کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

مشاغل اختصاصی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

مشاغل اختصاصی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (نامه شماره ۱۴۴۹۵۱ مورخ ۵/۷/۱۳۹۴ سازمان اداری و استخدامی کشور)

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۹/۶/۱۳۹۴ بنا به پیشنهاد شماره ۸۴۲۰۸/۸۳ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴ آن سازمان و به استناد ماده (۷۰) و ردیف های (۱) و (۲) جزء «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل زیر را با عنایت به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) به عنوان مشاغل اختصاصی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تصویب نمود.

همچنین مقرر گردید کارمندانی که تا تاریخ تصویب مشاغل اختصاصی سازمان بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت داشته و حداقل ۴ سال تجربه در شغل کارشناس امور فرهنگی را داشته باشند لکن از حیث مدرک تحصیلی واجد شرایط احراز نیستند مشروط به طی دوره های آموزشی پیش بینی شده در مشاغل زیر و کسب موفقیت در آزمون مهارت‌های مربوط به پست‌های قابل تخصیص به این مشاغل منصوب گردند.

ردیف عنوان شغل
۱ کارشناس توسعه روابط فرهنگی
۲ کارشناس مطالعات و برنامه‌ریزی روابط فرهنگی
۳ کارشناس تبلیغات دینی گفت‌وگوی ادیان
۴ کارشناس ترویج زبان و ادبیات فارسی

دانلود فایل کامل شناسنامه مشاغل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام