کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

مشاغل اختصاصی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مشاغل اختصاصی وزارت امور اقتصادی و دارایی

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۰۴/۰۵۱۴۰۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۰۵۵۷/۲۱ مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۹ آن وزارت و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های (۱) و (۲) بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاح و بازنگری مشاغل اختصاصی کارشناسی راهبری اقتصادی، کارشناس امور شرکت‌های دولتی و ذیحساب (موضوع ابلاغیه شماره ۸۰۹۹۰۹ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۵) با توجه به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) در وزارت مزبور موافقت نمود.

عنوان شغل: کارشناس راهبری اقتصادی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار انجام اقدامات لازم جهت مطالعه، تنظیم، اجرا و ارزیابی خط‌مشی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، پولی، مالی، ارزی و محیط کسب و کار کشور، طرح‌ها و برنامه‌های ناظر بر ایجاد ثبات، هماهنگی و بهبود مستمر در امور مالی و اقتصادی و نیز تعامل اقتصادی با سایر کشورها و نهادهای بین المللی می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

مشاغل اقتصاد 1-1

۲- مهارت‌ها

 • توانایی تحلیل و تفسیر اطلاعات اقتصادی
 • تسلط بر قوانین و مقررات مرتبط با حوزه اقتصاد کشور
 • توانایی تنظیم گزارش‌های مالی و اقتصادی
 • توانایی مطالعه متون تخصصی لاتین

۳- دوره‌های آموزشی

 • مبانی و اصول سیاستگذاری اقتصادی
 • کاربرد نرم‌افزارهای تخصصی در حوزه اقتصاد
 • فنون تحلیل و ارزیابی برنامه‌های اقتصادی

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

تفکر تحلیلی و استنباطی، تفکر سیستمی، دقت نظر، خلاقیت و ابتکار، مسئولیت پذیری

عنوان شغل: کارشناس امور شرکت‌های دولتی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن‌ها عهده‌دار مطالعه، بررسی، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، بودجه، قوانین و مقررات بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و تنظیم و ارائه گزارش‌های مرتبط با عملکرد آنها و نیز انجام اقدامات لازم به عنوان نماینده صاحب سهم دولت در دستگاه‌های مزبور می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

مشاغل وزارت اقتصاد

۲- مهارت‌ها

 • تسلط به فنون ارزیابی و تحلیل عملکرد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی
 • توانایی تنظیم گزارش‌های اقتصادی و صورت‌های مالی
 • تسلط به فنون حسابرسی مالی
 • توانایی کار با نرم‌افزارهای تخصصی حوزه مالی
 • توانایی مطالعه متون تخصصی لاتین

۳- دوره‌های آموزشی

 • آشنایی با قوانین و مقررات بانکی، بیمه‌ای، مالی- محاسباتی و قانون تجارت
 • آشنایی با استانداردهای حسابداری و حسابرسی
 • آشنایی با صورت‌های مالی بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولی و توانایی تحلیل این صورت‌ها
 • آشنایی با قوانین و ضوابط شورای پول و اعتبار و شورای عالی بیمه

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

تفکر تحلیلی و استنباطی، کل نگری، ریزبینی و دقت نظر، مسئولیت پذیری و تعهد کاری، امانت‌داری

عنوان شغل: ذیحساب

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار تطبیق و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور در دستگاه‌های اجرایی محل مأموریت می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

مشاغل اقتصاد 1

۲- مهارت‌ها

 • توانایی تنظیم و نگهداری حساب‌ها و اسناد مالی
 • توانایی کار با نرم‌افزارهای تخصصی مالی و حسابداری بخش عمومی
 • توانایی تحلیل و ارزیابی گزارش‌ها و صورت‌های مالی

۳- دوره‌های آموزشی

 • نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی
 • قانون محاسبات عمومی کشور
 • قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقات بعدی آن
 • قانون برگزاری مناقصات

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

دقت نظر، قانونمندی، عزت نفس، امانت داری، درستکاری، آراستگی، صبر و حوصله، تفکر تحلیلی و استنباطی، تفکر سیستمی، خودکنترلی، استقلال نظر، خلاقیت و نوآوری، آینده نگری

۵- سایر ویژگی‌ها

برای تصدی پست معاون ذیحساب دارا بودن حداقل ۴ سال تجربه در مشاغل «حسابدار»، «حسابرس»، «کارشناس برنامه و بودجه» و «کارشناس امور مالی» و یا سایر مشاغل مرتبط با حوزه مالی و برای تصدی پست ذیحساب حداقل ۶ سال تجربه در مشاغل مذکور الزامی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام