کتاب استخدامی اداری ها
ارزش استخدامی مدرک

ارزش استخدامی مدارک تحصیلی نمایندگی‌های دانشگاه‌های خارجی در ایران

ارزش استخدامی مدارک تحصیلی (بخشنامه شماره 54435/100 مورخ 19/4/1386 سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

در اجرای تبصره (1) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، ماده (3) و تبصره (6) آن و همچنین ماده (5) آیین نامه اجرایی قانون مذکور در احتساب تحصیلات کارکنان دولت و مفاد بخشنامه شماره 153802/1803 مورخ 23/3/1383این سازمان، با عنایت به اینکه برخی مؤسسه ها تحت عنوان نمایندگی از سوی دانشگاه های خارجی یا با عنوان مرکز های آموزشی مورد تأیید مبادرت به پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف می کرده یا می کنند، تأکید می کند تنها آن دسته از مدارک تحصیلی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری (دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی داخل کشور) با ارزش علمی و بدون قید لفظ معادل صادر شده، از سوی وزارت مزبور ارزشیابی شده یا ارزش علمی آن مورد تأیید قرار گرفته، یا از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارزش استخدامی آن هم تراز یکی از مقاطع تحصیلی رسمی تعیین شده باشد، ملاک عمل خواهد بود. مدارک صادره از سوی مؤسسه های آموزش عالی اعم از مرکزهای آموزشی داخلی یا مؤسسه های آموزشی یا نمایندگی های دانشگاه های خارجی (همچون دانشگاه هاوایی و…) که در ایران فعالیت می کرده یا می کنند و فاقد مجوز از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری هستند دارای ارزش استخدامی نیستند و دستگاه های اجرایی نمی توانند مدارک صادره از سوی آنها را در فرآیند تخصیص و ارتقای شغلی دارندگان آنها تأثیر دهند.

بدیهی است در صورتی که بدون توجه به مطالب بالا در موردی اقدام شده باشد، دستگاه ها وظیفه دارند اقدام های لازم را در خصوص اعاده تأثیر انجام دهند.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام