کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور به کارکنان دولت مشمول مالیات می‌باشد

فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور به کارکنان دولت مشمول مالیات می‌باشد (بخشنامه شماره ۱۸۱۹۷/۲۷۰۸/۲۰۱ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور)

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی استان

هیات عالی انتظامی مالیاتی

اداره کل

دادستانی انتظامی مالیاتی

دفتر فنی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه بموجب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب۲۷/۱۱/۸۰ عبارت “فوق العاده اشتغال خارج از کشور” از بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم حذف گردیده و در نتیجه وجوه پرداختی از این بابت از تاریخ ۱/۱/۸۱ مشمول مالیات بردرآمد حقوق می‌باشد. و در خصوص نحوه محاسبه مالیات متعلقه به این وجوه ابهاماتی بروز کرده است علیهذا بلحاظ رفع ابهام نحوه محاسبه آن بشرح زیر اعلام میگردد:

مبلغ ریالی فوق العاده اشتغال خارج از کشور تخصیصی یا پرداختی به کارکنان دولت (بموجب لیست حسابداری  تنظیمی) طبق جدول پیوست به تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱هــ مورخ ۹/۱۰/۷۱ هیات وزیران، به جمع حقوق و مزایای سالیانه حقوق بگیر اضافه شده و مالیات آن پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ۱۰% محاسبه کسر و واریز گردد.

عیسی شهسوار خجسته

نامه شماره ۷۰۱۸/۲/۸۳۱ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۸۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی

شورای عالی مالیاتی کشور

سلام علیکم

پیرونامه شماره ۵۱۳۵/۲-۸۳۱ مورخ ۳۱/۲/۸۲ به استحضار میرساند، فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مأمورین ثابت وزارت امور خارجه وفق جدول شماره دو تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱هـ مورخ ۹/۱۰/۷۱ هیات محترم وزیران استخراج و در اجرای ماده ۳ مصوبه مذکور بنرخ رسمی برابری ارزهای خارجی به ریال در تاریخ ۲۸/۱۲/۷۰ به ارز تبدیل و همواره این فوق‌العاده که به ارزی ثابت محاسبه شده است، جهت حواله به نمایندگی‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم میگردد تا عینا معادل ریالی آن به نرخ روز حواله از اعتبارات وزارت امور خارجه تامین و پرداخت گردد.

بطور نمونه فرآیند محاسبه و حواله فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور دبیر دوم معیل در کشور کوبا بشرح زیر می‌باشد:

کشور کوبا طبق شماره یک مصوبه گروه پنج می باشد، فوق‌العاده دبیر دوم معیل در کشور گروه ۵ مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد که به نرخ هر دلار ۰۴/۶۸ و به تاریخ ۲۸/۱۲/۷۰ معادل ۲۹۳۹ دلار می‌گردد.

فوق‌العاده اشتغال مذکور همواره به دلار ثابت بوده و معادل ریالی آن با توجه به نرخ برابری دلار به ریال در تاریخ روز حواله توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از محل اعتبارات وزارت امور خارجه پرداخت می‌گردد.

جهت مزید استحضار تصویر تصویبنامکه فوق الذکر به ضمیه ایفاد می گردد.

قاسم اعتماد سعید- ذیحساب و مدیرکل امور مالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام