کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

مشاغل اختصاصی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

مشاغل اختصاصی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (نامه شماره ۳۱۲۴۳۰ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور)

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۲۱/۳۰/۹۷ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۷ آن سازمان و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های ۱ و ۲ بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل خبرنگار، کارشناس امور خبری، کارشناس عکس و فیلم خبری و کارشناس امور محصولات رسانه‌ای را با توجه به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) بعنوان مشاغل اختصاصی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران تلقی نمود.

شایان ذکر است رعایت مفاد بخشنامه شماره ۹۶۲۲۰۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ این سازمان از تاریخ ابلاغ مشاغل اختصاصی یاد شده الزامی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام