کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

ابلاغ برخی مشاغل حوزه حراست به عنوان مشاغل عمومی

تعیین مشاغل کارشناس راهبری حراست، کارشناس حراست نیروی انسانی، کارشناس حراست فنآوری اطلاعات، کارشناس حراست اسناد و مدارک، کارشناس حراست فیزیکی و کاردان حراست به عنوان مشاغل عمومی (بخشنامه شماره ۱۱۳۷۰۳۳ مورخ ۴/۲/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

با سلام و احترام؛

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره «۱» ماده (۷۰) و ردیف های «۱» و «۲» بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل کارشناس راهبری حراست، کارشناس حراست نیروی انسانی، کارشناس حراست فنآوری اطلاعات، کارشناس حراست اسناد و مدارک، کارشناس حراست فیزیکی و کاردان حراست را با عنایت به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت ها و شرایط احراز پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) به عنوان مشاغل عمومی در دستگاه های اجرایی تصویب نمود که مراتب جهت اجرا ابلاغ می گردد.

اجرای این مصوبه به هیچ وجه نباید موجب توسعه تشکیلات تفصیلی و پست های سازمانی دستگاه های اجرایی گردد.

علی اکبر اولیا- معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

ردیف عنوان شغل
۱ کارشناس راهبری حراست
۲ کارشناس حراست نیروی انسانی
۳ کارشناس حراست فناوری اطلاعات
۴ کارشناس حراست اسناد و مدارک
۵ کارشناس حراست فیزیکی
۶ کاردان حراست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام