کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

مشاغل اختصاصی سازمان تبلیغات اسلامی

مشاغل اختصاصی سازمان تبلیغات اسلامی (نامه شماره ۱۵۷۸۲۷۴ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور)

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۳۶۷/۱۹۶ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۶ آن سازمان و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های (۱) و (۲) بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل کارشناس برنامه‌ریزی تبلیغ معارف اسلامی و کارشناس امور تشکل‌های دینی را با عنایت به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) به عنوان مشاغل اختصاصی آن سازمان تلقی نمود.

شایان ذکر است از تاریخ ابلاغ مشاغل اختصاصی یاد شده رعایت مفاد بخشنامه شماره ۹۶۲۲۰۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ این سازمان الزامی می‌باشد.

ردیف عنوان شغل
1 کارشناس برنامه‌ریزی تبلیغ معارف اسلامی
2 کارشناس امور تشکل‌های دینی

عنوان شغل: کارشناس برنامه‌ریزی تبلیغ معارف اسلامی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار برنامه‌ریزی امور مرتبط با احیاء و اشاعه اسلام ناب محمدی (ص)، تبلیغ و ترویج معارف و اخلاق اسلامی در میان مردم به ویژه نسل جوان و هم‌چنین شناسایی، پیش‌گیری و مقابله با توطئه‌های دینی و تبلیغی بیگانگان و انواع تفکرات الحادی و انحرافی می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها

۱- تدوین و پیشنهاد سیاست‌ها و برنامه‌های کلان و عملیاتی برای تبلیغ و ترویج معارف اسلامی در جامعه

۲- پژوهش و شناسایی مؤثرترین روش‌ها و ابزارهای فرهنگی و تبلیغی برای گسترش معارف و اخلاق اسلامی

۳- بررسی و شناسایی مسائل و نیازهای دینی و تبلیغی جامعه اسلامی و الزامات تبلیغی مناطق گوناگون کشور

۴- تدوین و پیشنهاد ضوابط و مقررات مرتبط با حوزه تبلیغات اسلامی بر اساس سیاست‌های کلی نظام و سایر اسناد بالادستی

۵- انجام اقدامات لازم برای تبیین و تعمیق معارف و ارزش‌های اسلامی و نیز مواضع اصولی جمهوری اسلامی بر عموم مردم و به‌ویژه جوانان

۶- تدوین و ارائه چهارچوب‌ها و شاخص‌های محصولات فرهنگی و هنری مطلوب در رستای ارائه الگوی مناسب به هنرمندان متعهد و انقلابی

۷- برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای اعزام مبلغ به نقاط مختلف کشور حسب نیاز به صورت مقیم یا مقت

۸- برنامه‌ریزی و انجام اقدامت لازم برای ارتقاء سطح آگاهی و بینش دینی آحاد مردم برای مواجهه استدلالی و منطقی با انواع شبهات و پدیده‌های ضد اسلامی

۹- برنامه‌ریزی، نظارت و انجام امور مربوط به گردهمایی‌ها، جشنواره‌ها، یادواره‌ها و نمایشگاه‌های مردمی و تخصصی برای ترویج و تبلیغ ارزش‌ها و سنت‌های اصیل اسلامی

۱۰- انجام اقدامات لازم برای تدوین و اجرای مناسب برنامه‌های آموزشی تخصصی دینی در مراکز آموزش عالی کشور

۱۱- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای ایجاد تعامل مؤثر میان صاحب نظران حوزه معارف دینی و مبلغان و پیش‌بینی سازوکار مناسب برای انتقال آراء و تجارب مفید میان دست‌اندرکاران امور دینی

۱۲- تنظیم و ارائه گزارشات لازم به مراجع ذیربط

شرایط احراز

۱- تحصیلات و معلومات

دارا بودن گواهینامه دکترا در یکی از رشته‌های تحصیلی:

فرهنگ و ارتباطات، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد، مدرسی معارف اسلامی (همه گرایش‌ها)، الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی- ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی- تاریخ و تمدن ملل اسلامی، الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی، کلام شیعه (امامت)، کلام امامیه، کلام اسلامی، کلام (همه گرایش‌ها)، ادیان ابراهیمی، ادیان غیرابراهیمی (ادیان ایرانی)، ادیان و عرفان، تاریخ و تمدن ملل اسلامی، تاریخ فرهنگ و تمدنن ایران دوره اسلامی، تاریخ تمدن اسلامی، تاریخ (تاریخ اسلام/ تاریخ ایران بعد از اسلام/ تاریخ ایران قبل از اسلام)، تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت (ع]، تاریخ تشیع، تاریخ تشیع اثنی عشری، تاریخ معاصر جهان اسلام، تاریخ انقلاب اسلامی، علوم و معارف نهج البلاغه، عرفان و حکمت اسلامی، فقه و معارف اسلامی (همه گرایش ها)، فقه و مبانی حقوق و اندیشه های امام خمینی(ره)، فقه اسلامی، فقه سیاسی (فقه جامعه شناسی سیاسی)، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه اسلامی، فلسفه تحلیلی، فلسفه سیاسی اسلامی، مدیریت راهبردی فرهنگ، سیاست‌گذاری فرهنگی، مدیریت راهبردی، فرهنگ و رسانه، مدیریت رسانه‌ای، تصوف و عرفان اسلامی، عرفان اسلامی، عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (س)، دانش اجتماعی مسلمین، اندیشه معاصر مسلمین، سیره پیامبر اعظم (ص)، شیعه‌شناسی، علوم اسلامی (علوم قرآنی و حدیث/ فلسفه کلام اسلامی)، علوم حدیث تطبیقی، علوم قرآن و حدیث، قرآن و علوم (علوم اجتماعی/ علوم تربیتی/ تاریخ)، قرآن و مستشرقان (همه گرایش‌ها)، مذاهب اسلامی- تقریب، مطالعات تطبیقی مذهب اسلامی، فلسفه دین، فلسفه (فلسفه دین)، دین پژوهی، فلسفه اخلاق، فلسفه اخلاق تطبیقی، مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی (همه گرایش‌ها)، آینده پژوهی و گواهینامه سطح (۴) دروس حوزوی

و یا گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی:

توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی (همه گرایش ها)، معارف اسلامی و تبلیغ، تبلیغ و ارتباطات، تبلیغ و ارتباطات فرهنگی، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد، مدرسی معارف اسلامی (همه گرایش ها)، الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی- ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی- تاریخ و تمدن ملل اسلامی، الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی، الهییات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی، کلام شیعه، کلام اسلامی، کلام امامیه، شیعه شناسی (همه گرایش‌ها)، اهل بیت شناسی، پیامبر شناسی، علوم تربیتی (تربیت دینی)، مذاهب اسلامی، مطالعات اسلامی، معرفت شناسی اسلامی، علوم حدیث (همه گرایش ها)، علوم قرآن و حدیث، معارف قرآن، علوم و معارف قرآن (تفسیر اجتماعی)، تفسیر و علوم قرآن، علوم قرآن، علوم قرآنی- علوم قرآ«، علوم قرآنی- تفسیر قرآن مجید، علوم قرآنی (همه گرایش‌ها)، جامعه شناسی انقلاب اسلامی، اخلاق (همه گرایش ها)، زیست اخلاق اسلامی، تربیت اخلاقی، تاریخ اهل بیت (ع)، تاریخ و تمدن ملل اسلامی، تاریخ اسلام، تاریخ انقلاب اسلامی، تاریخ تشیع، مطالعات تاریخ تشیع، تاریخ تمدن اسلامی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، مطالعات فرهنگی، مطالعات فرهنگی و رسانه، اندیشه سیاسی اجتماعی معاصر، اندیشه سیاسی در اسلام، ادیان ابراهیمی، علوم و معارف نهج البلاغه، امام شناسی و معارف ائمه «ع»، دین شناسی دین و رسانه، ادیان غیرابراهیمی، مدیریت راهبردی فرهنگ، اخلاق اسلامی (همه گرایش‌ها)، ارتباطات اجتماعی (تبلیغات فرهنگی)، معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، جامعه شناسایی فرهنگ، ارتباطات فرهنگی، نهج البلاغه (همه گرایش ها)، عرفان و حکمت اسلامی، عرفان اسلامی، فقه و معارف اسلامی (همه گرایش ها)، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی، تصوف و عرفان الامی، دانش اجتماعی مسلمین، فلسفه اسلامی، شناخت اندیشه های امام خمینی (ره) و گواهینامه سطح (۳) دروس حوزوی

و یا گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی:

الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی- ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی، الهیات و معارف اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی، الهیات و معارف اسلامی- تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی، الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی- فقه و حقوق اسلامی، آموزش الهیات و معارف اسلامی، فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه و عرفان اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی، معارف اسلامی، معارف اسلامی (همه گرایش‌ها)، معارف اسلامی و کلام، معارف اسلامی و اخلاق، معارف اسلامی و ادیان، معارف اسلامی و فلسفه، معارف اسلامی و تاریخ، فقه و معارف اسلامی، فرهنگ  و معارف اسلامی، معارف اسلامی و جغرافیای فرهنگی، معارف اسلامی و مطالعات اجتماعی، معارف اسلامی و جامعه شناسی، معارف اسلامی و علوم تربیتی، معارف اسلامی و مدیریت، معارف اسلامی و علوم قرآنی، علوم قرآن و حدیث، معارف قرآن کریم، علوم و معارف قرآن، علوم قرآنی- علوم قرآن مجید، علوم قرآنی- تفسیر قرآن مجید، علوم حدیث، علوم اسلامی، علوم اسلامی (جامعه شناسی)، علوم و معارف دفاع مقدس، تبلیغ در حج و زیارت، کلام اسلامی، مدیریت تبلیغات (همه گرایش ها)، تاریخ اسلام، تاریخ و تمدن ملل اسلامی، ادیان و مذاهب، ادیان و عرفان، شیعه شناسی، کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی- دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی، کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات فرهنگی، کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی فعالیت های قرآنی و مذهبی، کارشناسی حرفه ای تبربیت مبلغ قرآن کریم، کارشناسی حرفه ای مروج اندیشه و تربیت اسلامی، تربیت مروج سیاسی و گواهینامه سطح (۲) دروس حوزوی

۲- مهارت‌ها

– توانایی درک و تحلیل مسائل فرهنگی و دینی

– توانایی تعامل و برقراری ارتباط مؤثر

– تسلط به یک زبان خارجی با اولویت عربی

۳- دوره‌های آموزشی

– آشنایی با اصول و کلیات ادیان، مذاهب و مکاتب گوناگون

– آشنایی با روش‌های تبلیغ و گفتمان دینی و فرهنگی

– آشنایی با قوانین و مقررات سازمان تبلیغات اسلامی

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفترای

تفکر تحیلیل و استنباطی، تفکر سیستمی، کل نگری، خلاقیت و ابتکار، انتقادپذیری، مشارکت جویی

۵- سایر ویژگی ها

آمادگی برای انجام مسافرت‌ها و مأموریت‌های طولانی

عنوان شغل: کارشناس امور تشکل‌های دینی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار برنامه‌ریزی، نظارت و اقدام در زمینه ایجاد، سامان‌دهی و بهسازی مجامع و تشکل‌های دینی و مذهبی در کشور برای گسترش کمی و کیفی تبلیغات دینی و برانگیختن مشارکت و همراهی آحاد مردم در مسیر تحقق اهداف و مبانی اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها

۱- سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدام برای گسترش فعالیت اشخاص و گروه های تأثیرگذار فرهنگی و هنری در زمینه امور دینی و ارائه تسهیلات و امکانات لازم برای عرضه آنار دینی آن

۲- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در خصوص تأسیس و گسترش مراکز، مؤسسات فرهنگی و هنری، نهادهای مردمی، کانون‌ها، هیئات و انجمن های قرآنی، دینی و اسلامی در سطح کشور

۳- هدایت، نظارت و عندالاقتضاء پشتیبانی فعالیت‌های تبلیغاتی و شعائر مذهبی مدرم در جهت تطابق با مبانی و اهداف اسلام و انقلاب اسلامی

۴- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای تأسیس، توسعه و تجهیز کتابخانه در مساجد، حسینیه ها، مراکز آموزش عالی، تحقیقاتی و نیز مراکز اسلامی و فرهنگی

۵- انجام اقدامات لازم برای جلب مشارکت و هدایت همکاری‌های مردمی در زمینه تعمیق و گسترش هنجارها و ارزش های اسلام و انقلاب اسلامی

۶- برنامه ریزی و نظارت در زمینه چاپ و نشر قرآن کریم در کشور

۷- تدوین برنامه های تبلیغی و آموزشی برای مسئولین و دست اندرکاران اداره هیئت های مذهبی و مجامع اسلامی

۸- برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی در خصوص عملکرد تشکل های دینی و قرآنی کشور به منطور اصلاح روش های انجام کار، بهره گیری از فنآوری های نوین و بهبود نتایج فعالیت ها

۹- ابلاغ مصوبات و احکام اداری سازمان به مسئولین تشکل های دینی بر اساس خط مشی های تعیین شده

۱۰- بررسی، مطالعه و ارائه راهکارای اجرایی برای برگزاری مطلوب انواع آیین ها و مراسم های دینی و مذهبی در کشور

۱۱- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای افزایش حضور و مشارکت کمی و کیفی مردم در کلیه مراسم های ملی و مذهبی کشور

۱۲- جمع آوری و تحلیل نظرها و دیدگاه های مردم، نخبگان و رسانه ها در زمینه فعالیت های تبلیغی و فرهنگی تشکل های دینی و مذهبی کشور و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها

۱۳- تنظیم و ارائه گزارشات لازم به مراجع ذیربط

شرایط احراز

۱- تحصیلات و معلومات

دارا بودن گواهی نامه دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:

علوم ارتباطات، فرهنگ و ارتباطات، مدرسی معارف اسلامی (مبانی نظری اسلام/ انقلاب اسلامی)، فقه سیاسی (فقه جامعه شناسی سیاسی)، فقه و مبانی حقوق و اندیشه های امام خمینی (ره)، قرآن و علوم (علوم اجتماعی/ علوم سیاسی/ مدیریت)، فلسفه سیاسی اسلامی، اندیشه معاصر مسلمین، دانش اجتماعی مسلمین، جمعیت شناسی، مردم شناسی، مدیریت راهبردی فرهنگ، سیاست گذاری فرهنگی، مدیریت سازمان های دولتی ایران (همه گرایش ها)، مدیریت راهبردی، مدیریت دولتی (تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی/ مدیریت منابع انسانی/ رفتار سازمانی)، جامعه شناسی (جامعه شناسی فرهنگی/ جامعه شناسی گروه های اجتماعی/ جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران)، مطالعات اسلامی ایرانی پیشرفت، مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی (همه گرایش ها)، جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی (سیاست گذاری عمومی/ جامعه شناسی سیاسی/ مسائل ایران)، آینده پژوهی و گواهینامه سطح (۴) دروس حوزوی

و یا گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های تحصیلی:

تبلیغ و ارتباطات فرهنگی، تبلیغ و ارتباطات، توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی (همه گرایش ها)، ارتباطات فرهنگی، معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات اجتماعی (تبلیغات فرهنگی/ تحقیق در ارتباطات اجتماعی)، ارتباطات (حج و زیارت)، مطالعات فرهنگی، مطالعات فرهنگی و رسانه، جامعه شناسی، مردم شناسی، جمعیت شناسی، مطالعات جوانان، علوم اجتماعی (همه گرایش‌ها)، جامعه شناسی فرهنگ، جامعه شناسی انقلاب اسلامی، دانش اجتماعی مسلمین، جغرافیای سیاسی، اندیشه سیاسی- اجتماعی معاصر، اندیشه سیاسی در اسلام، مدیریت راهبردی فرهنگ، علوم و معارف اسلامی (تفسیر اجتماعی)، نهج البلاغه (اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی)، اسلام و ران شناسی اجتماعی، شناخت اندیشه های امام خمینی (ره)، مدیریت اماکن متبرکه مذهبی، مدیریت سازمان های دولتی (همه گرایش ها)، مدیریت منابع انسانی (مدیریت استراتژیک منابع انسانی/ مدیریت منابع انسانی اسلامی)، مدیریت دولتی (توسعه منابع انسانی/ مدیریت نیروی انساین/ طراحی سازمان های دولتی/ تشکیلات و روش ها/ خط مشی گذاری عمومی/ مدیریت رفتار سازمانی/ مدیریت تحول)، مدرسی معارف اسلامی (مبانی نظری اسلام/ انقلاب اسلامی)، معارف اسلامی و مدیریت، معارف اسلامی و مدیریت (مدیریت دولتی و سیاست گذاری عمومی)، مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی، مدیریت سیاست گذاری عمومی و گواهینامه سطح (۳) دروس حوزوی

و یا گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی:

مدیریت تبلیغات (فرهنگی)، معارف اسلامی (تبلیغ و ارتباطات/ مطالعات اجتماعی/ مردم شناسی)، تبلیغ در حج و زیارت، روابط عمومی، جامعه شناسی، علوم اجتماعی (ارتباطات اجتماعی/ برنامه ریزی اجتماعی)، علوم اسلامی (جامعه شناسی)، فرهنگ و معارف اسلامی، معارف اسلامی و جغرافیای فرهنگی، معارف اسلامی و مطالعات اجتماعی، معارف اسلامی و جامعه شناسی، معارف اسلامی و علوم سیاسی، معارف اسلامی و مدیریت، مدریت امور فرهنگی، مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت دولتی، کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات فرهنگی، کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی- دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی، کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی فعالیت های قرآنی و مذهبی، کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی فرهنگی، کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی- ارزیابی فرهنگی، کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی- امور همایش ها و جشنواره ها، کارشناس حرفه ای روابط عمومی- رفتار اجتماعی و افکار سنجی- تربیت مروج سیاسی، کارشناس حرفه ای مروج اندیشه و تربیت اسلامی و گواهینامه سطح (۲) دروس حوزوی

۲- مهارت‌ها

– تسلط بر اصول و مبانی دینی

– توانایی تعامل و برقراری ارتباط مؤثر

– توانایی سخنرانی، بحث و مذاکره

۳- دوره‌های آموزشی

– آشنایی با اصول و روش‌های برنامه ریزی فرهنگی

– آشنایی با روش‌های تأسیس و سامان دهی تشکل ها

– آشنایی با ضوابط ارزیابی عملکرد تشکل های دینی و مذهبی

۴- ویژگی های شخصیتی و رفتاری

تفکر سیستمی، تفکر تحلیلی و استنباطی، خلاقیت و ابتکار، موفقیت طلبی، صبر و حوصله، روابط عمومی قوی، خوش رویی و حسن خلق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام