کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگرانوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

آیین نامه اجرایی ماده (۷۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران- سهمیه آزمون دانشگاه ایثارگران

آیین نامه اجرایی ماده (۷۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران- سهمیه آزمون دانشگاه ایثارگران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – سازمان برنامه و بودجه کشور

 دانشگاه آزاد اسلامی

 هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۱۲ به پیشنهاد شماره ۴۰۰/۰۰/۴۸۰۵۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰ /۱ بنیاد شهید و امور ایثارگران (با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشـور) و به اسـتناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی ماده (۷۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به شرح شرح زیر تصویب کرد:

 آیین نامه اجرایی ماده (۷۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

 ۱- وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 ۲- وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

 ۳- سازمان: سازمان سنجش آموزش کشور

 ۴- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران.

۵- مرکز: مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور.

۶- دانشگاه: دانشگاهها، مراکز و مؤسـسـات آموزش عالی، پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارکهای علم و فناوری دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم و وزارت بهداشت و سایر مراجع قانونی.

۷- آزمون سراسری: آزمونی که سازمان برای داوطلبان دارای گواهینامه دوره پیش دانشگاهی (نظام سالی واحدی یا نیم سالی (ترمی) واحدی) و یا دیپلم نظام آموزشی جدید (اعم از شاخههای نظری، فنی و حرفه ای و یا کار و دانش) و یا دیپلم دوره های چهار ساله متوسطه نظام قدیم آموزش متوسطه و یا دارای مدرک کاردانی (فوق دیپلم) برای ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و دوره های فنی و حرفه ای برگزار می نماید.

۸ – دانشگاه آزاد: دانشگاه آزاد اسلامی.

 ۹ – آزمونهای تحصیلات تکمیلی: آزمونهای کاردانی به کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی (پی اچ دی) و دستیاری تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ (دوره تخصصی تکمیلی) وزارت بهداشت.

۱۰ – فرصت مطالعاتی دانشجویی: فرصتی که از طرف معاونت پژوهشی یا آموزشی دانشگاه ها به دانشجویان واجد شرایط اعطا می شود.

۱۱ – راتبه (بورس) تحصیلی داخل و خارج از کشور: راتبه (بورس) تحصیلی که از طرف وزارت علوم و وزارت بهداشت به دانشجویان واجد شرایط مطابق قوانین و مقررات اعطا می شود.

ماده ۲- مشمولین این آیین نامه به شرح زیر می‌باشند:

۱- مشمولین سهمیه بیست و پنج درصدی (۲۵٪): همسـر و فرزندان شاهد، جانبازان بیست و پنج درصـد و بالاتر، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

۲- مشمولین سهمیه پنج درصدی (۵٪): جانبازان زیر بیست و پنج درصد، همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه

تبصره ۱- تأییدیه همسران و فرزندان شهید، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان و همسر و فرزندان آزادگان موضوع این ماده به عهده بنیاد است.

تبصره ۲- رزمندگان موضـوع این ماده توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (دبیرخانه رزمندگان) تأیید می‌شـود. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است از طریق سامانه برخط استعلام موضوع این تبصره را اجرا نماید.

تبصره ۳- در صورتی که مشمولین سهمیه پنج درصدی با تغییر وضعیت، مشمول سهمیه بیست و پنج درصـدی شـوند، از مزایای سهمیه بیست و پنج درصـدی موضوع این ماده بهره مند می شوند.

ماده ۳- مشمولین صـرفا یکبار در هر مقطع / آزمون سراسری و تحصیلات تکمیلی می توانند در دوره روزانه دانشگاههای دولتی از سهمیه استفاده نمایند. چنانچه پس از قبولی و ثبت نام در رشته محل مذکور از ادامه تحصیل انصراف نمایند و یا ثبت نام ننمایند، مجدداً حق استفاده از سهمیه در آن مقطع تحصیلی را ندارند.

ماده ۴- استفاده مجدد مشمولین پذیرفته شده در هر مقطع آزمون سراسری و تحصیلات تکمیلی در دوره های شبانه (نوبت دوم)، پیام‌نور، غیرانتفاعی، پردیس بین الملل، خودگردان، دانشگاه آزاد و سـایر دوره های شهریه پرداز از سهمیه مشمولین این آیین نامه در صـورت انصـراف علاوه بر ماده (۳) این آیین نامه حداکثر تا یکبار دیگر بلامانع است.

ماده ۵- ملاک استفاده از سهمیه در هر سال تا اتمام زمان انتخاب رشته همان سال است و هرگونه تغییر یا اصلاح سهمیه پس از آن امکان پذیر نیست.

ماده ۶- سازمان، مرکز و دانشگاه آزاد مکلفند در خصوص مشمولین سهمیه پنج درصدی ابتدا در سهمیه مناطق و آزاد گزینش و در صورت عدم قبولی در سهمیه پنج درصدی گزینش نمایند.

ماده ۷- مشمولین سهمیه پنج درصدی از مانده ظرفیت سهمیه بیست و پنج درصدی ایثارگری بهره مند میشوند.

ماده ۸- ســـازمـان، مرکز و دانشـگـاه آزاد مکلفند به منظور نظارت بنیاد و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (دبیرخانه رزمندگان) بر اعمال سهمیه مشمولین همه ساله نسبت به ارایه اطلاعات نتایج آزمونهای سراسری مربوط بعد از اعلام نتایج نهایی و براساس اطلاعات درخواستی حسب مورد از بنیاد و یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (دبیرخانه رزمندگان) اقدام نمایند. بنیاد و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (دبیرخانه رزمندگان) نیز مکلفند تا قبل از پایان سال تحصیلی فهرست پذیرفته شدگان مورد تأیید را به دانشگاه و دانشگاه آزاد اعلام نمایند.

ماده ۹- اعمال حداقل هفتاد درصد (۷۰ ٪) نمره آخرین فرد پذیرفته شده در پذیرش آزاد و نمره مصاحبه دانشگاه حسب مورد، در آزمونهای تحصیلات تکمیلی برای مشمولین شامل تمامی مراحل آزمونهای ورودی اعم از آزمون کتبی، مصاحبه و نمره نهایی است.

ماده ۱۰- در آزمونهای تحصیلات تکمیلی که برای پذیرش دانشجو در یک رشته / گرایش از بیش از یک کدارشـته امتحانی انجام می شود و امکان اعمال سهمیه در هر یک از کد/رشته‌های امتحانی وجود ندارد، مجموع ظرفیت کد/رشته برای تعیین سهمیه بیست و پنج درصد در نظر گرفته شود.

ماده ۱۱- تشخیص و احراز سوءاستفاده از نسبت با مشمولین برای بهره مندی از مزایای این آیین نامه توسط دستگاه ذیربط انجام و موضوع به کمیسیون موارد خاص سازمان ارسال میگردد. در صـورت تأیید کمیسیون مذکور، ضمن محرومیت ایثارگر موضوع این ماده و داوطلب از بهره مندی از مزایای این آیین نامه، قبولی وی ابطال و چنانچه در حال تحصیل باشـد از ادامه تحصیل منع و در صورتی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی شده باشد، مدارک آنان ابطال میشود.

تبصره- شیوه نامه این ماده توسط کمیسیون موارد خاص سازمان تدوین و ابلاغ می شود.

ماده ۱۲- دانشگاه ها موظفند بیست و پنج درصد (۲۵٪) ظرفیت راتبه (بورس) های تحصیلی داخل و خارج از کشور و بیست و پنج درصد (۲۵٪) فرصت‌های مطالعاتی دانشجویی را به ایثارگران مشمول این آیین نامه اعطا نماید.

ماده ۱۳- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده بنیاد است و دستگاههای اجرایی ذیربط موظف به همکاری با بنیاد می‌باشند.

19 دیدگاه

 1. بنظر من عادلانه نیست کسی که ۳۵ درصد دارد از سهمیه ۲۵ استفاده کند و کسی که ۲۰ درصد دارد از سهمیه ۵درصد استفاده کند هر کسی با درصدی که دارد باید همان در کنکور اعمال شود

 2. منظور از جمله تبصره ۳ چیست؟
  (در صورتی که مشمولین سهمیه پنج درصدی با تغییر وضعیت، مشمول سهمیه بیست و پنج درصـدی شـوند، از مزایای سهمیه بیست و پنج درصـدی موضوع این ماده بهره مند می شوند.)
  منظور از تغییر وضعیت چیست؟!

 3. سلام، مگر دکترای عمومی دامپزشکی و دستیاری دامپزشکی جزء رشته های دانشگاهی نیستند که قید نشده!
  مگر خود رزمنده جزء سهمیه نیست؟
  ضمنا اصلا در نظر گرفتن سن و بویژه در مقطع دکتری تخصصی(PHD) و دستیاری ۴ رشته اصلی علوم پزشکی مخالف با حدیث نبوی “زگهواره تا گور دانش بجوی” هست!
  چرا سهمیه برای دوره های فلوشیپ و فوق تخصص در نظر گرفته نشده؟!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام