کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات محاسباتی

نرخ مبنای تعیین حق‌الزحمه ارائه خدمات حسابرسی سال 97

نرخ مبنای تعیین حق‌الزحمه ارائه خدمات حسابرسی سال ۹۷ (ابلاغی از جامعه حسابداران رسمی ایران)

قابل توجه مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی

1) به موجب مفاد مواد (4) و (5) آیین‌نامه تعیین حق‌الزحمه پایه خدمات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران (لازم‌الاجرا از تاریخ 20/10/1394)، حداقل نرخ مبنای محاسبه حق‌الزحمه پایه خدمات حسابرسی بر حسب رتبه‌های شغلی حسابرسان، برای قراردادهای حسابرسی، منعقده برای حسابرسی سال 1397 به شرح جدول زیر اعلام می‌گردد:

ردیف رتبه‌های حرفه‌ای

نرخ پایه حق‌الزحمه ساعتی (ریال)

1 کمک حسابرس 142.000
2 حسابرس 213.000
3 حسابرس ارشد 427.000
4 سرپرست حسابرسی 639.000
5 سرپرست ارشد حسابرسی 853.000
6 مدیر حسابرسی 1.138.000
7 شریک حسابرسی 1.422.000

 

2) رعایت حداقل نرخ‌های پایه حق‌الزحمه ساعتی رتبه‌های حرفه‌ای، در محاسبات حق‌الزحمه پیشنهادی خدمات حسابرسی ضروری است و اعمال مبالغ بیشتر از نرخ‌های فوق، حسب توافق طرفین مجاز است.

3) هزینه‌های سربار مستقیم و هزینه‌های قابل تخصیص به هر کار حسابرسی، معادل حداقل 20 درصد حق‌الزحمه کل ساعت کار مستقیم حسابرسی، تعیین می‌شود.

4) برای هر کار حسابرسی باید فرم برآورد بودجه ساعتی انجام آن (به تفکیک سرفصل حساب‌ها و عناوین مورد رسیدگی و رتبه‌های شغلی مسئول رسیدگی)، همراه با مستندات برآورد بودجه تهیه و تنظیم شود.

5) ترکیب رتبه‌های شغلی کارکنان حرفه‌ای مأمور در هر کار حسابرسی، باید با رعایت ضوابط و مقررات تعیین شده در آیین‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای (لازم‌الاجرا از تاریخ 1/1/1395)، تعیین گردد.

6) حق‌الزحمه خدمات حسابرسی، شامل حق‌الزحمه ساعت کار مستقیم حسابرسان مأمور در هر کار حسابرسی باید طبق بودجه ساعتی برآورد شده و هزینه‌های سربار قابل تخصیص هر کار می‌باشد.

7) عدم رعایت ضوابط این آیین‌نامه، بر امتیاز پرسشنامه‌های آیین‌نامه نظارت حرفه‌ای موضوع ماده (31) اساسنامه) مؤثر بوده و در طبقه‌بندی حسابداران رسمی شاغل و مؤسسات حسابرسی لحاظ خواهد شد. به علاوه عدم رعایت ضوابط این آیین‌نامه و نیز آیین‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای بند 5 فوق، مشمول تنبیهات انضباطی ردیف‌های 76 و 77 جدول تخلفات و تنبیه‌های انضباطی موضوع ماده (19) آیین‌نامه اجرایی هیئت‌های انتظامی موضوع ماده (41) اساسنامه خواهد شد.

جامعه حسابداران رسمی ایران 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام