کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

مشاغل اختصاصی شرکت بازرگانی دولتی ایران

مشاغل اختصاصی شرکت بازرگانی دولتی ایران

(ابلاغی طی نامه شماره ۳۷۷۳۸۲ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۹)

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۹ بنا به پیشنهاد شماره ۳۹۷۷۴/۲۸ مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۹ آن شرکت و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های «۱» و «۲» بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل کارشناس بازرگانی کالاهای اساسی، کارشناس آزمایشگاه کالاهای اساسی و کارشناس فنی مراکز ذخیره سازی کالاهای اساسی را با توجه به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) به عنوان مشاغل اختصاصی شرکت بازرگانی دولتی ایران تلقی نمود.

شایان ذکر است رعایت مفاد بخشنامه شماره ۹۶۲۰۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ این سازمان از تاریخ ابلاغ مشاغل اختصاصی یاد شده الزامی است.

عنوان شغل: کارشناس بازرگانی کالاهای اساسی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها عهده دار مطالعه، برنامه ریزی، اقدام و نظارت در زمینه تنظیم و تقویت بخش بازرگانی کالاهای اساسی در کشور و نیز تهیه، نگهداری، خرید، فروش و توزیع کالاهای مذکور و فراهم آوردن تسهیلات لازم در این خصوص می‌باشد. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

وظایف کارشناس بازرگانی کالاهای اساسی

شرایط احراز:

شرایط احراز کارشناس بازرگانی کالاهای اساسی

۲- مهارت‌ها:

 • توانایی ارزیابی و تحلیل مسائل اقتصادی و بازرگانی
 • توانایی نگارش و مطالعه متون انگلیسی در زمینه تجارت
 • توانایی بکارگیری نرم افزارهای تخصصی مرتبط با امور اقتصادی و بازرگانی

۳- دوره‌های آموزشی

 • آشنایی با قوانین و ضوابط بازرگانی داخلی و خارجی
 • آشنایی با انواع بازارهای کالاهای اساسی
 • آشنایی با فرایند مدیریت زنجیره تأمین

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

تفکر تحلیلی و استنباطی، مشارکت جویی، مسئولیت پذیری، دقت نظر، امانت‌داری

عنوان شغل: کارشناس آزمایشگاه کالاهای اساسی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آنها عهده دار پژوهش، اقدام و نظارت در زمینه تعیین مشخصات کیفی غلات و محصولات اساسی (نظیر گندم، آرد و نان) و شرایط مناسب برای نگهداری آنها و انجام آزمایش‌های لازم در این خصوص می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

وظایف کارشناس آزمایشگاه کالاهای اساسی

شرایط احراز:

شرایط احراز کارشناس آزمایشگاه کالاهای اساسی

۲- مهارت‌ها

 • توانایی بکارگیری وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی
 • توانایی تحلیل و تفسیر نتایج آزمایشات غذایی
 • توانایی استفاده از روش‌ها و ابزارهای کنترل کیفی مواد غذایی

۳- دوره‌های آموزشی

 • بررسی استانداردهای جهانی و ملی مرتبط با گندم، آرد و نان
 • اصول مدیریت کیفیت در صنایع غذایی
 • شیمی غلات (مقدمای و پیشرفته)
 • فنون کنترل آماری در آزمایشگاه کالاهای اساسی

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

تفکر تحلیلی و استنباطی، دقت نظر، ریزبینی، صبر و حوصله، مسئولیت پذیری، مشارکت جویی

عنوان شغل: کارشناس فنی مراکز ذخیره‌سازی کالاهای اساسی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها، عهده‌دار مطالعه، برنامه‌ریزی، اقدام و نظارت در زمینه طراحی، بهره‌برداری، بازسازی و جایگزینی تأسیسات، تجهیزات و ابنیه مراکز ذخیره‌سازی کالاهای اساسی می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:
۱. مطالعه و بررسی در خصوص روش‌های طراحی و مکان‌یابی سازه‌های مراکز ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز برای نگهداری آنها
۲. تدوین ضوابط مرتبط با ذخیره‌سازی کالاهای اساسی با عنایت به استانداردها و دستورالعمل‌های فنی ذی‌ربط
۳. طراحی، نصب و راه‌اندازی تجهیزات ابزار دقیق مرتبط با سنجش دما، رطوبت، ارتفاع سیلوها و انبارها، سرعت انتقال مواد و نظایر آن در مراکز ذخیره‌سازی کالاهای اساسی
۴. طراحی، نصب و راه‌اندازی سیستم فیلتراسیون و سیستم‌های جذب گرذ و غبار (ASPIRATION) مطابق با استانداردهای وزارت بهداشت
۵. انجام اقدامات لازم برای طراحی و اجرای تأسیسات زیربنایی آب‌رسانی، گازرسانی، برق فشار متوسط و فشار ضعیف در مراکز ذخیره سازی کالاهای اساسی مطابق با استانداردهای مورد عمل
۶. طراحی و پیاده سازی طرح های مورد نظر به منظور افزایش ظرفیت دینامیکی تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در مراکز ذخیره سازی ذی‌ربط
۷. انجام امور مربوط به نگهداری، تعمیر و به‌روزرسانی تأسیسات، تجهیزات و ابنیه مراکز ذخیره‌سازی کالاهای اساسی
۸. نظارت بر حسن اجرای ضوابط، استانداردها و دستورالعمل‌های فنی در مراکز ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، تأسیسات و تجهیزات انتقال گندم و سایر کالاهای اساسی (شامل برنج و شکر) و مستحدثات ملکی ذی‌ربط
۹. بررسی و ارزیابی وضعیت ایمنی و سلامت تأسیسات، تجهیزات و ابنیه مراکز ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و شناسایی مشکلات احتمالی
۱۰. نظارت بر انجام عملیات واگذار شده به پیمانکاران حوزه ذخیره سازی کالاهای اساسی
۱۱. ثبت و نگهداری سوابق، مشخصات و شناسه‌های تجهیزات، تأسیسات و مراکز ذخیره سازی و مستحدثات ملکی مرتبط با کالاهای اساسی
۱۲. پیشنهاد مشخصات فنی پروژه‌ها و مشارکت در شناسایی و انتخاب پیمانکاران و مشاوران مرتبط با مراکز ذخیره‌سازی کالاهای اساسی
۱۳. انجام اقدامات لازم برای پیاده سازی اصول بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در مراکز ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و ایجاد آمادگی لازم برای مواجهه با شرائط اضطراری و خطرات احتمالی در مراکز ذخیره‌سازی کالاهای اساسی
۱۴. تنظیم اسناد مناقصه انتخاب مشاوران و پیمانکاران، تدوین قراردادها و ابلاغ آن به مشاوران و پیمانکاران پروژه‌های احداث تأسیسات و مراکز ذخیره‌ای و مستحدثات ملکی
۱۵. برنامه‌نویسی PLC سیلوها (مانیتورینگ و کنترل هوشمند تجهیزات صنعتی سیلوها)
۱۶. پیاده‌سازی سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) جهت به‌روزرسانی و حفظ تجهیزات در شرایط مطلوب، افزایش بهره‌وری و کاهش فرسایش تجهیزات و هزینه‌های خرید و تعمیر آنها
۱۷. تنظیم و ارائه گزارش‌های لازم به مراجع ذیربط

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات
دارا بودن گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی برق (مدارهای مجتمع الکترونیک/ افزاره های میکرو و نانو الکترونیک/ سیستم‌های الکترونیک دیجیتال/ سیستم‌های قدرت/ برنامه‌ریزی و مدیریت سیستم‌های انرژی الکتریکی/ الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی/ کنترل)، مهندسی برق- الکترونیک (همه گرایش‌ها)، مهندسی الکترونیک، الکترونیک، مهندسی برق- قدرت (همه گرایش‌ها)، مهندسی قدرت- مدیریت انرژی، مهندسی برق- کنترل، مهندسی سیستم‌های میکرو و نانو الکترومکانیک، مهندسی کنترل، مهندسی سیستم‌های انرژی (همه گرایش ها)، مکاترونیک، مهندسی مکاترونیک، مهندسی برق و مکاترونیک- مهندسی سیستم‌های ابزار دقیق، مهندسی عمران (سازه/ زلزله/ ژئوتکنیک/ حمل و نقل/ مهندسی و مدیریت ساخت)، معماری، مهندسی معماری، مهندسی معماری (مهندسی فناوری/ پایداری/ مسکن)، فناوری معماری (معماری بیونیک)، انرژی و معماری، مهندسی مکانیک (ساخت و تولید/ طراحی کاربردی/ تبدیل انرژی/ نگهداری و پایش تجهزات/ تحلیل خرابی)، ساخت و تولید، طراحی کاربردی، تبدیل انرژی، مهندسی بازرسی فنی، ایمنی صنعتی، مهندسی ایمنی و اقدامات تأمینی، مهندسی ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)، مهندسی ایمنی بهداشت و محیط زیست، ایمنی بهداشت و محیط زیست، مهندسی فناوری ارشد ممیزی انرژی در اسختمان، مهندسی فناوری ارشا سازه‌های فضاکار، مهندسی فناوری ارشد طراحی و ساخت سیستم‌های انتقال قدرت
و یا گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته‌های تحصیلی:
مهندسی برق، مهندسی برق (الکترونیک/ کنترل/ قدرت)، الکترونیک، مهندسی الکترونیک، الکترونیک کاربردی، مهندسی عمران، عمران- عمران، مهندسی اجرایی عمران، مهندسی عمران (سازه)، مهندسی مکانیک، ساخت و تولید، مهندسی ساخت و تولید، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی (همه گرایش‌ها)، مهندسی ایمنی صنعتی، ایمنی صنعتی، ایمنی صنعتی و محیط کار، ساختمان، مهندسی ساختمان، معماری، مهندسی معماری، مهندسی تأسیسات حرارتی و برودتی، تأسیسات حرارتی و برودتی، مهندسی مکانیک در ماشین آلات، مهندسی تکنولوژی برق- قدرت، مهندسی تکنولوژی ساختمان، مهندسی فناوری مکانیک- ماشین افزار، مهندسی فناوری مکانیک- تأسیسات حراریت و برودتی، مهندسی فناوری عمران- ساختمان‌سازی، کارشناس حرفه‌ای ایمنی سلامت و محیط زیست و صنایع (HSE)، مهندسی فناوری ساخت و تولید، مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار

۲- مهارت‌ها
– توانایی نصب و راه‌اندازی تجهیزات و سیستم‌های الکترونیکی
– توانایی ارزیابی کارکرد و عیب‌یابی تجهیزات ساختمانی
– توانایی انجام تعمیرات مقدماتی تجهیزات و تأسیسات ساختمانی

۳- دوره های آموزشی
– روش‌های کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها
– مبانی و الزامات سیستم‌های مدیریت HSE
– ضوابط و استانداردهای سازه‌های مراکز ذخیره‌ای

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری
دقت نظر، مسئولیت‌پذیری، خطرپذیری، مشارکت‌جویی، تعهد کاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام