کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

شغل اختصاصی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی

شغل اختصاصی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۹ بنا به پیشنهاد شماره ۹۸۱۰۰۲۷۸۶ مورخ ۲/۴/۱۳۹۹ آن سازمان و سایر مکاتبات مرتبط و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های ۱ و ۲ بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری شغل کارشناس امور اموال تملیکی را به شرح پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) به عنوان شغل اختصاصی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تلقی نمود.

شایان ذکر است رعایت مفاد بخشنامه شماره ۹۶۲۲۰۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ این سازمان از تاریخ ابلاغ مشاغل اختصاصی یاد شده الزامی است.

عنوان شغل: کارشناس امور اموال تملیکی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها عهده‌دار برنامه‌ریزی، اقدام و نظارت در زمینه جمع‌آوری، نگهداری، ارزیابی، بازاریابی، فروش، انتقال و یا سرپرستی و بهره‌برداری از اموال منقول و غیرمنقولی هستند که به موجب قوانین و مقررات مربوطه تحت تملک، تصرف، توقیف و یا مدیریت دولت قرار می‌گیرد. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

۱. برنامه‌ریزی برای جمع آوری و ساماندهی مناسب (اعم از نگهداری، فروش، بهره برداری و نظایر آن) اموال مشمول که بر اساس قوانین و مقررات مربوطه در حیطه اختیارات سازمان قرار دارند.

۲. تدوین پیش نویس دستورالعمل ها و ضوابط مرتبط با اموال مشمول

۳. انجام اقدامات لازم برای جمع آوری، تصرف و تملک اموال تملیکی بر مبنای مجوزهای صادره از جانب مراجع ذیصلاح

۴. طبقه‌بندی، کدگذاری، نگهداری (انبارداری) و حفاظت مناسب از کالاهای مشمول سازمان در انبارها

۵. برررسی و ارزیابی وضعیت عرضه و تقاضا و قیمت اموال مشمول در بازار و انجام اقدامات لازم برای تعیین ارزش و قیمت‌گذاری مناسب آنها با استفاده از کارشناسان متخصص و با همکاری مراجع ذیربط

۶. بازاریابی، انجام تبلیغات و سایر اقدامات لازم به منظور عرضه عمومی و رقابتی بخشی از اموال مشمول که باید به فروش برسند

۷. انجام امور مربوط به فروش، انتقال و واگذاری اموال مشمول در چارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط

۸. انجام امور مربوط به سرپرستی و بهره‌برداری مناسب از املاک، مستغلات و سایر اموال مشمول حسب مورد

۹. جمع‌آوری، ثبت به روزرسانی اطلاعات مربوط به کلیه کالاها و اموال مشمول در سامانه‌های اطلاعاتی ذیربط

۱۰. انجام اقدامات لازم برای آزادسازی وثایق و تضامین، رفع توقیف و استرداد اموال تملیکی بعد از صدور مجوز لازم از سوی مراجع قانونی و قضایی ذی‌صلاح

۱۱. پیگیری مطالبات ناشی از فروش اموال مشمول و واریز آنها به خزانه و تسویه نهایی با خریداران

۱۲. انجام اقدامات لازم به منظور انهدام کالاهای فاسد، غیرقابل مصرف، غیراستاندارد و یا مغایر با شئونات فرهنگی جامعه از میان اموال مشمول

۱۳. نظارت بر نحوه جمع آوری، نگهداری، ارزیابی، فروش و واگذاری اموال مشمول و ایفای تعهدات خریداران

۱۴. تنظیم و ارائه گزارش‌های لازم به مراجع ذی‌ربط

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات

دارا بودن گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های تحصیلی:

مدیریت بازرگانی (همه گرایش‌ها)، مالی (همه گرایش‌ها)، مدیریت مالی، مدیریت دولتی (بودجه و مالیه عمومی/ مدیریت مالی)، مدیریت (MBA) (مدیریت مالی/ اقتصاد مدیریت)، مدیریت سازمان‌های دولتی (مالی و اقتصادی)، مدیریت نظارت و بازرسی، MBA مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین‌المللی (همه گرایش‌ها)، مدیریت صنعتی (مالی)، مدیریت کسب و کار (مالی)، مدیریت کسب و کار (MBA) (مالی)، مدیریت اجرائی، مدیریت اجرایی (همه گرایش‌ها)، معارف اسلامی و مدیریت (مالی/ بازرگانی)، علوم اقتصادی (برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی/ توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی/ اقتصاد مالی اسلامی/ اقتصاد و تجارت الکترونیک)، اقتصاد مسکن، اقتصاد اسلامی، معارف اسلامی و اقتصاد، برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، اقتصاد و تجارت الکترونیک، حسابداری، حسابداری بخش  عمومی، حسابداری مدیریت، حقوق اقتصادی- حقوق مالی- اقتصادی، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق اسناد تجاری، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق شرکت‌های تجاری، حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی، حقوق تجارت و بین‌المل، معارف اسلامی و حقوق، حقوق دادرسی اداری، معارف اسلامی و حقوق (حقوق عمومی)، علوم قضایی (حقوق تجارت/ حقوق ثبت)

و یا گواهینامه کارشناسی در یکی رشته‌های تحصیلی:

مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت بازاریابی، مدیریت دولتی، معارف اسلامی و مدیریت، امور گمرکی، مدیریت امور گمرکی، مدیریت (گمرکی)، اقتصاد، اقتصاد (همه گرایش‌ها)، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (همه گرایش ها)، معارف اسلامی و اقتصاد، اقتصاد اسلامی، حسابداری، امور مالی، حسابداری، حسابداری (همه گرایش‌ها)، حقوق، معارف اسلامی و حقوق، کارشناسی حرفه‌ای حقوق اداری، کارشناسی حرفه‌ای حقوق- حقوق ثبتی، کارشناس حرفه‌ای امور گمرکی، علمی- کاربردی حسابداری، کارشناسی حرفه‌ای حسابداری- حسابداری مالی، کارشناس حرفه‌ای حسابداری- حسابداری دولتی، کارشناس حرفه‌ای حسابداری- حسابداری مالیاتی

۲- مهارت‌ها

  • توانایی درک و تحلیل سازو کارهای بازار
  • توانایی استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی مالی و اقتصادی
  • توانایی برقراری ارتباط مؤثر

۳- دوره‌های آموزشی

  • قوانین و مقررات مرتبط با فروش و واگذاری اموال تملیکی
  • اصول بازاریابی و مدیریت فروش اموال
  • نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای فروش

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

مشارکت‌جویی، صبر و حوصله، دقت نظر، درستکاری، امانت‌داری، عزت نفس، هوشمند، روابط عمومی قوی

۵- سایر ویژگی‌ها

آمادگی برای انجام مأموریت‌های کاری متعدد در مناطق گوناگون کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام