کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

مشاغل اختصاصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه

مشاغل اختصاصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه (نامه شماره ۳۷۷۳۸۴ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور)

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۸۷/۵۶ مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۹ آن شرکت و به استناد ماده (۷۰) و ردیف های ۱ و ۲ بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل خلبان ویژه، کارشناس ارتباطات و خدمات فرودگاهی خدمات ویژه، کارشناس امور فنی و عمومی هواپیمای خدمات ویژه، کارشناس ایمنی زمینی خدمات ویژه، کارشناس عملیات پرواز خدمات ویژه، کارشناس مراقبت پرواز خدمات ویژه، کاردان امور فنی و عمومی هواپیمای خدمات ویژه و کاردان خدمات فرودگاهی خدمات ویژه را با توجه به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) به عنوان مشاغل اختصاصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه تصویب نمود.

شایان ذکر است رعایت مفاد بخشنامه شماره ۹۶۲۲۰۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ این سازمان از تاریخ ابلاغ مشاغل اختصاصی یاد شده الزامی است.

در حال تکمیل…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام