کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی

دستورالعمل مربوط به نحوه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران مشمول قانون کار تابع شرکت‌های خدماتی پیمانکاری تأمین نیروی انسانی (بخشنامه شماره ۵۲۱۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۵ وزارت کار و امور اجتماعی)

طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت‌های خدمات پیمانکاری تأمین نیروی انسانی که در اجرای مواد ۴۸ و ۴۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار با همکاری انجمن صنفی شرکت‌های خدماتی تنظیفات و تأمین نیروی انسانی و دفتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل بهسو صنعت و با هماهنگی و نظارت اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و تأیید گردیده است، به ترتیب مقرر در این دستورالعمل به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شرکت‌های خدمات پیمانکاری تأمین نیروی انسانی

ماده ۱- کلیه شرکت‌های خدماتی پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و مؤسسات مشابه طرف قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، تعاونی، دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و دیگر مؤسسات عمومی و خصوصی و نیز واحدهایی که تحت عنوان شرکت‌های تعاونی خدماتی و نظایر آنها در داخل سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر فعالیت می‌کنند و تابع مقررات قانون کار می‌باشند مشمول ضوابط این دستورالعمل هستند.

ماده ۲- شرکت‌ها و تعاونی‌های مشمول این دستورالعمل اختصاراً پیمانکار و واحدهای طرف قرارداد آنها که از خدمات این پیمانکاران استفاده می‌کنند اختصاراً کارفرما نامیده می‌شوند.

ماده ۳- منظور از کارگران پیمانکاری، کارگرانی هستند که به موجب قرارداد کار مدت محدود یا نامحدود توسط پیمانکار استخدام و جهت ارائه خدتم به کارفرما معرفی شوند.

ماده ۲- منظور از کارگاه در این دستورالعمل، محلی است که کارگر توسط پیمانکار به آنجا معرفی و در آن محل به کار اشتغال می‌ورزد.

ماده ۵- شغل و وظیفه کارگر حسب موضوع قرارداد پیمانکاری یکی از مشاغل مندرج در مجموعه پیوست است و بایستی قرارداد مربوط با وی طبق فرم ضمیمه تنظیم و توسط مدیریت شرکت پیمانکاری و کارگری امضاء و صادر و یک نسخه از آن تحویل کارگر و یک نسخه تحویل کارفرما و یک نسخه به اداره کار و امور اجتماعی محل ارسال شود.

تبصره- در صورتی‌که تمام یا برخی مشاغل پیمانکار در طرح پیوست پیش‌‌بینی نشده باشد پیمانکار موظف است با اعلام مراتب به اداره کل نظارت بر نظام‌های جبرای خدمت برابر ضوابط مقرر نسبت به ارزیابی آنها اقدام و پس از اخذ تأییدیه، مشاغل مزبور را ملاک عمل قرار دهد.

عدم اقدام در مورد مشاغل موضوع این تبصره توسط پیمانکار به معنای عدم فعالیت وی در حیطه مشاغل مزبور بوده و پیمانکار نمی‌تواند تعهدی در این زمینه در قبال کارفرما بنماید.

ماده ۶- شغل و وظیفه کارگر همان است که در قرارداد وی (موضوع ماده ۵) مشخص گردیده است. تغییر شغل کارگر پیمانکاری در مدت اعتبار قرارداد، در هر حال موکول به موافقت وی و مستلزم تنظیم و صدور قرارداد مجدد در شغل جدید مطابق ضوابط این دستورالعمل است.

تبصره- ارتقاء شغل یا گروه کارگر در مدت اعتبار قرارداد با رعایت ضوابط این دستورالعمل بلامانع است.

ماده ۷- کارفرمایان به هنگام عقد قرارداد پیمانکاری در زمینه استفاده از خدمت نیروی انسانی با شرکت‌های ذی‌ربط بر اساس ماده ۱۲ قانون کار و سایر ضوابط مقرر موظف به پیش‌بینی تکالیف ناشی از این دستورالعمل در قرارداد پیمانکاری بوده و لازم است با درج مراتب در قرارداد اجرای مفاد این دستورالعمل را از پیمانکار خواستار و در اجرای آن نظارت نمایند و در غیر اینصورت رأساً مسئول اجرای تعهدات قانونی پیمانکار در قبال کارگر خواهند بود.

ماده ۸- پیمانکاران موظفند در مورد فعالیت موضوع قرارداد پیمانکاری، علاوه بر یک نسخه از قرارداد کارگران (موضوع ماده ۵) تصویر شناسنامه‌های شغلی مربوط را نیز در اختیار کارفرما قرار دهند.

ماده ۹- مزد شغل کارگران پیمانکاری حسب گروه شغل مورد تصدی مطابق جدول ضمیمه این دستورالعمل و بر اساس جدول مزد سال ۱۳۸۱ که توسط انجمن صنفی شرکت‌های خدماتی تنظیفات و تأمین نیروی انسانی پیشنهاد و به تأیید اداره کل نظارت بر نظام‌های جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی رسیده و با اعمال مصوبات شورایعالی کار برای سال ۸۵ تنظیم شده است، تعیین می‌گردد. پرداخت مزد بیش از مزد شغل‌های مزبور با درج در قرارداد کار بلامانع است. علاوه بر مزد شغل، پیمانکار موظف است سایر مزایای قانونی کارگران را بر اساس ضوابط مربوط در قرارداد مشخص نماید.

در حال تکمیل…

ماده ۱۲- رعایت شرایط احراز مشاغل به شرح مندرج در شناسنامه شغلی طرح پیوست در مورد کارگران الزامی است اما چنانچه کارگر در شغلی قرار گیرد که شرایط احراز آنرا از نظر تحصیل یا تجربه یا هر دو نداشته این امر مانع از تطبیق در آن شغل نیست و بایستی بر اساس همان شغل با وی رفتار شود.

تبصره ۱- در تعیین طبقه شغلی (در مورد شغل‌هایی که دارای بیش از یک طبقه هستند) ملاک مدرک تحصیلی است که کارگر به هنگام استخدام ارائه می‌دهد. در صورتیکه ضمن خدمت مدرک تحصیلی بالاتری ارائه دهد پیمانکار الزامی به پذیرش و تأثیر آن در تعیین طبقه شغلی وی ندارد.

تبصره ۲- در صورتیکه کارگر فاقد مدرک تحصیلی لازم برای تصدی شغل بوده ولی بنا به تأیید پیمانکار دارای تجربه مفیدی در زمینه شغل باشد، به ترتیب جدول پیوست تجربه وی جایگزین کمبود تحصیل خواهد شد.

این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل شماره ۹۱۴۹ مورخ ۱۱/۲/۸۱ می‌گردد.

ابراهیم نظری جلالی- معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام