کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

مشاغل اختصاصی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

مشاغل اختصاصی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۵/۲۰۳۴/۲۲ مورخ ۴/۶/۱۳۹۷ آن سازمان و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های ۱ و ۲ بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل کارشناس امور انتظامی زندان‌ها، مأمور گارد انتظامات زندان‌ها، کارشناس امور تأمینی و تربیتی زندان‌ها، مراقب اقدامات تأمنی و تربیتی زندان‌ها و کارشناس امور سلامت زندان‌ها را با توجه به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) بعنوان مشاغل اختصاصی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی نمود.

شایان ذکر است رعایت مفاد بخشنامه شماره ۹۶۲۲۰۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ این سازمان از تاریخ مشاغل اختصاصی یاد شده الزامی است.

همت علی شاهنظری- رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت

کارشناس امور انتظامی زندان‌ها

مأمور گارد انتظامات زندان‌ها

کارشناس امور تأمینی و تربیتی زندان‌ها

مراقب اقدامات تأمنی و تربیتی زندان‌ها

کارشناس امور سلامت زندان‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام