کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

تعیین میزان کمک هزینه مراکز غیردولتی توانبخشی و حق پرستاری از افراد دارای معلولیت موضوع: ماده (7) قانون حمایت از حقوق معلولان (تصویب‌نامه شماره 72218/ت56718هـ مورخ 12/6/1398 هیئت وزیران)

تعیین میزان کمک هزینه مراکز غیردولتی توانبخشی و حق پرستاری از افراد دارای معلولیت موضوع: ماده (7) قانون حمایت از حقوق معلولان (تصویب‌نامه شماره 72218/ت56718هـ مورخ 12/6/1398 هیئت وزیران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 6/6/1398 به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور (با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد تبصره (1) ماده (7) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان -مصوب 1396- تصویب کرد:

1- میزان کمک‌هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‌روزی) بابت نگهداری، مراقبت و خدمات توانبخشی، آموزشی، حرفه‌آموزی معلولان و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولان شدید و خیلی شدید از محل اعتبارات مصوب سازمان یاد شده موضوع ردیف‌های (13150) و (131510) قانون بودجه سال 1398 کل کشور به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

تعیین میزان کمک هزینه مراکز غیردولتی توانبخشی و حق پرستاری از افراد دارای معلولیت

2- سازمان بهزیستی کشور مجاز است با در نظر گرفتن کیفیت خدمات ارایه‌شده در مراکز مذکور و با توجه به سقف اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخت یارانه بر اساس درجه‌بندی مراکز به شرح جدول فوق منطبق با ضوابط مربوط و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولان، سالمندان معلول و بیماران مزمن شدید و خیلی شدید اقدام کند.

3- این تصویب‌نامه از تاریخ 1/1/1398 تا 29/12/1398 قابل اجرا است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

مقررات مرتبط:

– قانون حمایت از حقوق معلولان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام