مجموعه قوانینوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری که با‌عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 6/4/1386 وتأیید شورای محترم نگهبان ‌به پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌‌های پرستاری

ماده واحده- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس بند (15) ماده (1) قانون تشکیلات وزارت مزبور موظف است استاندارد بسته‌های خدمات تشخیصی، درمانی کادر پرستاری (موضوع ماده (16) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/9/1380) کلیه مراکز بهداشتی درمانی کشور را تعیین نموده و به استناد مواد (8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373، با هماهنگی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در چهارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه خدمات فوق را پیشنهاد نماید تا پس از تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیأت وزیران برسد.

تبصره 1- کارانه ارائه‌دهندگان خدمات فوق براساس تعرفه‌های مزبور خواهد بود.

تبصره 2- آئین‌نامه اجرایی مربوط حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون با همکاری مشترک وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان نظام پرستاری تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دوتبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/4/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی

بیشتر ببینید:

دوره فشرده قانون کار
دوره طبقه بندی مشاغل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *