کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

ضوابط اجرایی رسته فنی و مهندسی (به همراه شرح رشته‌های شغلی)

ضوابط اجرایی رسته فنی و مهندسی (به همراه شرح رشته‌های شغلی) (بخشنامه شماره ۸۷۱۴۹/۱۸۰۲ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

ضوابط اجرایی رسته فنی و مهندسی

از تاریخ ابلاغ این اصلاحیه در استخدام، انتصاب و ارتقای گروه مشمولین رسته فنی و مهندسی، رعایت آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل، شرایط احراز رشته‌های شغلی، موارد ذیل و سایر مقررات مربوط الزامی است.

۱- روند ارتقای گروه مستخدمین مشمول این رسته از لحاظ تجربی در کلیه رشته‌های شغلی به جز آن تعداد از رشته‌های شغلی که دارای روند ارتقای گروه مجزا و جدول خاص در ذیل شرایط احراز رشته‌های شغلی ذیربط می‌باشند، با رعایت کلیه مقررات مربوط طبق جدول ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی طرح صورت می‌پذیرد.

۲- ادامه خدمت و ارتقای گروه مستخدمینی که تا تاریخ ابلاغیه این رسته طبق ضوابط قبلی در مشاغل تخصیص یافته در رشته های شغلی ذیربط به خدمت اشتغال داشته‌اند و به موجب اصلاحات به عمل آمده واجد شرایط محسوب نمی‌شوند، در همان شغل و یا سایر مشاغل همسطح تخصیص یافته در همان رشته شغلی بلامانع می‌باشد.

۳- دوره بلند مدتی که با مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) اجرا شده است نیز به شرایط اراز رشته های شغلی مندرج در گواهینامه‌های مربوط اضافه می شود.

۴- از تاریخ ابلاغ این مصوبه رشته های شغلی کمک هواشناس، تکنیسین تأسیسات هواشناسی، تکنیسین الکترونیک هواپیمایی، تکنیسین ارتباطات هواپیمایی، تکنیسین مراقب پرواز، تکنیسین هواپیما، تکنیسین امور عمومی هواپیما، تکنیسین ایمنی زمینی هواپیما، تکنیسین راه و ساختمان، تکنیسین معماری داخلی، تکنیسین برق، تکنیسین تأسیسات، تکنیسین آتش نشانی، تکنیسین تجهیزات پزشکی، تکنیسین مکانیک، تکنیسین ارتباطات و مخابرات، تکنیسین فنی وسایل سمعی و بصری، تکنیسین و متصدی رمز، کارمند امور پستی، تکنیسین هیدرولوژی، تکنیسین زمین شناسی، تکنیسین استخراج معدن، تکنیسین نقشه بردار، نقشه کش، تکنیسین کارتوگرافی، تکنیسین ذوب فلز، تکنیسین فلزکرای، تکنیسین مدل سازی و طراحی وسایل و قطعات فنی، تکنیسین درودگری، تکنیسین ذامور طراحی صنایع دستی، تکنیسین تولید و بهره وری، تکنیسین امور استاندارد و تحقیقات صنعتی، تکنیسین آزمایشگاه فیزیک و شیمی و مکانیک خاک، کمک تکنیسین آزمایشگاه فیزیک و شیمی و مکانیک خاک، کمک تکنیسین آزمایشگاه فیزیک و شیمی و کمک کارشناس اموزش فنی و حرفه ای، انگشت نگار و مهندس در امور فنی از مجموعه شرح رشته های شغلی رسته فنی و مهندسی حذف می گردند و وظایف مربوطه در رشته های شغلی کاردانی ذیربط یا مشاغل هم تراز پیش بینی و ادامه خدمت و ارتقای گروه مستخدمینی که تا تاریخ ابلاغ این اصلاحیه در مشاغل قابل تخصیص در رشته ای محذوف به خدمت اشتغال داشته اند تا زمان تصدی مشاغل مربوط بلامانع می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام