کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

مشاغل اختصاصی بانک‌های دولتی (ملی، سپه، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه تعاون)

مشاغل اختصاصی بانک‌های دولتی (بخشنامه شماره ۲۴۴۰۴ مورخ ۹/۵/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور)

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۴/۵/۱۴۰۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۸۸ مورخ ۳۱/۱/۱۴۰۰ آن شورا و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های (۱) و (۲) بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل بانکدار، کارشناس امور عملیاتی بانک‌ها، کارشناس امور فنی بانک‌ها، کارشناس توسعه امور بانکی، کارشناس نظارت و برنامه ریزی امور بانکی، کارشناس راهبری امور بانکی و کاردان حفاظت بانک‌ها را با توجه به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) به عنوان مشاغل اختصاصی بانک‌های دولتی تصویب نمود.

مشاغل اختصاصی بانک‌های دولتی

عنوان شغل: کاردان حفاظت بانک‌ها

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده دار کنترل، نظارت و اقدام در امور حفاظت و نگهبانی، حراست از ساختمان‌های اداری، امکان، حریم معین استحفاظی و تجهیزات مربوط و همچنین انجام امور پول رسانی و تهیه و تنظیم گزارش‌های مربوط می باشند. شاغلین این شغل در طبقات ۳ تا ۹ جدول حق شغل قرار می‌گیرند.

اهم وظایف و مسؤولیت‌ها:

۱. نظارت بر اجرای دقیق مقررات در حوزه استحفاظی

۲. رسیدگی به رویدادهای روزانه در حدود اختیارات تفویض شده

۳. گزارش وقایع و پیشامدها در طول مدت انجام وظیفه به مراجع ذیربط

۴. ثبت دفتر وقایع و تحویل و تحول ابواب جمعی

۵. حراست از ساختمان های اداری و تجهزیات مربوطه

۶. پاسداری و حفاظت از ساختمان های اداری، خزائن، اماکن و محوطه حوزه استحفاظی

۷. اطلاع رسانی فوری و به موقع از اتفاقات و حوادث ناگهانی نظیر آتش سوزی، سرقت و خرابی به مراجع ذیصلاح و انجام اقدامات احتیاطی اولیه

۸. انجام امور مربوط به اسکورت محموله های پول رسانی و اوراق بهادار

۹. کنترل ورود و خروج افراد، وسایط نقلیه، حمل و نقل اموال و اثاثیه، تجهیزات، اشیاء و سایر کالاها طبق دستورالعمل های صادره

۱۰. انجام امور مرتبط در چارچوب مصوبات و بخشنامه های ابلاغی

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات

گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی:

اطلاعات نظامی، اطلاعات و امنیت عمومی، امور شعب بانک، انتظامی، آتش نشانی (پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث)، آتش نشانی و خدمات ایمنی (مدیریت عملیات در حریق و حوادث)، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، پدافند غیرعامل، تربیت بدنی و علوم ورزشی، علوم انتظامی، علوم انتظامی (همه گرایش ها)، علوم دفاعی، علوم قضایی، کارشناس حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث، کارشناس حرفه‌ای حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث، کارشناس حرفه‌ای مدیریت امداد سوانح طبیعی، کارشناس حرفه‌ای مدیریت امداد سوانح غیرطبیعی، کارشناس حرفه‌ای مدیریت عملیات امداد و نجات، کارشناس حرفه‌ای مدیریت بحران در اماکن، مدیریت اطلاعات و ارتباطات، مدیریت امداد در سوانح، مدیریت امداد در سوانح (همه گرایش‌ها)، مدیریت امور امداد، مدیریت دفاعی، مدیریت عملیات امداد و نجات، مدیریت نظامی، مدیریت دفاعی، مهندسی فرماندهی و کنترل

و یا گواهینامه کاردانی در یکی از رشته‌های تحصیلی

اطلاعات و امنیت عمومی، امداد سوانح، امور امداد، امور حفاظت اطلاعات، آتش نشانی و خدمات ایمنی- نجات، آتش نشانی و خدمات ایمنی- اطفای حریق، آتش نشانی و خدمات ایمنی (همه گرایش ها)، تربیت بدنی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، علوم انتظامی، علوم قضایی، علوم نظامی، کاربرد کامپیوتر، کاردانی حرفه ای اطفاء حریق شهری، کاردانی حرفه ای امداد و نجات شهری، کاردانی حرفه ای امداد سوانح، کاردانی فنی کامپیوتر- سیستم های کامپیوتری، کامپیوتر

۲- مهارت ها

 • قدرت تصمیم گیری
 • توانایی حل مسئله
 • توانایی دفاع شخصی

۳- دوره های آموزشی

 • آمادگی جسمانی
 • آشنایی با امداد و نجات
 • آشنایی با اطفای حریق

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

دقت نظر، ریزبینی، درستکاری، مسئولیت‌پذیری، صبر و حوصله، سرعت عمل، چابکی، خطرپذیری، اعتماد به نفس، جسارت

۵- سایر ویژگی ها

 • داشتن حداقل ۱۷۰ سانتیمتر قد
 • متصدیان شغل کاردان حفاظت بانک‌ها با رعایت شرایط احراز مصوب و ضوابط مرتبط صرفاً می توانند به شغل بانکدار یا کارشناس امور عملیاتی بانک‌ها انتصاب یابند.

عنوان شغل: بانکدار

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن عهده دار معرفی و ارائه مستقیم انواع خدمات بانکی (ریالی و ارزی) و پاسخگویی به درخواست‌های مشتریان می‌باشند. شاغلین این شغل در طبقات ۴ تا ۱۰ جدول حق شغل قرار می‌گیرند.

اهم وظایف و مسؤولیت‌ها:

۱. انجام کلیه امور بانکی اعم از احراز هویت، دریافت و پرداخت وجوه افتتاح و بستن انواع حساب‌ها

۲. معرفی خدمات بانک به مشتریان با هدف جذب، حفظ و آشنا کردن آنها با محصولات و خدمات قابل ارائه

۳. انجام امور مرتبط با فروش اوراق بهادار اعم از سفته، بارنامه، مربر و دسته چک

۴. انجام فعالیت های لازم جهت وصول مطالبات غیرجاری شعبه

۵. انجام اقدامات لازم به منظور استفاده از خدمات بانکداری غیرحضوری

۶. انجام اقدامات لازم مربوط با پول گذاری صندوق دستگاه های الکترونیکی شعبه

۷. انجام محاسبات مالی، صدور و ثبت اسناد در سیستم‌های مربوطه و رفع مغایرت‌ها

۸. گزارش سریع و بموقع هرگونه موارد مشکوک و تخلفات احتمالی به مراجع ذیربط

۹. اقدام لازم در زمینه گردآوری، دسته بندی، ثبت و نگهداری اسناد و مدارک در اختیار

۱۰. انجام امور مرتبط در چارچوب مصوبات و بخشنامه های ابلاغی

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات

گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی:

اقتصاد اسلامی، اقتصاد و تجارت الکترونیک، آمار اجتماعی و اقتصادی، آمار اقتصادی، آمار بیمه، بانکداری اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، حسابداری، حسابداری مدیریت، حسابرسی، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق اقتصادی، حقوق تجارت الکترونیکی، حقوق تجارت بین الملل، حقوق تجاری اقتصادی بین المللی، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق شرکت های تجاری، حقوق مالی، حقوق مالی- اقتصادی، ریاضی- ریاضیات مالیف ریاضی کاربردی (رمز و کد / تحقیق در عملیات/ ریاضی مالی/ علوم داده)، علم اطلاعات و دانش شناسی (مدیریت اطلاعات)، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (اقتصاد اسلامی/ اقتصاد تجارت الکترونیک/ اقتصاد مالی اسلامی/ اقتصاد نظری/ بانکدرای اسلامی/ برنامه ریزی سیستم های اقتصادی/ توسعه اقتصادی و برنامه ریزی)، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر (همه گرایش‌ها)، علوم و فناوری شبکه، فناوری اطلاعات و مدیریت مالی، مالی (بانکداری/ بیمه/ حقوق مالی/ مهندسی مالی و مدیریت ریسک)، مالیه و بانکداری اسلامی، مددکاری اجتماعی، مدیریت، مدیریت MBA، مدیریت MBA (همه گرایش ها)، مدیریت اجرایی، مدیریت اطلاعات، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی (همه گرایش ها)، مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی، مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی (همه گرایش ها)، مدیریت پروژه، مدیریت پروژه (تحقیق، توسعه و فناوری/ فناوری اطلاعات و ارتباطات)، مدیریت سازمان‌های دولتی- مالی و اقتصادی، مدیریت صنعتی، مدیریت صنعتی (همه گرایش‌ها)، مدیریت کسب و کار (MBA) ، مدیریت مالی، مدیریت نظارت و بازرسی، معماری سیستم‌های کامپیوتری، معماری کامپویتر، مهندسی امنیت فضای سایبری، مهندسی امنیت فضای سایبری (همه گرایش ها)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات- سیستم‌های چند رسانه ای، مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه های کامپیوری، مهندسی فناوری اطلاعات- مدیریت سیستم های اطلاعاتی، مهندسی فناوری اطلاعات (همه گرایش ها)، مهندسی فناوری طالاعات و امنیت، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر (همه گرایش ها)، مهندسی مالی، مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری، مهندسی صنایع (همه گرایش ها)، مهندسی سازه، مهندسی عمران، مهندسی عمران (سازه)، مهندسی مکانیک، مهندسی هوش مصنوعی، ارتباطات اجتماعی، آموزش و بهسازی منابع انسانی، برنامه ریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، حقوق، حقوق بین الملل، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق دادرسی اداری، حقوق عمومی، آمار ریاضی، ریاضی، ریاضی کاربردی، زبان و ادبیات انگلیسی، علم داده ها، علوم ارتباطات اجتماعی، کارآفرینی ، کارآفرینی (MBA/ بخش عمومی/ بین الملل/ توسعه/ سازمانی/ فناوری/ فناوری اطلاعات/ کسب و کار الکترونیکی/ کسب و کار الکترونیکی/ کسب و کار جدید)، مترجمی زبان انگلیسی، مدیریت آموزشی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت دولتی، مدیریت دولتی (همه گرایش ها)، مدیریت و سیاستگاری عمومی، مدیریت سازمان‌های دولتی، مدیریت سازمان‌های دولتی (همه گرایش‌ها)، مدیریت سیاستگذاری عمومی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی (همه گرایش‌ها)، مدیریت سیاستگاری عمومی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی (همه گرایش ها)، مهندسی برق

بانک ملی ایران مدیریت موزه، مهندسی اقتصاد کشاورزی، مهندسی معماری
بانک سپه مدیریت موزه، معماری، مهندسی اقتصاد کشاورزی، مهندسی اقتصاد کشاورزی (همه گرایش‌ها)، مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی، مهندسی معماری
بانک کشاورزی اقتصاد کشاورزی (همه گرایش ها)، مهندسی اقتصاد کشاورزی، مهندسی اقتصاد کشاورزی (همه گرایش ها)، مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی، مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی (سیاست و توسعه کشاورزی)، اکوهیدرولوژی، اگرو تکنولوژی، اگرو تکنولوژی (همه گرایش ها)، توسعه روستایی، زراعت، شیلات، علوم دامی، علوم دامی (همه گرایش ها)، علوم طیور، علوم طیور (همه گرایش ها)، علوم و تکنولوژی بذر، علوم و مهندسی آبخیز، علوم و مهندسی آبخیز (همه گرایش ها)، علوم و مهندسی باغبانی ،علوم و مهندسی باغبانی (همه گرایش ها)، علوم و مهندسی جنگل، علوم و مهندسی جنگل (همه گرایش ها)، علوم و مهندسی شیلات، علوم و مهندسی شیلات (همه گرایش‌ها)، علوم و مهندسی مرتع، علوم و مهندسی مرتع (همه گرایش ها)، مدیریت منابع خاک، مدیریت منابع خاک (همه گرایش ها)، مهندسی تولیدات گیاهی، مهندسی تولیدات گیاهی (همه گرایش ها)، مهندسی کشاوزی- علوم باغبانی، مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی (همه گرایش ها)، مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات، مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی، مهندسی کشاورزی- آمزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی، مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی کشاورزی، مهندسی کشاورزی- پرورش و مدیریت تولید طیور، مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی، مهندشی کشاورزی- توسعه روستایی (توسعه کشاورزی)، مهندسی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی، مهندسی کشاورزی- سازه‌های آبی، مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی، مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی (همه گرایش‌ها)، مهندسی کشاورزی- علوم خاک، مهندسی کشاورزی- علوم خاک (همه گرایش ها)، مهندسی کشاورزی- مکانیک ماشین های کشاورزی، مهندسی کشاورزی- مهندسی منابع آب، مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی، مهندسی کشاورزی- علم دامی، مهندسی کشاورزی- علوم دامی (همه گرایش‌ها)، مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی، مهندسی کشاورزی- کشاورزی اکولوژیک، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (همه گرایش ها)
بانک صنعت و معدن علوم و تکنولوژی پلیمر، مهندس پلیمر (فراورش)، مهندسی استخراج معدن، مهندسی اکتشاف معدن، مهندسی اکتشاف نفت، مهندسی بازرسی فنی، مهندسی بیوشیمی، مهندسی پزشکی، مهندسی پزشکی (همه گرایش ها)، مهندسی پلیمر، مهندسی پلیمر (همه گرایش ها)، مهندسی تکنولوژی نساجی، مهندسی شیمی، مهندسی شیمی (همه گرایش ها)، مهندسی فراوری مواد معدنی، مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون، مهندسی متالوژی و مواد (همه گرایش ها)، مهندسی معدن، مهندسی معدن (همه گرایش ها)، مهندسی مواد و متالورژی (الکتروسرامیک)، مهندسی نساجی، مهندسی نساجی (همه گرایش ها)، مهندسی نفت، مهندسی نفت (همه گرایش ها)، مهندسی هسته ای، مهندسی هسته ای (همه گرایش ها)، نانوفناوری (نانومواد)، نانو مهندسی شیمی
بانک توسعه تعاون مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی، مهندسی برق- الکترونیک

و یا گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی:

اقتصاد، اقتصاد اسلامی، اقتصاد کشاورزی، امور شعب بانک، آمار، آمار و کاربردها، بانکداری اسلامی، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، بیمه، حرفه ای مدیریت کسب و کار اینترنتی، حسابداری، حسابداری- حسابرسی، حسابداری- دولتی، حسابداری- صنعتی، حسابداری- مالی، حسابداری- مالیاتی، حسابداری امور مالی، حسابداری (همه گرایش ها)، حقوق قضایی- علوم ثبتی، حقوق قضایی (علوم ثبتی)، خدمات بازرگانی بین المللی، علمی- کاربردی حسابداری، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (همه گرایش ها)، علوم کامپیوتر، کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری مالیاتی، کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابرسی، کارشناسی حرفه ای مدیریت بورس، کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه اموال ، کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری مالی، کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی، کارشناس حرفه ای حسابداری – حسابداری دولتی، کارشناسی حرفه ای مدیریت شعب بانک، کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری بانکی، کارشناسی حرفه ای حقوق- حقوق ثبتی، کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار، کامپیوتر سخت افزار، مدیریت اطلاعات و ارتباطات، مدیریت امور بانکی، مدیریت بازاریابی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بمیه، مدیریت شعب بانک، مدیریت صنعتی، مدیریت کسب و کارهای کوچک، مدیریت مالی، مهندسی تکنولوژی سیستم های سخت افزاری راینه، مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری (طراحی و پیاده سازی)، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات مهندسی تکنولوژی فناری اطلاعات – امنیت اطلاعات، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات- برنامه سازی تحت وب، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیکی، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات- طراحی صفحات وب، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات- برنامه نویسی تحت وب، مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک، مهندسی فناوری اطلاعات- طراحی صفات وب، مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری شکبه های کامپیوتری، مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری (طراحی و پیاده سازی)، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر (همه گرایش ها)، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه، مهندسی نرم افزار کامپیوتر، مهندسی سیستم ها، مهندسی صنایع، مهندسی برق، مهندسی تکنولوژی ICT، مهندسی تکنولوژی ICT- بهره برداری از سیستم های مخابراتی، مهندسی تکنولوژی ICT- دیتا، مهندسی تکنولوژی ICT- مخابرات سیار، مهندسی تکنولوژی ICT- مخابرات نوری، مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT، مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT- بهره برداری از سیستم های مخابراتی، مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فنآوری اطلاعات ICT- دیتا، مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT- مدیریت ICT، مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT (همه گرایش ها)، مهندسی ساختمان، مهندسی عمران، مهندسی عمران- نقشه برداری، مهندسی عمران (سازه)، مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT- دیتا، مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT- مخابرات نوری، مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT- بهره برداری از سیستم های مخابراتی، مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT- مخابرات سیار، مهندسی مکانیک، آمار و سنجش آموزشی، حقوق، روابط عمومی، ریاضی (کاربردی)، ریاضیات و کاربردها، زبان و ادبیات انگلیسی، علوم اجتماعی، علوم اجتماعی (ارتباطات)، علم ارتباطات اجتماعی، علوم قضایی، عمران- عمران،کارشناسی حرفه ای روباط عمومی- رفتار اجتماعی و افکار سنجی، کارشناسی حرفه ای حقوق اداری، مترجمی زبان انگلیسی، مددکاری اجتماعی، مدیریت دولتی

بانک ملی ایران موزه، موزه داری، مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی، علوم اجتماعی، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی/ خدمات اجتماعی)، کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون، مدیریت تعاون، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی معماری
بانک مسکن شهرسازی، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی/ خدمات اجتماعی)، کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون، کارشناس حرفه ای معماری- طراحی محیط بیرونی، ارشناسی حرفه ای معماری- طراحی محیط داخلی، مدیریت تعاون، معماری داخلی، مهندسی شهرسازی
بانک کشاورزی اقتصاد کشاورزی، مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی، تکثیر و پرورش آبزیان، جنگلداری جامع، جنگلداری و پارک های جنگلی، حفاظت و حمایت مابع طبیعی، زراعت و اصلاح نباتات، علوم دامی، علوم و مهندسی باغبانی، علوم و مهندسی جنگل، علوم و مهندسی شیلات، علوم و مهندسی صنایع غذایی، علوم و مهندسی محیط زیست، علوم و مهندسی خاک، مهندسی تولیدات دامی، مهندسی تولیدات گیاهی، مهندسی تولیدات گیاهی (همه گرایش ها)، مهندسی فناوری ماشین آلات کشاورزی- مکانیزاسیون زراعی و باغی، مهندسی فناوری ماشین های کشاورزی- ساخت و تولید ماشین های آبیاری، مهندسی فناوری ماشین های کشاورزی- ساخت و تولید ماشین های زراعی و باغی، مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی، مهندسی کشاورزی- آب، مهندسی کشاورزی- آب (همه گرایش ها)، مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی (همه گرایش ها)، مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاحات نباتات، مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات (همه گرایش ها)، مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی، مهندسی کشاورزی- علوم دامی، مهندسی کشاورزی- علوم دامی (همه گرایش ها)، مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غایی، مهندسی کشاورزی- مکانیک ماشین های کشاورزی، مهندسی کشاورزی- مهندسی فضای سبز، مهندسی کشاورزی- زیست فناوری کشاورزی (بیوتکنولوژی کشاورزی)، مهندسی کشاورزی- گیاه پزشکی، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
بانک صنعت و معدن صنایع نفت، طراحی و مهندسی پتروشیمی، طراحی و مهندسی پلیمر، مهندسی استخراج معدن، مهندسی اکتشاف معدن، مهندسی اکشاف نفت، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، مهندسی پرتو پزشکی، مهندسی پزشکی (همه گرایش ها)، مهندسی پلیمر، مهندسی تولید آهن  وفولاد، مهندسی شیمی، مهندسی شیمی (همه گرایش ها)، مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف، مهندسی صنایع پلیمر، مهندسی صنایع شیمیانیی معدنی، مهندسی صنایع غذایی، مهندسی عملیات صنایع پتروشیمی، مهندسی متالوژی و مواد، مهندسی متالوژی و مواد (همه گرایش ها)، مهندسی معدن، مهندسی مواد و متالوژی، مهندسی نساجی، مهندسی نساجی (همه گرایش ها)، مهندسی نفت، مهندسی نفت (همه گرایش ها)، مهندسی هسته ای
بانک توسعه تعاون مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی، کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون، مدیریت تعاون
پست بانک مدیریت بیمه (اموال)

تبصره: صرفاً در واحدهای ارزی منتخب، استفاده از رشته‌های تحصیلی (زبان چینی، زبان روسی، زبان فرانسه، زبان و ادبیات آلمانی) در دو مقطع یاد شده متناسب با زبان تخصصی مورد عمل بلامانع است.

۲- مهارت‌ها

 • توانایی مذاکره و برقراری ارتباط اثربخش
 • تسلط به قوانین و مقررات بانکی
 • توانایی تشخص اسناد جعلی مالی

۳- دوره های آموزشی

 • اخلاق حرفه ای در کسب و کار
 • اصول حسابداری
 • آشنایی با خدمات الکترونیک بانک

۴- ویژگی های شخصیتی و رفتاری

دفت نظر، درستکاری، امانت داری، صبر و حوصله، کنترل هیجانات روانی، روابط عمومی قوی، آراستگی، خوش رویی و حسن خلق، سرعت عمل، تحمل فشارهای روانی، رازداری

۵- سایر ویژگی ها

 • متصدیان شغل بانکدار در صورت اشتغال در واحدهای صف در طبقه ۵ جانمایی می گردند.
 • متصدیان شغل بانکدار با رعایت شرایط احراز مصوب و ضوابط مرتبط صرفاً می‌توانند به شغل کارشناس امور عملیاتی بانک‌های یا کارشناس امور فنی بانکی انتصاب یابند.

عنوان شغل: کارشناس امور عملیاتی بانک‌ها

تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن عهده دار امور برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر عملیات شعبه یا دایره برای ارایه مطلوب خدمات بانکی می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریی نیز باشد. شاغلین این شغل در طبقات ۵ تا ۱۱ جدول حق شغل قرار می‌گیرند.

اهم وظایف و مسؤولیت‌ها:

۱. برنامه ریزی امور و فعالیت‌های شعبه یا دایره مطابق با حیطه وظایف و مسئولیت های هر یک از کارکنان به منظور ارایه خدمات مطلوب به مشتری‌ها

۲. نظارت، کنترل و ارزیابی مستمر عملکرد بخش‌های مختلف شعبه یا دایره، کارکنان و ارائه راهکارهای مناسب مطابق نتایج بدست آ»ده

۳. برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور نظارت بر نظم و انضباط و سلامت اداری

۴. گزارش صریح و به موقع هر گونه موارد مشکوک و تخلفات احتمالی به مسئولین ذی‌ربط

۵. ارائه راهنمایی و پاسخگویی به درخواست‌ها و شکایات احتمالی مشتریان

۶. بررسی و تجزیه و تحلیل فعالیت رقبای محیط پیرامونی، به منظور شناسایی بازارهای هدف و نیازهای مشتریان و جذب آنان

۷. بررسی وضعیت شعبه یا دایره به صورت روزانه وب رنامه ریزی برای کاهش ریسک های مترتب و ارتقای شاخص های عملکردی و بهبود بهره وری شعبه یا دایره تحت نظارت

۸. تهیه و تنظیم آمار کارکرد شعبه یا دایره و تحلیل اطلاعات مربوط و ارائه گزارش به مراجع ذیربط

۹. برنامه ریزی به منظور تأمین امنیت شعب یا دایره اعم از نگهداری کلید و رمز صندوق‌های موجود در شعبه یا دایره، درب ورودی و ارائه پیشنهادهای مناسب به مراجع ذیربط

۱۰. بررسی مستمر فرآیندهای کاری و تحلیل بازخورد مشتریان و ارایه پیشنهاد لازم به واحدهای ستادی به منظور بهبود فرآیندها

۱۱. انجام امور مرتبط در چارچوب مصوبات و بخشنامه های ابلاغی

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات

گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی:

اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی، حسابداری، حسابداری مدیریت، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (اقتصاد اسلامی/ اقتصاد تجارت الکترونیک/ اقتصاد مالی اسلامی/ اقتصاد نظری/ بانکداری اسلامی)، فناوری اطلاعات و مدیریت، مالی، مالی (بانکداری)، مالیه و بانکداری اسلامی، مدیریت، مدیریت MBA، مدیریت MBA (همه گرایش ها)، مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی (همه گرایش ها)، مدیریت دولتی، مدیریت دولتی (همه گرایش ها)، مدیریت سازمان های دولتی- مالی و اقتصادی، مدیریت کسب و کار (MBA)، مدیریت مالی، مهندسی مالی

و یا گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی:

اقتصاد، اقتصاد اسلامی، امور شعب بانک، بانکداری اسلامی، حسابداری، حسابداری- دولتی، حسابداری- صنعتی، حسابداری- مالی، حسابداری امور مالی، حسابداری (همه گرایش ها)، علمی- کاربردی حسابداری، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (همه گرایش ها)، کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری مالی، کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی، کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری دولتی، کارشناسی حرفه ای مدیریت شعب بانک، کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری بانکی، کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار، مدیریت امور بانکی، مدیریت بازاریابی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولیت، مدیریت شعب بانک، مدیریت مالی، مهندسی مدیریت اجرایی

۲- مهارت‌ها

 • توانایی مدیریت منابع مالی (تجهیز و تخصیص)
 • تسلط بر قوانین و مقررات بانکی
 • توانایی مذاکره و برقراری ارتباط اثربخش

۳- دوره های آموزشی

 • تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
 • تفکر سیستمی
 • حقوق بانکی
 • مشتری مداری

۴- ویژگی های شخصیتی و رفتاری

تفکر تحلیلی و استنباطی، دقت نظر، درستکاری، سازگاری و انعطاف پذیری، روابط عمومی قوی، خودکنترلی، اعتماد به نفس، سعه صدر، رازداری

۵- سایر ویژگی‌ها

– متصدیان شغل کارشناس امور عملیاتی بانک ها با رعایت شرایط احراز مصوب و ضوابط مرتبط صرفاً می‌توانند به شغل کارشناس امور فنی بانکی یا کارشناس توسعه امور بانکی انتصاب یابند.

عنوان شغل: کارشناس امور فنی بانکی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده دار مطالعهُ برنامه ریزی و نظارت در زمینه فرآیندهای مورد عمل بانک می باشند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد. شاغلین این شغل در طبقا ۷ تا ۱۷ جدول حق شغل قرار می‌گیرند.

اهم وظایف و مسؤولیت‌ها:

۱. مطالعه و تجزیه و تحلیل طرح‌های توجیهی و اقتصادی و نحوه بکارگیری انواع ابزارهای تأمین مالی و عقود اسلامی برای مجریان طرح‌ها و تهیه و تنظیم گزارش های لازم

۲. بررسی پرونده های اعتباری و تعیین حد مجاز اعتباری واحدها و نظارت بر روند اعطای تسهیلات و ایفای تعهدات بانکی

۳. طراحی و بروزرسانی مدل کسب و کار و فرآیندهای بانکی

۴. ارایه پیشنهاد طراحی ساختار سازمانی بانک متناسب با شرایط محیط رقابتی و الزامات و استانداردهای داخلی و بین المللی

۵. محاسبه شاخص های مالی نظیر نسبت کفایت سرمایه، بهای تمام شده منابع مالی و خدمات بانک و تهیه و تدوین صورت‌های مالی بانک

۶. بررسی انواع ریسک های موجود در حوزه کاری و همچنین تطبیق ضوابط و دستورالعمل‌های بانک با قوانین و مقررات ملی و استانداردهای بین‌المللی و ارائه گزارش‌های لازم

۷. مطالبعه و تهیه پیش نویس دستورالعمل‌ها، آیین نامه ها، بخشنامه ها و فرآیندهای اجرایی بانک

۸. بررسی و مطالعه قراردادهای تأمین مالی عمومی، تسهیلات ارزی و همگون سازی شرایط ضمانت نامه های ارزی و اعتبارات اسنادی با الزامات قراردادهای تأمین مالی بانک های خارجی

۹. ارایه پیشنهاد برنامه‌های عملیاتی واحدهای ستادی و اجرایی و ارزیابی عملکرد واحدها به منظور تحقق اهداف تعیین شده و افزایش بهره وری سازمان

۱۰. تحلیل داده ها و ارائه گزارش های مورد نیاز واحدهای مختلف بانک

۱۱. مطالعه و بررسی لازم به منظور توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک و مدرن با بکارگیری تکنولوژی های روز دنیا

۱۲. تحلیل و توسعه شبکه ارتباطات مورد نیاز بانک

۱۳. انجام امور مرتبط در چارچوب مصوبات و بخشنامه های ابلاغی

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات

گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی:

حسابداری، حسابداری مدیریت، حسابرسی، حقوق، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق اقتصادی، حقوق بین الملل، حقوق تجارت الکترونیکی، حقوق تجارت بین الملل، حقوق تجاری اقتصادی بین المللی، حقوق دادرسی اداری، حقوق شرکت‌های تجاری، حقوق مالی، حقوق مالی- اقتصادی، علم اطلاعات و دانش شناسی (مدیریت اطلاعات)، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (برنامه ریزی سیستم های اقتصادی/ توسعه اقتصادی و برنامه ریزی)، مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری، مهندسی صنایع (همه گرایش ها)، مهندسی مالی

و یا گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی:

برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، حسابداری، حسابداری- حسابرسی، حسابداری- دولتی، حسابداری- صنعتی، حسابداری- مالی، حسابداری امور مالی، حسابداری (همه گرایش ها)، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (همه گرایش ها)، کارشناس حرفه ای حسابداری- حسابرسی، کارشناس حرفه ای مدیریت بورس، کارشناس حرفه ای حسابداری- حسابداری مالی، کارشناس حرفه ای حسابداری- حسابداری خدمت و تولیدات صنعتی، کارشناس حرفه ای حسابداری- حسابداری دولتی، کارشناس حرفه ای حسابداری- حسابداری بانکی، کارشناسی حرفه ای حقوق- حقوق ثبتی

۲- مهارت ها

 • توانایی گزارش نویسی
 • توانایی تحلیل مدل کسب و کار و فرآیندهای بانکی
 • توانایی تجزیه و تحلیل طرح های توجیهی و اقتصادی

۳- دوره های آموزشی

 • تفکر سیستمی، کار تیمی
 • هوش هیجانی
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی

۴- ویژگی های شخصیتی و رفتاری

تفکر تحلیلی و استنباطی، دقت نظر، ریزبینی، صبر و حوصله، خلاقیت و ابتکار، نوآوری، علاقمندی به مطالعه و پژوهش، سخت کوشی و پشتکار

۵- سایر ویژگی ها

– متصدیان شغل کارشناس امور فنی بانکی با رعایت شرایط احراز مصوب و ضوابط مرتبط صرفاً می توانند به شغل کارشناس امور عملیاتی بانک ها یا کارشناس توسعه امور بانکی یا کارشناس نظارت و برنامه ریزی امور بانکی انتصاب یابند.

عنوان شغل: کارشناس توسعه امور بانکی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن عهده دار کنترل و نظارت بر عملیات بانکی اعم از ارزی و ریالی هستند که در راستای تحقق اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های بانک و چارچوب اختیارات سازمانی انجام می‌گیرد. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد. شاغلین این شغل در طبقات ۹ تا ۱۴ جدول حق شغل قرار می‌گیرند.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

۱. شناسایی نقاط قوت و ضعف حوزه تحت سرپرستی و بررسی محیط پیرامونی به منظور آگاهی از فرصت‌ها و تهدیدها و همچنین انطباق آن با اهداف و سیاست های بانک

۲. مدیریت بهینه منابع مالی در اختیار در راستای ضوابط و مقررات ابلاغی

۳. پاسخگویی و ارائه گزارش های لازم در خصوص عملیات و فعالیت‌های حوزه تحت سرپرستی به مراجع ذیربط

۴. بازدید مستمر از حوزه تحت پوشش به منظور آگاهی از نحوه انجام فعالیت ها و رعایت دستورالعمل ها، ضوابط و رویه های ابلاغی و رفع مشکلات احتمالی

۵. بررسی عملکرد کارکنان حوزه تحت سرپرستی به منظور اظهارنظر یا ارائه پیشنهاد در زمینه ترفیع، تشویق، تنبیه، تغییر شغل، پاداش و سایر امور سازمانی کارکنان به مراجع ذیربط

۶. بررسی و کشف نقاط ضعف مقررات و ضوابط بانکی به منظور جلوگیری از فساد اداری

۷. تبیین سیاست‌ها، اهداف، برنامه های عملیاتی بانک، بخشنامه ها، دستورالعمل های ابلاغی

۸. انجام امور مرتبط در چارچوب مصوبات و بخشنامه‌های ابلاغی

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات

گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های تحصیلی:

مدیریت، مدیریت MBA، مدیریت MBA (همه گرایش ها)، مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی (همه گرایش‌ها)، مدیریت بازرگانی و بازرگانی بین‌المللی، مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین‌المللی (همه گرایش ها)، مدیریت دولتی، مدیریت دولتی (همه گرایش‌ها)، مدیریت سازمان‌های دولتی- مالی و اقتصادی، مدیریت صنعتی، مدیریت صنعتی (همه گرایش‌ها)، مدیریت کسب و کار (MBA)، مدیریت مالی

و یا گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی:

امور شعب بانک، کارشناسی حرفه ای مدیریت شعب بانک، مدیریت امور بانکی، مدیریت بازاریابی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریت شعب بانک، مدیریت صنعتی، مدیریت مالی، مهندسی مدیریت اجرایی

۲- مهارت ها

 • توانایی برنامه ریزی و تصمیم گیری
 • توانایی تشخیص گلوگاه های فساد در فرآیندهای بانک
 • توانایی مدیریت منابع مالی

۳- دوره های آموزشی

 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت زمان

۴. ویژگی های شخصیتی و رفتاری

تفکر سیستمی، تفکر تحلیلی و استنباطی، کل نگری، مسئولیت پذیری، تعهد کاری، روابط عمومی قوی، قاطعیت، سعه صدر، اعتماد به نفس، هوشمند

۵- سایر ویژگی ها

– متصدیان شغل کارشناسی توسعه امور بانکی با رعایت شرایط احراز مصوب و ضوابط مرتبط صرفاً می توانند به شغل کارشناسی امور فنی بانکی یا کارشناس نظارت و برنامه ریزی امور بانکی یا کارشناسی راهبری امور بانکی انتصاب یابند.

عنوان شغل: کارشناس نظارت و برنامه ریزی امور بانکی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن عهده دار برنامه ریزی و کنترل فرآیندها و فعالیت های مالی، اعتباری، ارزی، پشتیبانی، اداری بانک در استان/ منطقه و پیگیری بمنظور تحقق اهداف و اجرای سیاست های مصوب مدیریت بانک با رعایت ضوابط و در حدود اختیارات تعیین شده می باشند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد. شاغلین این شغل در طبقات ۱۳ تا ۱۵ جدول حق شغل قرار می گیرند.

اهم وظایف و مسؤولیت‌ها:

۱. بررسی اوضاع اقتصادی، اجتماعی و جایگاه شبکه بانکی در منطقه تحت مدیریت و ارائه راهکارها و پیشنهادهای مناسب به‌منظور ایجاد زمینه‌های لازم برای توسعه خدمات بانکی

۲. برنامه‌ریزی و سازماندهی منابع در اختیار به منظور افزایش و بهبود کیفیت خدمات و کاهش ریسک‌های مرتبط

۳. کنترل مستمر شاخص‌ها و نسبت‌های مالی مربوط به ترازنامه شعب تحت پوشش منطقه و اعمال تمهیدات لازم در جهت بهبود آن‌ها

۴. نظارت و ارزیابی مستمر بر عملکرد واحدهای تابعه، به منظور تعیین میزان انحراف از اهداف و برنامه‌های ابلاغی و ارائه راهکارهای لازم

۵. برنامه‌ریزی برای تأمین امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه در جهت بهبود و تسهیل در ارایه خدمات بانکی

۶. برنامه‌ریزی برای پیشگیری از وقوع بحران و انجام عملیات بازتوانی بعد از وقوع آن

۷. بررسی و رسیدگی به درخواست‌ها و شکایت‌های احتمالی و انتقادات و پیشنهادهای مشتریان

۸. ارایه راهکارهای مناسب به منظور تعامل با واحدهای ستادی و شعب بانک

۹. انجام امور مرتبط در چارچوب مصوبات و بخشنامه های ابلاغی

۱۰. ارایه گزارش های لازم به مراجع ذیربط

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات

گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی:

مدیریت، مدیریت MBA، مدیریت MBA (همه گرایش ها)، مدیریت اجرایی، مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی (همه گرایش ها)، مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی، مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی (همه گرایش ها)، مدیریت پروژه، مدیریت پروژه (تحقیق، توسعه و فناوری/ فناوری اطلاعات و ارتباطات)، مدیریت تکنولوژی، مدیریت دولتی، مدیریت دولتی (همه گرایش ها)، مدیریت سازمان های دولتی- مالی و اقتصادی، مدیریت صنعتی، مدیریت صنعتی (همه گرایش ها)، مدیریت کسب و کار، مدیریت کسب و کار (همه گرایش ها)، مدیریت کسب و کار (MBA)، مدیریت مالی، مدیریت نظارت و بازرسی

و یا گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی:

مدیریت اطلاعات و ارتباطات، مدیریت امور بانکی، مدیریت بازاریابی ، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت دولتی، مدیریت شعب بانک، مدیریت صنعتی، مدیریت مالی، مهندسی مدیریت اجرایی

۲- مهارت‌ها

 • توانایی بازاریابی
 • توانایی مدیریت منابع مالی (تجهیز و تخصیص)
 • توانایی مدیریت ریسک

۳- دوره های آموزشی

 • مدیریت مالی
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 • مدیریت انگیزش

۴. ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

تفکر سیستمی، تفکر تحلیلی  و استنباطی، کل نگری، مسئولیت پذیری، قاطعیت، اعتماد به نفس، جسارت، هوشمند

۵. سایر ویژگی ها

– متصدیان شغل کارشناس نظارت و برنامه ریزی امور بانکی با رعایت شرایط احراز مصوب و ضوابط مرتبط صرفاً می‌توانند به شغل کارشناس توسعه امور بانکی یا کارشناس راهبری امور بانکی انتصاب یابند.

6 دیدگاه

 1. با مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران،استخدامی سال ۸۵،با احتساب دو سال سربازی دارای ۱۸ سال سابقه کاری هنوز پشت باجه و تحویلدار،در صورتی که همکار دیپلم ردی داریم تا چند سال پیش پیشخدمت بود و الان به صرف داشتن چند سال سابقه بیشتر در بخش اعتبارات مشغول بکار میباشد،اندکی تفکر…..

 2. سلام با توجه به اینکه شغل بانکدار که به عنوان پیشانی بانک محسوب می شود و بیشترین انرژی باید صرف رضایت مشتری و بیشترین عملیات بانکی را متقبل می شود و فرسودگی بیشتری دارند باید نسبت به تشویق وارتقا آنها اقدام شود و نیروی جوان بکار گرفته شود واز تجربیات کارمندان با تجربه استفاده شود .پس بیشتر از بیست سال نگه داشتن همکاران در پست بانکدار باجه جایز نیست و دور از انصاف است ..

 3. همه کارو دادن بانکدار با حقوق کمتر کدوم نوابغی همچین تصمیمی گرفتن که یه کارمند توساعت اداری هم پول دریافت و پرداخت کنه هم مطالبات وصول کنه و هم خوش رو باشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام