کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

فهرست رسته هاي فرعي و رشته‌هاي شغلي رسته آموزشي و فرهنگي

فهرست رسته هاي فرعي و رشته‌هاي شغلي رسته آموزشي و فرهنگي

۱۰۱- رسته فرعي امور تربيت بدني

رشته شغلي: مدير امور تربيت بدني

رشته شغلي: مسئول امور تربيت بدني

رشته شغلي: مربي ورزش

رشته شغلي: كارشناس امور ورزش

رشته شغلي: كاردان امور ورزش

۱۰۲- رسته فرعي: امور تخصصي، آموزشي و پژوهشي

رشته شغلي: كارشناس امور آموزشي

رشته شغلي: كاردان امور آموزشي

رشته شغلي: كارشناس امور پژوهشي

رشته شغلي: كاردان امور پژوهشي

رشته شغلي: كارشناس تهيه و تأليف كتاب هاي درسي

رشته شغلي: كارشناس انتشارات آموزشي

رشته شغلي: كارشناس سنجش و ارزشيابي تحصيلي

رشته شغلي: كاردان سنجش و ارزشيابي تحصيلي

رشته شغلي: مربي امور آموزشي

رشته شغلي: مربي امور آموزش معلولين

رشته شغلي: مدرس امور آموزشي و فرهنگي

۱۰۳- رسته فرعي: امور تربيتي

رشته شغلي: كارشناس برنامه ريزي امور تربيتي

رشته شغلي: كاردان برنامه ريزي امور تربيتي

رشته شغلي: كارشناس امور فوق برنامه

رشته شغلي: كاردان امور فوق برنامه

رشته شغلي: كودكيار

رشته شغلي: مشاور تحصيلي

۱۰۴- رسته فرعي: امور خدمات آموزشي

رشته شغلي: مدير امور آموزشي

رشته شغلي: مسئول امور آموزشي

رشته شغلي: مدير امور آموزش عالي

رشته شغلي: كارشناس خدمات آموزشي

رشته شغلي: كاردان خدمات آموزشي

رشته شغلي: ناظر و راهنماي امور آموزشي

رشته شغلي: كارشناس امور آموزش عالي

رشته شغلي: كارشناس امور دانشجويان

رشته شغلي: كاردان امور دانشجويان

رشته شغلي: مصحح

۱۰۵- امور فرهنگي

رشته شغلي: مدير امور فرهنگي

رشته شغلي: كارشناس امور فرهنگي

رشته شغلي: كاردان امور فرهنگي

رشته شغلي: بررس كتاب

رشته شغلي: كتابدار

رشته شغلي: باستان‌شناس

رشته شغلي: موزه‌دار

رشته شغلي: مدير ميراث فرهنگي و گردشگري

۱۰۶- رسته فرعي: امور هنري

رشته شغلي: كارشناس امور هنري

رشته شغلي: كاردان امور هنري

رشته شغلي: مربي امور هنري

رشته شغلي: خطاط

رشته شغلي: متصدي مرمت اسناد

رشته شغلي: كارشناس سمعي و بصري

رشته شغلي: كاردان سمعي و بصري

رشته شغلي: تاكسيدرميست

رشته شغلي: ديوراماساز

رشته شغلي: عكاس و فيلمبردار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام