آزمون تعیین صلاحیت
قانون تنظيم مقررات مالي دولت

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تصویبنامه شماره ۲۳۹۶۸۹/ت۴۶۵۳۰هـ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۰ هیأت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تصویبنامه شماره ۲۳۹۶۸۹/ت۴۶۵۳۰هـ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۰ هیأت وزیران)

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 28/10/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و ‏معاونت برنامه‌‍ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (10) قانون تنظیم ‏بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ تصویب نمود:‏

آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع ‏تصویب‌نامه شماره 5649/ت32855هـ مورخ 1/3/1384 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:‏

1ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (4) الحاق می‌شود:‏

تبصره- به منظور بازپرداخت تسهیلات موضوع این ماده یک سال تنفس در نظر ‏گرفته می‌شود.‏

‏2ـ جداول شماره (1) و (2) پیوست تصویب‌نامه مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شوند:‏

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

جدول شماره 1- سقف کمکهای بلاعوض: (ارقام  به میلیون ریال)

ردیف

عنوان

حداکثر سقف
قابل پرداخت

1

برای هر واحد مسکونی احداثی شهری

20

2

برای هر واحد مسکونی احداثی روستایی

20

3

برای هر واحد مسکونی تعمیری شهری

10

4

برای هر واحد مسکونی تعمیری روستایی

10

5

برای تامین لوازم خانگی برای هر خانوار آسیب دیده

5

6

برای هر کشاورز و دامدار خسارت دیده

5

7

برای هر خانواده ای که یک نفر از بستگان خود را از دست داده اند

7

8

برای هر خانواده ای که دو نفر از بستگان خود را از دست داده اند

10

9

برای هر خانواده ای که بیش از دو نفر از بستگان خود را از دست داده اند

15

10

برای جبران خسارت موتور لنج و شناورهای صیادی متناسب با میزان خسارت

15

11

هر خودرو سنگین و ماشین آلات کشاورزی آسیب دیده متناسب با میزان خسارت

10

12

هر خودرو سبک آسیب دیده متناسب با میزان خسارت

6

13

سایر وسایط نقلیه آسیب دیده هر وسیله متناسب با میزان خسارت

1

14

برای هر واحد تجاری احداثی شهری و روستایی

5

15

برای هر واحد تجاری تعمیری شهری و روستایی

3

جدول شماره 2- سقف تسهیلات و یا وجوه اداره شده:

ردیف

عنوان

حداکثر سقف
قابل پرداخت

1

برای هر واحد مسکونی احداثی شهری

120 میلیون ریال با سود و کارمزد 5% و زمان بازپرداخت 15 ساله

2

برای هر واحد مسکونی احداثی روستایی

100 میلیون ریال با سود و کارمزد 4% و زمان بازپرداخت 15 ساله

3

برای هر واحد مسکونی تعمیری شهری

40 میلیون ریال با سود و کارمزد 5% و زمان بازپرداخت 15 ساله

4

برای هر واحد مسکونی تعمیری روستایی

30 میلیون ریال با سود و کارمزد 4% و زمان بازپرداخت 15 ساله

5

برای تامین لوازم خانگی برای هر خانوار آسیب دیده

5 میلیون ریال با سود و کارمزد 4% و زمان بازپرداخت 15 ساله

6

برای هر کشاورز و دامدار خسارت دیده

10 میلیون ریال با سود و کارمزد 4% و زمان بازپرداخت 15 ساله

7

برای هر کارگاه تولیدی کشاورزی و صنعتی

50 میلیون ریال با سود و کارمزد 4% و زمان بازپرداخت 15 ساله

8

برای جبران خسارت موتور لنج و شناورهای صیادی متناسب با میزان خسارت

150 میلیون ریال با سود و کارمزد 4% و زمان بازپرداخت 5 ساله

9

هر خودرو سنگین و ماشین آلات کشاورزی آسیب دیده متناسب با میزان خسارت

150 میلیون ریال با سود و کارمزد 4% و زمان بازپرداخت 5 ساله

10

هر خودرو سبک آسیب دیده متناسب با میزان خسارت

50 میلیون ریال با سود و کارمزد 4% و زمان بازپرداخت 5 ساله

11

سایر وسایط نقلیه آسیب دیده هر وسیله متناسب با میزان خسارت

5 میلیون ریال با سود و کارمزد 4% و زمان بازپرداخت 5 ساله

12

برای هر واحد تجاری احداثی شهری و روستایی

40 میلیون ریال با سود و کارمزد 5% و زمان بازپرداخت 10 ساله

13

برای هر واحد تجاری تعمیری شهری و روستایی

20 میلیون ریال با سود و کارمزد 5% و زمان بازپرداخت 10 ساله

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام