کتاب استخدامی اداری ها
وزارت کشور

اصلاح آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی در خصوص اعطای پاداش (تصویبنامه شماره 109494/ت51736هـ مورخ 21/8/1394 هیأت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی در خصوص اعطای پاداش (تصویبنامه شماره 109494/ت51736هـ مورخ 21/8/1394 هیأت وزیران)

وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 17/8/1394 به پیشنهاد شماره 8312/93 مورخ 19/12/1393 شورای عالی استان‌ها و به استناد ماده (75) اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران -مصوب 1382- تصویب کرد:

متن زیر به عنوان ماده (8)‌ به آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره 59868/ت33903هـ مورخ 28/9/1384 الحاق و شماره مواد (8) و (9) به ترتیب به شماره‌های (9) و (10) اصلاح می‌شود:

ماده 8- شوراها می‌توانند معادل ارقام مذکور در ردیف‌های (1)، (3) و (4) جدول موضوع ماده (6) به هر یک از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت سالیانه یکبار و در سقف یک ماه پاداش پرداخت نمایند. پرداخت هر گونه وجه دیگری به جز آن‌چه که در قوانین و مقررات پیش‌بینی شده ممنوع است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام