کتاب استخدامی اداری ها
قانون تنظيم مقررات مالي دولت

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تصویبنامه شماره ۵۱۵۰۹/ت۳۳۷۰۷هـ مورخ ۶/۴/۱۳۸۶ هیأت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تصویبنامه شماره ۵۱۵۰۹/ت۳۳۷۰۷هـ مورخ ۶/۴/۱۳۸۶ هیأت وزیران)

وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/3/1386 بنا به پیشنهاد شماره 31/3/1/78347 مورخ 2/7/1384 وزارت کشور و به استناد ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب 1380- تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره 5649/ت32855هـ مورخ 1/3/1384 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

الف- در ماده (1) پس از عبارت «رییس سازمان مسکن و شهرسازی» عبارت «نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در استان» به اعضای کار گروه اضافه می‌گردد.

ب- متن ذیل به عنوان تبصره (3) به ماده (1) اضافه می‌گردد:

«تبصره 3- پرداخت هزینه‌های صدور پروانه‌های اماکن مسکونی و تجاری در مناطق شهری از محل اعتبارات حوادث غیرمترقبه (ردیف 503290) و مجوز ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ‌-مصوب1380- و حداکثر تا معادل بهای پروانه زیربنای قبل از تخریب ملک بلامانع می‌باشد.»

ج- متن زیر به عنوان ردیفهای (12) و (13) به انتهای جدول شماره (1) پیوست تصویب‌نامه یادشده الحاق می‌گردد:

12- برای هر واحد تجاری احداثی شهری و روستایی    ‎‎‎5

13- برای هر واحد تجاری تعمیری شهری و روستایی   ‎‎‎3

د- متن زیر به عنوان ردیفهای (12) و (13) به انتهای جدول شماره (2) پیوست تصویب‌نامه یادشده الحاق می‌گردد:

۱۲- برای هر واحد تجاری احداثی شهری و روستایی ‎‎‎40 میلیون ریال با سود و کارمزد 5 درصد و زمان بازپرداخت 10 ساله

13- برای هر واحد تجاری تعمیری شهری و روستایی ‎‎‎20 میلیون ریال با سود و کارمزد 5 درصد و زمان بازپرداخت 10 ساله

معاون اول رئیس‌جمهور- پرویز داودی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام