کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

مشاغل اختصاصی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید

مشاغل اختصاصی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید

(ابلاغی طی نامه شماره ۹۶۵۱۲۵ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵)

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۹۸۳/۹۳/ص/۳۰۰۰ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ آن شرکت و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های «۱» و «۲» بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل زیر را با عنایت به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) به عنوان مشاغل اختصاصی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید تلقی نمود.

شایان ذکر است از تاریخ ابلاغ مشاغل اختصاصی (موضوع ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) رعایت شرایط احراز مشاغل یاد شده الزامی می‌باشد و آن سازمان موظف است ظرف مدت ۳ ماه کلیه پست‌های سازمانی متصدیان مشاغل مورد عمل قبلی را در مشاغل ابلاغی ذیربط تخصیص دهد و مشاغل قبلی از درجه اعتبار ساقط می‌گردند. بدیهی است آن دسته از کارمندانی که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه در مشاغل مربوط اشتغال داشته اند و به موجب این ابلاغیه غیرواجد شرایط محسوب می شوند حسب مورد در یکی از مشاغل مربوط (اختصاصی- عمومی) تخصیص خواهند یافت و ادامه خدمت، ارتقاء رتبه و طبقه و انتصاب آنان در مشاغل مورد تصدی پیش‌بینی شده بلامانع خواهد بود.

مشاغل اختصاصی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید

عنوان شغل: کارشناس املاک شهرهای جدید

در حال تکمیل…

عنوان شغل: کارشناس برنامه‌ریزی شهرهای جدید

در حال تکمیل…

عنوان شغل: کارشناس امور فنی و اجرایی شهرهای جدید

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی استکه متصدیان آن انجام امور مربوط به راهبری، هماهنگی و نظارت بر اجرای پروژه های شهرهای جدید و شهرک ها و عملکرد فنی و اجرایی شرکت های وابسته و نیز تدوین ضوابط و دستورالعمل های فنی و اجرایی مربوطه را بر عهده دارند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:
۱. راهبری و نظارت بر اجرای پروژه های فنی و مهندسی شهرهای جدید و شهرک ها
۲. تدوین دستورالعمل ها، ضوابط، چک لیست های فنی، فرم های تیپ و شناسنامه فنی ساختمان ها و پروژه های اجرایی
۳. بررسی و پیش بینی الزامات مورد نیاز برای ایجاد تأسیسات زیربنائی شهرهای جدید و شهرک ها (مراکز خدماتی، فرهنگی و رفاهی)
۴. تهیه و اجرای دستورالعمل های مربوط به نحوه نگهداری و اداره مستخدثات شهرهای جدید تا زمان تصدی دستگاه‌های ذیربط
۵. ارزیابی و نظارت مستمر بر عملکرد فنی و اجرایی شرکت و شرکت های وابسته
۶. تدوین و تنظیم استانداردها و مقررات کیفی در خصوص مصالح، اجرا و نکات ایمنی و بهنگام سازی آنها
۷. بررسی و پیش بینی امکانات و نیازهای اعتباری و پشتیبانی شرکت های وابسته
۸. بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد تعیین و انتخاب مشاوران و پیمانکاران فنی و اجرایی
۹. ارزیابی میزان پیشرفت طرح ها با توجه به استانداردهای مربوط و نظارت بر انجام و تحویل موقت و قطعی پروژه ها
۱۰. امکان سنجی، مکان یابی، راهبری و نظارت بر احداث پایانه های حمل و نقل و خطوط مترو در شهرهای جدید و شهرک ها با توجه به کاربری محلی و شبکه دسترسی
۱۱. ارزیابی و نظارت بر رعایت سیاست ها، استانداردها، قوانین و مقررات مربوط به حفظ محیط زیست و کاهش مصرف انرژی در طرح ها و پروژه ها
۱۲. بررسی، اظهارنظر و انجام اقدامات لازم در خصوص توسعه، واگذاری، اصلاح اساسنامه و مواردی از این قبیل در مورد شرکت‌های وابسته

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات
گواهینامه دکترا در یکی از رشته‌های تحصیلی:
مهندسی عمران (همه گرایش‌ها)، مدیریت پروژه و ساخت
و یا گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (همه گرایش ها)، مهندسی ساختمان های هوشمند، مهندسی و مدیریت ساخت، مدیریت پروژه و ساخت، مدیریت پروژه (مهندسی ساخت و احداث)، حمل و نقل، برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، مدیریت شهری یا مدیریت امور شهری، مهندسی راه و ترابری
و یا گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته‌های تحصیلی:
مهندسی عمران، مهندسی عمران (همه گرایشها)، مهندسی اجرایی عمران، مهندسی مدیریت پروژه، مدیریت پروژه، مهندسی شهرسازی، مهندسی حمل و نقل و ترافیک شهری، ساختمان

۲- مهارت‌ها
– تسلط کافی به زبان انگلیسی
– توانایی بکارگیری نرم افزارهای مرتبط
– توانایی گزارش نویسی

۳- دوره های آموزشی
– آشنایی با ضوابط و دستورالعمل های فنی و اجرایی
– آشنایی با مقررات مربوط به قراردادهای فنی و اجرایی
– مدیریت پروژه

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری
تفکر تحلیلی، تفکر سیستمی، خلاقیت، امانت‌داری، دقت نظر، مشارکت جویی، قاطعیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام