کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات محاسباتی

اصلاحیه “فرم ابلاغ اعتبار موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور”

اصلاحیه “فرم ابلاغ اعتبار موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور” (بخشنامه شماره ۸۳۱۷۶/۵۴ مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۲ خزانه داری کل کشور)

ذیحسابی و اداره کل امور مالی/ ذیحسابی/ اداره کل امور مالی/ امور مالی

با سلام و احترام

در اجرای ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور، به پیوست اصلاحیه “فرم ابلاغ اعتبار موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور” که طی نامه شماره ۸۶/۴۰۳۰۰ مورخ ۱/۵/۱۴۰۲ (تصویر پیوست) به تأیید دیوان محاسبات کشور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

سید رحمت الله اکرمی- خزانه دار کل کشور

فرم ابلاغ اعتبار موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور

نام دستگاه اجرایی گیرنده اعتبار:

در اجرایی دستورالعمل‌ اجرایی شماره ……. مورخ …….. وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبالغ ذیل از محل دریافتی از خزانه به حساب شماره ………. آن دستگاه اجرایی نزد بانک مرکزی ابلاغ اعتبار و حواله می‌گردد.

هرگونه پرداخت از محل وجوه عمومی مورد نظر بایستی با رعایت مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب برنامه و فصول طبقه بندی هزینه ها و یا شرح فعالیت‌های مندرج در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت مقررات عمومی دولت انجام شود.

اعمال حساب وجوه عمومی مذکور بر اساس نظام حسابداری بخش عمومی بوده و واریز مانده وجوه مصرف نشده نیز تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

نوع اعتبار:
◊هزینه  ◊تملک دارایی‌های سرمایه‌ای  ◊تملک دارایی‌های مالی  ◊اختصاصی-هزینه  ◊اختصاصی- تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
عنوان دستگاه اجرایی ابلاغ گیرنده:
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی ابلاغ‌گیرنده:
استان:
سال اعتبار ردیف دستگاه اجرایی ابلاغ دهنده شماره و عنوان برنامه/ طرح/ ردیف فصل مبلغ به ریال
جمع:

ذیحساب و مدیر کل امور مالی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی

دانلود فایل ابلاغی بخشنامه و فرم مربوط

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام