصیصی در جدول پیوست ، با پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه و تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور خواهد بود.

۶- صدور مجوز استخدامی موضوع این تصویبنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صرفا” برای مشاغل اصلی وتخصصی با مدارک تحصیلی دانشگاهی صورت خواهد گرفت.

۷- به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود به منظور رعایت عدالت استخدامی و تحقق شایسته سالاری در استخدام نیروی انسانی دستگاه‌های اجرائی، نسبت به برنامه ریزی برای برگزاری آزمون‌های استخدامی متمرکز ادواری ازطریق سازمان سنجش آموزش کشور اقدام نماید.

۸- در صورتی که خروجی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرائی درطول سالهای برنامه سوم توسعه از ده درصد (۱۰%) آمار نیروی انسانی دستگاه در ابتدای برنامه سوم توسعه تجاوز نماید، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌تواند نسبت به بررسی و ارایه پیشنهاد لازم برای استخدام نیروی انسانی جایگزین خروجی‌ها به هیات وزیران علاوه بر سهمیه های مندرج در این تصویب‌نامه اقدام کند.

۹- کلیه مجوزهای استخدامی که تا تاریخ ۲۴/۵/۱۳۸۰ صادر شده به قوت خود باقی است.

معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام